fbpx
cybersikkerhet

DNV og Applied Risk vil bli verdens største industrielle cybersikkerhetsaktør

Sammenslåingen av DNV og Applied Risk skal skape verdens største industrielle cybersikkerhetsaktør på sikt. Sammen skal virksomhetene sikre kritisk infrastruktur innen energi og maritim sektor, vareproduksjon, kjemiindustri, helsesektoren og andre sektorer.

Beskytte industri 4.0 mot cybertrusler

DNV kjøper den industrielle cybersikkerhetsspesialisten Applied Risk med mål om å bygge verdens største industrielle cybersikkerhetsaktør. Det sammenslåtte selskapet skal bistå kunder med å forsvare kritisk infrastruktur mot nye cybertrusler.

Digitale trusler mot industriell infrastruktur skjer stadig hyppigere og de blir mer kompliserte og kreative. I 2020 ble 9 av 10 bedrifter innen energi, transport, helse og vareproduksjon utsatt for angrep på datasystemer som styrte selskapenes industrielle operasjoner. Et cyberangrep kan gi skader for flere milliarder kroner. Stadig strengere regelverk for cybersikkerhet gjør området mer komplekst og øker kostnadene ytterligere. 

Farlige Cyberangrep

Cyberangrep blir dessuten stadig farligere: Gartner advarer at i løpet av dette tiåret vil cyberkriminelle gå lenger enn å angripe for økonomisk vinning, og gradvis benytte industrielle operativsystemer som våpen for å skade menneskeliv. I en undersøkelser fra Forrester Research svarer 63 prosent av de spurte at sikkerheten til deres ansatte er sterkt eller til og med kritisk påvirket av brudd på cybersikkerheten. 

Industriell infrastruktur som vindparker, olje- og gassfelt, skip, fabrikker og medisinsk utstyr har nå en høyere risiko for å bli utsatt for nye former for cyberangrep, ettersom kontrollsystemene deres blir stadig mer sammenkoblet.Dette setter verdier, miljøet og til og med liv i fare. DNV investerer derfor betydelig i å bygge en kraftfull forsvarsstyrke for kundene våre. Ved å slå oss sammen med Applied Risk tar vi sikte på å danne et industrielt kraftsenter for cybersikkerhet. Sammen vil vi hjelpe våre kunder til å håndtere den økende digitale risikoen, sier Remi Eriksen, konsernsjef i DNV.

Identifisere, bygge, gjenopprette og sikre

Applied Risks eksperter vil samarbeide med DNVs spesialister innenfor cybersikkerhet, som bistår både offentlig og privat sektor med å sikre prosjekter, drift og annen virksomhet. Med sin omfattende erfaring og ekspertise tilbyr DNV løsninger for de mest komplekse infrastrukturprosjektene i verden. Selskapets eksperter hjelper kunder med å identifisere cyberrisiko, bygge et sterke forsvar mot digitale trusler, gjenopprette skade etter angrep og sikre tillit og støtte fra kundenes interessenter.  

Applied Risk og DNV vil operere samlet under merkevarenavnet DNV. Et kombinert lederteam fra begge selskapene vil bygge et felles cybersikkerhetsselskap med ambisjon om betydelig vekst innen utgangen av 2025. 

 

Bilde: Ant Rozetsky via Unsplash