fbpx

Hva gjør du når forretningsmodellen din blir ”disrupted”?

Med en dyp forståelse av de digitale trenders økonomiske påvirkning i det 21. århundre, kan bedriftsledere begynne å transformere sine forretningsmodeller.

Anja-Hoffmann-HansPetterinfo

Anja Hoffmann er gjesteblogger. Twitter @AnjaHoffmann

Digital transformasjon har blitt et hett virksomhets-tema. Vi snakker ikke bare om en forbigående trend, men om en realitet som har kommet for å bli, og som vil forstyrre alt.

Fire strategiske hensyn kan aktivere bedrifters evne til å utnytte det digitale paradigmeskiftet de står ovenfor.

Morgendagens ledere eksperimenterer seg frem til vekst

Ikke nøl med å prøve ut nye kanaler og plattformer for å transformere din forretningsmodell. Uansett hvilken bransje du er i, vil du oppleve at kundene dine ønsker å  samhandle med din organisasjon.

Som bedriftsleder, er nøkkelen til organisasjonens digitale transformasjon, dens evne til å balansere innovasjonsdisipliner og innfrielsen av kortsiktige økonomiske resultater, sammen med den organisatoriske fleksibiliteten til å raskt omfavne nye muligheter for å holde tritt med den raskt skiftende verden.

Partnerskap skape verdier

Strategiske partnerskap er ikke vitenskap, men å velge de riktige partnerne med rett kompetanse på rett sted til rett tid kan skape eksplosive resultater. Når innovative partnerskap utnytter hverandres kunnskap og ferdigheter, vil det kunne bidra til å skape nye forretningsmuligheter og samarbeidsformer.

Big Data: Datadrevet utvikling i hele verdikjeden

Selskaper kan ved hjelp av data forbedre kundeopplevelser og utvikle nye segmenteringsmodeller. Med ”data analytics”, kan bedrifter komme i kontakt med sine kunder før de søker etter produkter og tjenester. Datadrevne selskaper kan identifisere verdifulle forretningsmuligheter, omdanne kundeinnsikt til tilpassede produkter og tjenester, og dermed øke verdiskapingen.

«Personalisering sees på som den viktigste innsatsen i forhold til fremtidige kommersielle aktiviteter. 71% av markedsførere forventer at personalisering er den mest spennende mulighet for sin virksomhet i 2019, Adobe Digital Trends 2015 «.

Ved hjelp av Big Data kan bedrifter høste stordriftsfordeler og skape grobunn for en vellykket bedrift transformasjon. Hvordan kan vi så skape verdier fra Big data via datadrevne forretningsmodeller?

Nye ledelsespraksis – bygg en bro til fremtiden

I den nye økonomien kan organisasjonene ikke lenger skape suksess ved å ha en ”Command-and-control”-orientert ledelsesstil. I dag har en ny tillitsbasert ledelsesstil oppstått, hvor ansatte er i satt i stand til å raskt tilpasse seg nye markedskrav med nye løsninger. Morgendagens ledere må oppfinne fremtiden, samtidig som de jobber med fortiden. Digitalisering gir dermed opphav til en ny ledelsespraksis basert på en åpen struktur som understøttes av et nettverk av folk som deltar på tvers av hele organisasjonen.

Ser vi tegnene på at vår forretningsmodell ”disruptes”?

Digitale aktiviteter har og vil fortsette å forstyrre og «disrupte» verdikjeder og bransjer, skape nye forretningsmuligheter og risiko for selskapene. Hvordan kan vi omfavne den digitale transformasjonen og den kulturelle endringen det vil medføre i vår organisasjon? Det er viktig å tenke på hvordan vi svare på dette spørsmålet, fordi svaret påvirker vårt valg av handlinger.

For å lykkes i den digitale økonomien, må bedrifter ha en sterk kultur for innovasjon og en sterk forståelse av kunder – hvor de er og hva de forventer. Det er viktig at selskaper håndterer den digitale transformasjonen som et sentralt element i den strategiske forretningsutviklingen.

_________________________

Gjestebloggeren Anja Hoffmann

Anja Hoffmann er fra Danmark. Hun jobber som forretningsutvikler og «disrupter», og spesialiserer seg på fremtidens forretningsmodeller og identifisering av nye markeder. Anja er rådgiver, foreleser og forretningsanalytiker og gründer av Sentiolab.com. Følg også Anja Hoffmann på Twitter under @AnjaHoffmann.

Lyst til å gjesteblogge?

Har du noe på hjertet som du har lyst til å dele? Noe som du tror kan være relevant innenfor ledelse, kommunikasjon eller teknologi? Har du lyst til å være gjesteblogger på HansPetter.info? Send meg en epost på hpnhansen(a)gmail.com.

photo credit: M. Robertson florists, Grainger Market via photopin (license)