fbpx
passord

Advarsel: 1 av 3 unge gir andre tilgang til passordet sitt på sosiale medier

Tallene viser at det er behov for å snakke mer med barn og unge om sikkerhet på sosiale medier, avslører ny undersøkelse fra Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) og Medietilsynet.

1 av 3 ungdommer mellom 16-17-åringer gir andre tilgang til sine passord på sosiale medier, viser en undersøkelse fra Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) og Medietilsynet. Dette er dobbelt så mange som i gruppen over 18 år.

 

– Tallene viser at det er behov for å snakke mer med barn og unge om sikkerhet på sosiale medier, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

 

Oppfordrer foreldre til å vise interesse for de unges nettaktiviteter

I undersøkelsen oppgir også 11 prosent av 16-17-åringene at noen har delt bilder av dem på sosiale medier mot deres vilje. I resten av befolkningen oppgir 7 prosent å ha opplevd det samme.

 

– Når vi deler passord blir vi mer utsatt for hacking. I tillegg gir vi andre tilgang til bilder og innhold som er privat. Vi mener derfor det er viktig å diskutere hvorfor så mange unge deler passord, sier Hans Marius Tessem, seniorrådgiver i NorSIS.

 

Funn fra Medietilsynets undersøkelse Barn og medier 2018 viser at bare halvparten av barn og unge sier fra til noen dersom de opplever noe ubehagelig på nett.

– Det er derfor godt mulig at flere har opplevd at andre har delt bilder av dem uten at de forteller om det, sier Velsand.

 

Medietilsynet er opptatt av at foreldre viser interesse for barnas digitale liv på en måte som skaper tillit. Barn gjør feil, også på nett. Det er viktig at de opplever at de kan komme til oss voksne med det som har skjedd, uten at de får kjeft eller blir tatt fra mobilen.

Deler passord av praktiske årsaker

En av årsakene til at unge deler passord er for å oppretteholde såkalte streaks på Snapchat for hverandre for eksempel når en er på ferie.

 

– Det er urovekkende at så mange deler passord når alle råd handler om at man ikke skal gjøre det. Vi bør undersøke ytterligere hvorfor det er slik. Det kan være at teknologien er laget slik at det blir enklere å bryte rådene enn å følge dem. Det er klart det er fristende å dele passordet med en kompis for å opprettholde streaken på Snap når du har brukt flere år på å bygge den, sier Hans Marius Tessem.

Råd til foreldre med barn på sosiale medier

Funn fra undersøkelsen

Undersøkelsen er landsrepresentativ, og ble gjennomført i juni 2019 av Opinion på oppdrag fra Medietilsynet og NorSIS. Totalt 1388 respondenter ble telefonintervjuet.