fbpx

Derfor blogger norske ledere

Jeg har snakket med et knippe norske toppledere som blogger om deres bakgrunn, erfaringer og tips med blogg som kommunikasjonskanal.

Vi er opptatt av ledere og ledelse. Et google-søk på ledelse resulterer i nesten 4 millioner artikler. Søker jeg på bøker om ledelse får jeg over 500,000 artikler å velge mellom. På Twitter følger jeg hashtaggen #Ledelse for å lytte, lese, diskutere og finne aktuelle personer jeg bør følge som tvitrer om ledelse.

Med 4 millioner artikler som handler om ledelse er det ingen tvil om at det er mange som ikke bare er opptatt av å finne artikler om ledelse. Det finnes også veldig mange nordmenn som skriver mye om ledelse, og i samme kontekst som ledelse er kommunikasjon et stadig tilbakevennende tema. Gode ledere er gode til å kommunisere er det mange som sier, skriver og foreleser om.

– Uten kommunikasjon kan ikke ledelse finne sted. Ledelse er en egen form for kommunikasjon, og den kan læres, mener Jan Ketil Arnulf ved BI.

Voksende digital kommunikasjon

I dag kommuniserer vi i økende grad via nye kanaler, digitale som sådan. Digitale nettverk som har blitt gitt sosiale egenskaper som gjør det mulig for en-til-en eller mange-til-mange kommunikasjon. Over 3 millioner nordmenn deltar i ett eller flere sosiale nettverk, og vi bruker stadig vekk mer tid til å kommunisere og samhandle via disse nye sosiale verktøyene.

Spørsmålet mange ledere må stille seg, er om de også må i større grad tilpasse og endre seg til den nye kommunikasjonshverdagen, slik at de makter å utøve sitt lederskap på en effektiv måte som kommer selskapet de leder til det bedre – og det ut ifra et omdømmemessig, organisatorisk og økonomisk ståsted.

– Er vi som ledere klar over hvilke endringer vi står ovenfor, og er vi i stand til å kommunisere ut de endringene til våre medarbeidere, leverandører, kunder og andre interessenter?

Kjernen i god ledelse ligger i å skape oppslutning, og for å skape ønsket oppslutning må lederen være god til å kommunisere. Viktigheten av god kommunikasjon øker i takt med de endringene vi står ovenfor, og som inntreffer i et stadig hurtigere tempo takket være Internett og sosiale medier. Verden har blitt mindre, konkurransefortrinn varer kortere i tid og konkurransemarkedet har blitt globalt. Det holder ikke lenger å være størst for å overleve, men best til å tilpasse deg de nye ”spillereglene” – best til å lede de ansatte gjennom de nødvendige endringene. Det er en leders ansvar å lede, derfor er det også lederens ansvar å forstå hvilke endringer som må til for at virksomheten ikke bare skal nå sine forretningsmål på kort sikt, men å overleve på lang.

Ledelse og kommunikasjon, hva har det med sosiale medier å gjøre?

Hva er så sosiale medier, og hva betyr sosiale medier for kommunikasjon og ledelse? I følge Wikipedia kan sosiale medier defineres som kanaler eller plattformer som ved hjelp av Internett eller web-basert teknologi, åpner for interaksjon eller kommunikasjon mellom to eller flere mennesker. Sagt på en annen måte så handler det om hvordan mennesker bruker Internetteknologi til å føre dialog seg i mellom. Muligheten til å ta eierskap over eget ordskifte, er i ferd med å slå rot hos flere virksomheter, hvilket har ført til at flere ledere har begynt å ta i bruk blogging som en digital kanal for å formidle sine budskap.

Det å blogge handler om å formidle – og i motsetning til når man formidler et budskap på en typisk bedriftsside – hvis innhold er formelt og upersonlig, er blogg-formen personlig og uformelt. Via kommentarfelt og delingsknapper til andre sosiale nettverk, blir en bloggplattform en naturlig del av dagens sosiale kommunikasjonsform og –plattform, og en utvidet del av ordskiftet som vi frem til nylig har vært vandt med at mediebransjen i stor grad har holdt for seg selv.

