fbpx
podkast

Dobling av podkastlyttere på tre år

Andelen nordmenn over 18 år som lytter til podkast månedlig eller oftere har økt fra 24 prosent i 2017 til 43 prosent i Q4 2020, ifølge ferske tall fra Ipsos. 

Podkast-lytting vokser fortsatt kraftig

Selv om pandemien har ført til at vi er for det meste hjemme, så fortsetter andelen nordmenn over 18 år som hører på podkast å vokse. Det kommer frem i siste versjon av Ipsos sin SoMe-tracker for fjerde kvartal 2020.

Andelen som lytter månedlig eller oftere er størst for norske podkaster, men både norske og utenlandske podkaster er populære. Det er særlig nordmenn under 40 år som er de ivrigste lytterne. Som i tidligere undersøkelser, bor flertallet av dem som lytter jevnlig på podkast i en storby. Og andelen kvinner som lytter månedlig har også økt betraktelig.

Hvite, morsomme menn dominerer fortsatt

Og det kommer kanskje ikke som en overraskelse at det er fortsatt humor-podkaster de fleste lytter til. Og det gjelder både kvinner og menn.

podkast

Ifølge Podtoppen.no, tilhører nærmere 70 prosent av de 20 mest populære podkastene, humorkategorien. Nesten halvparten av de 20 mest populære podkastene kommer fra NRK, med Schibsted på andreplass med 25 prosent markedsandel.

I fjerde kvartal 2017 lyttet 24 prosent av nordmenn over 18 år på podkast månedlig eller oftere. Tre år senere, i fjerde kvartal 2020, hadde andelen vokst til 43 prosent. Det tilsvarer en vekst på 79 prosent.

SoMe-tracker

Tallene er samlet inn som en del av Ipsos sin Sosiale Medier Tracker (SoMe-tracker) som gjennomføres løpende gjennom hele året. Basen er på over 6.000 personer med i et landsrepresentativt utvalg av befolkningen over 18 år.

Den rapporteres kvartalsvis og en andel av informasjon publiseres på Ipsos.no. Undersøkelsen har vært gjennomført siden 2013 og blir stadig oppdatert med nye sosiale medier plattformer eller andre typer digitale kanaler. Undersøkelse dekker sosiale medier plattformer, podkast, influenser, streaming tjenester (lyd og bilde) med mer.

Ipsos sin SoMe-tracker for Q4 2020 finner du her.

Bilde: Siddharth Bhogra via Unsplash