fbpx

Bytt ut ledermøtene med blogging

Norske ledere mener at 40 prosent av tiden de bruker i ledermøter er uproduktiv

Kan det være en ide å bytte ut uproduktiv tid i inneffektive ledermøter til å øke ekstern og intern tillit og salg gjennom å blogge?

Jeg har lenge slått et slag for at bedrifter og bedriftsledere bør blogge. Det betyr ikke at alle må blogge, men langt flere enn de som gjør det i dag har mye å vinne på det – det være seg å komme i tettere dialog med egne ansatte, kunder, leverandører, partnere og andre målgrupper.

Det å sette en mer personlig, åpen og ærlig tone bak kommunikasjonen bygger tillit, og er det noe mange virksomheter ser ut til å trenge så er det tillit – både fra eksterne og interne målgrupper.

82% of buyers say they trust a company more when its CEO and senior leadership team are active in social media.  (War of Words: Myth-Busting Social Media, SEO & Content Marketing)

77% of buyers are more likely to buy from a company if its CEO uses social media.  (War of Words: Myth-Busting Social Media, SEO & Content Marketing)

And yet – 36% of executives say their CEO “either does not care, or cares little, about the company’s reputation in social media.” (Polaris B)

[Tweet «8 av 10 kunder stoler mer på et selskap hvor #leder og #ledelse bruker #sosialemedier»]

Jeg har ikke norske tall på samme felt, men husker stadig vekk Burson Marstellers undersøkelse “Trust & Purpose” fra 2011 som pekte blant annet på at halvparten av respondentene i Norge mente at bedrifters talspersoner er uærlige og at mesteparten av kommunikasjonen fra bedrifter er løgn. Det er en god grunn for ledelsen til å se nærmere på blogging som et mulig tillitsbyggende tiltak, I tillegg til alle andre fordeler som følgere med en god blogg:

Jeg har ikke tid til å blogge!

I følge en studie gjort av organisasjonspsykolog Henning Bang ved Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo, opplever derimot norske ledere at 40 prosent av tiden de bruker i ledermøter er uproduktiv.

Den viktigste grunnen til at lederne synes at ledergruppemøtene er uproduktive hele 40 prosent av tiden, er hyppige avsporinger og for mye irrelevant informasjon, opplyser forskeren til Ukeavisen Ledelse.

Møtene sporer av for ofte, men samtidig er det tabu å be de andre deltagerne i ledergruppen om å komme til poenget, sier Henning Bang.

Toppledere i bedrifter med over 100 ansatte bruker i gjennomsnitt 19 timer i uken i møter, som tilsvarer omtrent 40 prosent av arbeidstiden.

Kan det være en ide å bytte ut uproduktiv tid i inneffektive ledermøter til å øke ekstern og intern tillit og salg gjennom å blogge?

photo credit: Alex E. Proimos via photopin cc