fbpx

Facebook er et teknologiselskap, ikke et mediehus

Mediehusene er enige – Facebook er ikke et teknologiselskap, men et mediehus. Og Mark Zuckerberg er en redaktør. Facebook er et av verdens beste teknologiselskaper, mens mediehusene er dårlig på teknologi.

Hva er et mediehus eller medie, og hva er en redaktør? Og hva er et sosialt nettverk? Er Facebook et mediehus, med Mark Zuckerberg som redaktør? Hva Facebook er, og hvilken rolle Mark Zuckerberg har, har vært hyppig diskutert i det siste. Ikke minst etter Vietnam-bildet som Facebook fjernet for brudd på deres retningslinjer.

Gjør det Facebook til et mediehus ved å ha retningslinjer for hva som er lov å publisere på deres plattform? Gjør det Facebook til et mediehus, fordi de redigerte mediene påstår det?

Jeg vil påstå at svaret er nei. Facebook har, som så mange andre teknologiselskaper, ødelagt forretningsmodellene til mediehus, gjennom å disrupte måten mediene har distribuert innholdet sitt på. Og det liker mediehusene svært dårlig, for det taper de både makt og ikke minst penger på. Fordi de er dårlige teknologiselskaper selv.

Hør også: MediaPuls 65 – Welcome to Facebook

Facebook har sine retningslinjer, slik de fleste har…

Facebook startet for snart 13 år siden som et «community» og en plattform for studenter. Et sosialt nettverk hvor mennesker kunne kommunisere med andre mennesker. I dag er Facebook verdens største sosiale nettverk, med snart 2 milliarder brukere. Facebook har klare retningslinjer for hva de aksepterer og ikke. Facebook skal være et trygt sted for deg og meg, og overlater det også til «alle som en» å følge retningslinjene. Facebook ser på alle brukerne som en redaktør. En person som har ansvar for innhold i et redaksjonelt eller skjønnlitterært verk, en publikasjon eller et annet medium.

Facebook er et medium

Facebook er et medium – et sosialt medium som sådan. Et medie er en kommunikasjonskanal som gjør det mulig å spre et budskap til mange mennesker over et stort område på kort tid. Men er Mark Zuckerberg en redaktør? Norske og internasjonale mediehus vil påstå det. De gjentar det så ofte de kan. Det er litt «Trumpsk» over det hele – gjentar de det ofte nok, blir det sant til slutt.

Mark Zuckerberg har utviklet verdens største sosiale nettverk, og således verdens største medium. Ved hjelp av teknologi har de utviklet flere av verdens beste verktøy som «kobler» mennesker og merkevarer sammen.

Aftenposten jobber med journalistikk. Facebook jobber med 0-er og 1-enere

I et mediehus som Aftenposten, med Espen Egil Hansen som redaktør, handler det om å produsere journalistikk. Det er samfunnsoppdraget deres. Facebook lager ikke innhold. Deres business er basert på 0-er og 1-tall. Facebook sin forretningsmodell er basert på teknologi som optimaliserer din og min opplevelse av å være på Facebook. Facebook (og en rekke andre teknologiselskaper) har disrupted måten innhold blir distribuert på. Men det gjør de ikke til et mediehus.

Les også: Mediebransjen vil endres radikalt i løpet av få år

Teknologiselskaper disrupter mediehus

Facebook bruker algoritmer for å optimalisere datastrømmer mellom nodene (brukerne, merkevarene, mediehusene). Dette gjør de mye bedre enn mediehusene. I «gamle dager» hadde mediehusene kontroll over distribusjonen. Avisen ble printet og distribuert. Slik var også tilfellet i «gamle dager» med musikk, bøker, radio og TV.

I dag foregår mye av distribusjonen over Internett. Teknologiselskaper utnytter Internett til å disrupte de tradisjonelle måtene å distribuere innhold på. Microsoft, Google, Apple, Netflix og Amazon er noen eksempler på hvordan innholdsdistribusjonen har disrupted forretningsmodellene til de tradisjonelle mediehusene.

Facebook er like lite et mediehus som Apple, Google, Microsoft og Netflix.

Er Microsoft et mediehus fordi de selger Xbox som gjør det mulig å distribuere innhold over Internett? Gjør det Microsoft til et mediehus fordi de har retningslinjer på hva som tillates levert over deres plattform? Er Apple et mediehus? De har også sin plattform for distribusjon av innhold. App Store har også sine retningslinjer for hva de tillater og ikke. Utvikler du en app som inneholder nakenhet, vil Apple fjerne appen. På bakgrunn av deres retningslinjer.

Og Facebook gjør akkurat det samme. Slik Twitter, LinkedIn, Snapchat og tusenvis av andre selskaper. De har utviklet en plattform som gjør det mulig å spre et budskap til mange mennesker over et stort område på kort tid. Og de har retningslinjer for hva du og jeg får lov til å spre. Facebook er like mye et mediehus som Microsoft, Apple, Google, Amazon, Netflix og tusenvis av andre selskaper. Forskjellen er at Facebook har blitt så store. Så store og mektige at mediehusene taper på det. Men det gjør ikke Facebook til et mediehus. Det gjør Facebook til et av verdens beste teknologiselskaper.

Les også: Hva gjør du når forretningsmodellen din blir disrupted?

Mediehusene er dårlig på teknologi

Problemet til mediehusene er at de er dårlig på teknologi. Og grunnen til at de er dårlige på teknologi, er at de ikke ledes av teknologer. Espen Egil Hansen i Aftenposten er ikke en teknolog. Han er en journalist, som i dag er sjefredaktør. Schibsted, som Aftenposten er en del av, har vært bekymret for hvordan Internett disrupter forretningsmodellen deres. Det har de uttrykt i over 10 år; først over Google, dernest Facebook. Samtidig har de gjort svært lite i egne rekker.

Mediehusene må utvikle seg bort fra sin historisk posisjon som har vært basert på distribusjonskontroll, og heller omfavne teknologien. Teknologi og teknologi-forståelse må gjennomsyre virksomheten fra toppen og ned. Teknologi er ikke lenger en «funksjon» overlatt til IT-nerdene på gulvet, men bør oppfattes som sentralt i all tankegods. Skal de tradisjonelle mediehusene klare å konkurrere effektivt mot Google, Amazon, Apple, Microsoft, Facebook, og tusenvis av nye startups, er de avhengige av å omfavne og utnytte teknologien på samme måte som teknologiselskapene. De må utvikle sin egen kultur som å større grad bør være drevet av teknologi som et virkemiddel for disrupsjon – disrupsjon av sin tradisjonelle forretningsmodell.

Disrupt, or be disrupted!

Sist, men ikke minst bør de slutte å syte over hvorvidt Facebook er et mediehus eller ikke. For Facebook er ikke et mediehus, men et teknologiselskap. Og selskaper som lykkes i dag, er først og fremst det – teknologiselskaper. Og det er nettopp det mediehus må innse og forstå, og tilpasse seg deretter.

Hør også: MediaPuls 87 – Suksessfulle selskaper i 2016 er teknologiselskaper

Hva mener du, er Facebook et mediehus eller et teknologiselskap?

[polldaddy poll=9568307]