fbpx

Små og mellomstore bedrifter i hele Europa går over til nettskyen

60 prosent har gått over til skyen

Små og mellomstore bedrifter i hele Europa går over til nettskyen

 

Oslo, 29. juli 2011: VMware, som er en global leder innen virtualisering og nettskyinfrastruktur, publiserte nylig resultatene fra en omfattende studie som har undersøkt bruken av nettskyteknologi blant små og mellomstore bedrifter i Europa. Den uavhengige studien, som ble gjennomført blant 1616 IT-beslutningstakere i åtte europeiske land, viser at over 60 prosent av små og mellomstore bedrifter allerede har flyttet hele eller deler av infrastrukturen eller applikasjonene sine til nettskyen.

Studien viste også at det finnes en direkte sammenheng mellom virtualisering og i hvilken grad en organisasjon har tatt i bruk nettskyen – virtualiserte virksomheter har i gjennomsnitt dobbelt så mange applikasjoner og/eller dobbelt så mye IT-infrastruktur i nettskyen som ikke-virtualiserte virksomheter.

Studiens viktigste funn:

Hvis vi ser på nettskyen generelt (uavhengig av i hvilken grad en organisasjon bruker nettskyen) er funnene mer presise. 79 prosent av organisasjoner som har en virtualisert IT-infrastruktur har flyttet hele eller deler av IT-infrastrukturen eller applikasjonene sine til nettskyen. Til sammenligning er bare åtte prosent av organisasjonene som bruker nettskyen ikke-virtualiserte.

VMware bestilte studien for å få innsikt i hvor stor grad europeiske små og mellomstore bedrifter har tatt i bruk virtualisering og nettskyteknologi. Studien så også på de vanligste pådriverne og barrierene for å ta i bruk teknologien, i tillegg til ledelsens forståelse av den.

– Debatten om hvorvidt små og mellomstore bedrifter kommer til å ta i bruk nettskyen er over, sier Kristine Dahl Steidel, som er Norgessjef i VMware.

– 60 prosent av små og mellomstore bedrifter i Europa har allerede tatt i bruk nettskyen, og denne studien viser at de ikke bare har tatt konseptet nettskyen innover seg – de er også godt på vei i sin reise mot skyen. Men mens mange organisasjoner nå tar sine første varsomme skritt på denne reisen, har virtualiserte organisasjoner kommet mye lenger. Virtualisering spiller derfor helt klart en viktig rolle for å sette små og mellomstore bedrifter i stand til å få mest mulig ut av nettskyen.

Økende bevissthet rundt fleksibiliteten virtualisering og nettskyteknologi kan gi

Kostnadsbesparelser er fortsatt den største pådriveren for de fleste virksomhetene som tar i bruk nettskyteknologi, men bevisstheten rundt fleksibiliteten teknologien kan gi er også økende. 37 prosent av organisasjonene i undersøkelsen oppga reduserte maskinvare og -vedlikeholdskostnader som årsaken til at de tok i bruk virtualisering. Virksomhetene forventet å få omtrent de samme fordelene fra nettskyen – 34 prosent regnet med å få reduserte maskinvarekostnader, mens 35 prosent forventet å få lavere vedlikeholdskostnader. En fjerdedel (25 prosent) av organisasjonene hevdet imidlertid at virtualiseringen hadde gjort det enklere for dem å ta i bruk nye applikasjoner og tjenester. Like mange (26 prosent) sa det samme om nettskyen. Dette viser at mens det kanskje er de umiddelbare kostnadsbesparelsene som får organisasjoner til å gå over til nettskyen, får organisasjonene også større fleksibilitet når de først har tatt i bruk teknologien.

– Det er oppmuntrende å se at en stor andel av virksomhetene i studien bruker nettskyen, og at det er en økende forståelse for den fundamentale endringen nettskyen innebærer for en virksomhet, sier Kristine Dahl Steidel.

– Nettskyen gir langt mer enn bare kostnadsbesparelser – den gir også organisasjoner muligheten til å lansere produkter raskere, skalere ressurser for å møte topper i etterspørselen etter en bestemt tjeneste eller gå i gang med forskning og utvikling på et helt nytt forretningsområde. Hvis man skal dra mest mulig nytte av nettskyen, er dette et viktig moment som må forstås i alle deler av organisasjonen.

Om studien

VMware har fått Dynamic Markets, som er et britisk uavhengig markedsundersøkelsesfirma, til å utføre studien. Deltakerne var 1616 IT-beslutningstakere i små og mellomstore bedrifter (definert som 1-250 ansatte) i åtte europeiske land (Frankrike, Tyskland, Italia, Nederland, Polen, Russland, Spania og Storbritannia). Studien ble gjennomført i perioden 26. januar til 16. februar 2011.

Last ned hele rapporten her

Om VMware

VMware leverer virtualiserings- og skyinfrastrukturløsninger som gjør det mulig for IT-organisasjoner å styrke virksomheter i alle størrelser. Med sin bransjeledende virtualiseringsplattform, VMware vSphere®, hjelper VMware kundene sine med å redusere kapital- og driftskostnader, øke fleksibiliteten, sikre overlevelse på markedet, styrke sikkerheten og bli mer miljøvennlige. VMware er ledende når det gjelder virtualisering, og er alltid høyt prioritert blant IT-direktører. Selskapet hadde i 2010 en inntekt på 2,9 milliarder dollar, over 250 000 kunder og 25 000 samarbeidspartnere. VMware har sitt hovedkvarter i Silicon Valley i California, og har kontorer over hele verden. Mer informasjon fås på www.vmware.com.