Derfor blogger norske ledere

Rett før sommerferien tok jeg kontakt med noen ledere som blogger for å høre om deres tanker og erfaringer med det å blogge. En tredjedel av de 11 lederne som svarte har blogget mer enn 6 år, en tredjedel mindre enn ett år og en tredjedel mellom 1 og 6 år.

4 av 10 blogger en gang i måneden, 4 av 10 blogger hver uke, mens de resterende 2 av 10 blogger annenhver uke. Felles for alle ledere som blogger er at de ønsker å komme tettere på sine målgrupper, være seg interne og eksterne som sådan. Her er noen av deres råd, tips og erfaringer når det kommer til å blogge som kommunikasjonskanal:

petterstordalen

Petter Stordalen, styreleder og eier av Nordic Choice Hotels, har ansvaret for 1,200 medarbeidere og blogger i gjennomsnitt annenhver uke. Han har blogget i noen år, og skriver først og fremst om ledelse, reiselivsbransjen, samfunn og miljø, og skriver følgende i en kommentar til meg om årsaken til hvorfor han velger å bruke blogg som kommunikasjonsverktøy:

Jeg stiller meg selv alltid følgende spørsmål før jeg blogger; Er dette interessant for andre å lese? Vil dette passe bedre som en kort tweet, eller er det bedre å invitere til dialog på Facebook? Det å blogge gir meg en mulighet til å vise fram flere sider av selskapet vårt. Gjennom å lese bloggen vil det være enklere for ansatte, gjester, samarbeidspartnere og kunder å forstå hvorfor vi for eksempel satser på økologisk mat eller hvorfor mangfold er viktig for Nordic Choice Hotels.

Hva blogger norske ledere om?

Håkon Haugli

Av temaer som ledere blogger om, så er det ofte #innovasjon, #ledelse og bransjespesifikke temaer som går igjen. Foruten de tematiske likhetene mellom lederne som blogger, er det også likheter å merke seg hva gjelder hvilke sosiale nettverk lederne deltar i – Facebook, LinkedIn og Twitter er gjengangere, mens ingen av de lederne jeg har snakket med bruker Pinterest, SnapChat eller Path. Kun en tredjedel av lederne er tilstede på Instagram, mens noen flere har tatt i bruk YouTube og Google sitt eget sosiale nettverk, Google+.

Lederen for bransjeorganisasjonen Abelia, Håkon Haugli, forteller at han blogger for å få nyttige tilbakemeldinger fra medlemmer av Abelia og andre, og at det å få ut budskap til interessentene direkte og ikke redigert av journalister spiller en viktig rolle.

eivind-jonassen

Eivind Jonassen som er administrerende direktør i teknologiselskapet SimCom anbefaler alle ledere som brenner for egen virksomhet, bransje eller andre temaer om å blogge.

– Er det ledelse eller kanskje noe bransjespesifikt som ligger tett til hjertet, så er det egentlig bare å begynne. Det vil skape en tettere dialog mellom deg og dine potensielle kunder eller samarbeidspartnere som kanskje tidligere ikke har vært mulig.

Eivind Jonassen startet å blogge først og fremst fordi han hadde et behov for å etablere en «stemme» i markedet. Selskapet var ukjent for de aller fleste når bloggen ble opprettet, og det å blogge var et av flere tiltak og muligheter han valgte å benytte for å skape kjennskap og kunnskap om hvem han var som leder, men ikke minst hva selskapet hans handlet og og stod for.

peter-warren

En av de ”gamle traverne” i bloggsfæren er Peter Warren som er CIO for Warren Capital. Han har blogget i mer enn 6 år og blogger i gjennomsnitt hver uke. Hans motivasjon for å blogge er flere:

– Jeg ønsket å spare tid i forhold til kontinuerlig pågang fra journalister. Bloggen min gir meg en mulighet til å øke presisjonsnivået gjennom at det man virkelig har sagt finnes dokumentert. I tillegg er en blogg en viktig arena hvor man har anledning til å slå tilbake mot usannheter, påstander, misoppfatninger eller misforståelser. Pressen gir en kun begrenset – om overhodet noen – adgang til slikt.

christoffer-hovde

Ledertalentet Christoffer Hovde i IKEA, som er en ivrig blogger og nominert som kandidat til årets ledertalent i E24, er veldig klar i sin tale når det kommer til ledere og bloggformatet:

Ved å by på seg selv og dele kunnskap, får man mer enn i pose og sekk tilbake. God eksternkommunikasjon i form av en blogg er også veldig god internkommunikasjon, det glemmer vi ofte. Det har gitt meg et fantastisk nettverk og latt meg møte en rekke unike mennesker jeg aldri ville vært foruten.

