fbpx
IT-sikkerhet

Halvparten av norske virksomheter har blitt utsatt for cyberangrep i løpet av 2020

Ny undersøkelse fra Telenor bekrefter nok en gang at «alt og alle» blir angrepet av cyberkriminelle. Bevisstheten er stigende, men innsatsen for å sikre seg mot cyberangrep følger ikke etter. 

Ifølge en ny undersøkelse fra Telenor har 5 av 10 bedrifter opplevd digitale angrep i løpet av de siste 12 måneder. Like mange har inngått avtale med med eksterne sikkerhetseksperter. Samtidig er det grunn til bekymring, når 20 prosent av norske virksomheter svarer at de ikke har noen planer for å håndtere digitale angrep.

Høy bevissthet, lavere innsats

Bevisstheten og oppmerksomheten rundt viktigheten av digital sikkerhet er høy blant norske virksomheter. Hele 99 prosent sier ifølge undersøkelsen at dette er et viktig område å ha kontroll på. 84 prosent av bedriftene oppgir at tap av virksomhetskritisk informasjon vil være negativt for dem.

Mangler flere tusen IT-sikkerhetseksperter

Til tross for disse svarene har bare halvparten av de spurte bedriftene på plass en avtale med en ekstern partner for bistand ved sikkerhetshendelser. Det kan selvsagt skyldes at disse virksomhetene besitter egen kompetanse og evne til å håndtere sikkerhetshendelser. Samtidig er det grunn til å tro at det ikke er tilfelle, gitt det faktum at Norge mangler flere tusen eksperter på IT-sikkerhet.

Mangelen på eksperter innen IT-sikkerhet, er ikke forbeholdt Norge og norske virksomheter. På verdensbasis mangler vi 3,5 millioner cybersikkerhetseksperter.

Covid-19 påvirker sikkerheten med flere på hjemmekontor

Pandemien har gjort mange arbeidstakere til hjemmekontorister i løpet av siste månedene, og 8 av 10 bedrifter oppgir at de har flere ansatte på hjemmekontor nå enn før COVID-19. Men økt bruk hjemmekontor påvirker også sikkerheten hvis de ansatte ikke utstyres med like trygge løsninger som på kontoret. Halvparten av større bedrifter sier nye sikkerhetstiltak er viktige nå med flere ansatte på hjemmekontor. Samtidig viser undersøkelsen at det er flere store virksomheter (>200 ansatte) som har styrket sine sikkerhetsløsninger enn mindre bedrifter.

Les også: Derfor er du utsatt på hjemmekontoret (Nærings Eiendom)

Andre funn fra Telenor-undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført av IPSOS i august/september 2020, med besvarelser fra 253 bedrifter.