fbpx
ledelse

3 enkle måter sjefen din kan bli kvitt deg på

Sjefen kan ha sine grunner til å ikke «gidde» å skape trivsel og engasjement for sine «undersåtte«. Men han kan også skape misnøyen ufrivillig. Ved å være en dårlig leder.

Halvparten av oss sier opp på grunn av sjefen. Dårlig ledelse får folk til å slutte. Gallup har ført undersøkelser om arbeidstageres engasjement siden 2000, og resultatene viser at kun 15 prosent er engasjert i jobben sin. Trivsel og engasjement på arbeidsplassen er sjefens – eller lederens ansvar. En engasjert medarbeider er ikke nødvendigvis en produktiv medarbeider. Derimot er det mye forskning som tyder på at medarbeidere som trives og er engasjerte, er mer produktive. Og produktive medarbeidere har selvsagt da en positiv effekt på virksomhetens bunnlinje.

Manglende trivsel og engasjement er «bad for business»

Sjefen kan selvsagt ha sine grunner til å ikke «gidde» å skape trivsel og engasjement for sine «undersåtte«. Det er ikke sikkert at sjefen bryr seg om de ansatte er lojale. Eller at bunnlinjen er viktig. Han kan ha et dypt ønske om å bli kvitt deg. Og når han vet at mange slutter på grunn av dårlig kommunikasjon, kan det å ikke kommunisere, ikke bry seg, være en svært effektiv måte å bli kvitt deg på.

For kort tid siden var jeg i Finland, under årets Nordic Business Forum. En av foredragsholderne var Patrick Lencioni. Patrick er grunnleggeren av The Table Group og forfatter av hele 11 bøker. Han snakket blant annet om organisasjoners helse, og om hvordan dårlig ledelse tar «livet av gjelden ved å gå på jobb». 

Hvordan kan du trives på jobben, hvis sjefen ikke bryr seg om du trives eller ikke?

Under Nordic Business Forum i Finland, snakket Patrick Lencioni mye om «job misery». Det å mistrives på jobben, og hvor viktig trivsel på jobben er for trivselen din generelt. I den forbindelse tok han for seg hva som skaper mistrivsel, og hvem som har ansvaret for det. Ikke overraskende ligger ansvaret hos sjefen din.

Sjefer som slutter å bry seg om sine ansatte, får ansatte som ikke bryr seg. Som ikke trives. Som ikke engasjerer seg. Som ikke er produktive. Ansatte som mistrives.

Her er 3 enkle måter sjefer kan få de ansatte til å slutte:

  1. Relevanse: Sjefen må påse at den ansatte ikke føler at hun er viktig. At den jobben den aktuelle medarbeideren utfører ikke er viktig. Desto mer sjefen klarer å skape et inntrykk av at jobben nærmest er et «nødvendig onde» og at hun ikke bidrar til verdiøkning, desto mer irrelevant vil hun føle seg.
  2. Anonym: Det ligger i vår natur å bli sett. Å vite at noen bryr seg om oss. Å føle at vi betyr noe. En effektiv måte for sjefen å skape misnøye blant medarbeidere på, er å ikke bry seg. Fraværet av å ikke se, høre eller bli anerkjent for den jobben man gjør, er et effektivt virkemiddel. Ledere som for eksempel aldri spør «Hvordan har du det?» og som aldri gir deg skryt og tilbakemeldinger når du har gjort noe bra, er godt på vei. De fleste sjefer er klar over at det er gratis å bry seg.
  3. Målbarhet: Skal du som sjef lykkes med å skape misnøye hos en ansatt, oppnår du det hvis medarbeideren ikke vet hva som forventes av henne. En ansatt som ikke vet om hun gjør en god jobb eller ikke, vil aldri trives. Og reduseres medarbeidersamtaler til et minimum, øker misnøyen raskere. Flere sjefer tar i bruk prinsipper fra militæret om at «Har du ikke hørt noe, er det ikke noe galt». Det skaper også et effektivt fryktmiljø, hvor innkallelser til et møte fra sjefen er ensbetydende med at det er noe galt.

 

De mest effektive sjefene som ønsker å bli kvitt ansatte, er gode på å ta i bruk alle 3 metodene.

De dårligste sjefene er de som bruker disse metodene ufrivillig.

Og dem er det dessverre flest av.

 

Bilde: PicJumbo.com