Øyvind Jacobsen

Markedsdirektør Øyvind Jacobsen i olje og energi-selskapet GMC deler Christoffers entusiasme for bloggformatet:

Jeg tror det at ledere blogger bidrar til økt åpenhet. Åpenhet i form av at vi kommuniserer mer og bedre med markedet og verden rundt oss. Den viktigste endringen for meg som leder er at bloggen gjør at jeg oftere tar meg tid til å reflektere over egen lederjobb og hva jeg kommuniserer, både internt og utad.

toril-nag

Toril Nag som er konserndirektør i Lyse Energi har blogget i over 6 år og er utover en aktiv blogger også veldig synlig i sosiale nettverk som Facebook, Twitter, LinkedIn og Instagram. Hennes motivasjon til å blogge er som for de aller fleste basert på dialog og kommunikasjon, med både interne og eksterne interessenter.

– Jeg opplever mange fordeler ved å blogge, og engasjement, synlighet, forståelse for strategi og retning, meningsutveksling og derigjennom innovasjon er noen av de positive erfaringene. Det er derimot viktig å ha på plass en god struktur, og ikke minst en plan for å opprettholde frekvensen, uavhengig om du planlegger å blogge en dag i uken eller hver måned.

For administrerende direktør i Q-Meieriene, Bent Myrdahl, er det blant annet på ønsket om åpen innovasjon som er en av motivasjonsfaktorene for å blogge:

bent-myrdahlVi ønsker å utvikle Q-Meieriene til å bli et forbrukerdrevet meieri. I den forbindelse har vi fått meldinger på at forbrukerne ønsker innsyn bak kulissene. Blogg er et nyttig verktøy til nettopp det formålet. Videre ønsker jeg personlig å inspirere andre til å innovere eller å starte opp nye virksomheter. I så måte blir det å blogge et viktig og effektivt verktøy til å dele erfaringer.

Bent Myrdahl er heller ikke redd for å ”tråkke litt feil” og kommer med følgende råd til andre ledere som går med en liten ”blogg i seg”:

– Ta sjansen på å eksperimentere litt og ikke tenk på at du skriver må være i verdensklasse fra første dag. Bruk litt humor, by på deg selv og vær litt uformell. Det hjelper.

oystein-herlandTilsvarende erfaring har Øystein Herland som er administrerende direktør for Volvo Car Norge. Han begynte å blogge i 2013 og skriver i stor grad om innovasjon innen bilbransjen, om sikkerhet og miljø, og andre bransjespesifikke temaer som opptar han. Hans klare råd til andre ledere som vurderer å blogge er:

– Jeg synes det er viktig å være synlig som leder, og det gjelder både overfor kunder, men også egne ansatte. Bloggen min gir meg mulighet til å enkelt og effektivt nå ut til alle målgrupper, både interne og eksterne. Derimot er det viktig å våge å være personlig, ellers vil du ikke oppnå troverdighet. Andre kan ikke blogge for deg, skal du blogge skal innholdet alltid komme fra deg og ingen andre.

hans-geelmuydenHans Geelmuyden som er sjef for PR- og kommunikasjonsbyrået Geelmuyden Kiese har også et klart råd til ledere som vurderer å blogge:

– Det skjerper intellektet å blogge, men hvis du ikke har noe fornuftig på hjertet, så la det være!

Det sies at kvinner er bedre til å kommunisere og bedre til å lede enn menn. Kvinner dominerer i de fleste sosiale nettverk, men det var ikke lett å finne kvinnelige ledere som blogger. Foruten Toril Nag som er med her, er det kanskje mange som tenker på Anita Krohn Traaseth hva gjelder kvinnelige ledere som blogger.

Les også: Slik kan en toppleder hoppe ut i sosiale medier – med suksess

Kjenner du til andre kvinnelige ledere som blogger i dag?