fbpx

Bytt ut ledermøtene med blogging

Norske ledere mener at 40 prosent av tiden de bruker i ledermøter ikke er produktiv.

Kan det være en ide å bytte ut uproduktiv tid i ineffektive ledermøter, med å skrive verdiøkende innhold som kan øke både ekstern og intern tillit, og dermed også øke omsetningen?

Innhold for økt tillit

Jeg har lenge slått et slag for at bedrifter og bedriftsledere bør blogge. Det betyr ikke at alle må blogge, men langt flere enn de som gjør det i dag har mye å vinne på det – det være seg å komme i tettere dialog med egne ansatte, kunder, leverandører, partnere og andre målgrupper.

Det å sette en mer personlig, åpen og ærlig tone bak kommunikasjonen styrker gjerne tilliten, og er det noe mange virksomheter ser ut til å trenge så er det tillit – både fra eksterne og interne målgrupper.

De fleste virksomheter juger

Jeg har ikke tilsvarende tall for Norge, men har ikke glemt Burson Marstellers undersøkelse Trust & Purpose” fra 2011 som påpekte at halvparten av respondentene i Norge mente at bedrifters talspersoner er uærlige og at mesteparten av kommunikasjonen fra bedrifter er løgn. Det er en god grunn for ledelsen til å se nærmere på blogging som et mulig tiltak for å bygge tillit, i tillegg til alle andre fordeler som følger med det å publisere verdiøkende innhold for sine kunder.

Jeg har ikke tid til å blogge!

I følge en studie gjort av organisasjonspsykolog Henning Bang ved Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo, opplever derimot norske ledere at 40 prosent av tiden de bruker i ledermøter er uproduktiv.

Den viktigste grunnen til at lederne synes at møtene ikke er produktive hele 40 prosent av tiden, er hyppige avsporinger og for mye irrelevant informasjon, opplyser forskeren til Ukeavisen Ledelse.

 

Møtene sporer av for ofte, men samtidig er det tabu å be de andre deltagerne i ledergruppen om å komme til poenget, sier Henning Bang.

 

Toppledere i bedrifter med over 100 ansatte bruker i gjennomsnitt 19 timer i uken i møter, som tilsvarer omtrent 40 prosent av arbeidstiden.

Kan det være en ide å bytte ut uproduktiv tid i ineffektive ledermøter, til å øke ekstern og intern tillit og salg ved å formidle verdiøkende innhold i egne kanaler?

photo credit: Alex E. Proimos via photopin cc