fbpx

2020-strategier er meningsløse. Det er derimot ikke visjoner.

I en verden som endres så raskt, radikalt og fundamentalt som følge av teknologi og digitalisering, er det meningsløst å lage strategier for 2020! Derimot er det ikke meningsløst å ha en visjon.

I løpet av 2016 har jeg besøkt mange bedrifter. Holdt mange foredrag og snakket med mange ansatte, mellomledere og ledere. Og stadig vekk hører jeg de snakke om deres planer og strategier for 2020. Er det lurt, fornuftig eller sannsynlig at du har grunnlag, kunnskap og innsikt til å vite noe som helst hvordan 2020 vil se ut? Vet du hvordan 2017 vil bli?

Hadde du forespeilet deg hvordan 2016 skulle utvikle seg? Eller hvordan de siste årene skulle endres som følge av teknologier som Internett, sosiale medier og smarttelefoner? Kunne du forestille deg hvordan digitaliseringen skulle endre arbeidsplassen din og min, og samfunnet forøvrig? Hvordan Internett har endret måten vi lever, leker, lærer og jobber på?

– Norge er i ferd med å gå fra særstilling til omstilling, har jeg hørt adm. dir i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth si.

Dagen i dag er den mest kompliserte og komplekse dagen i ditt liv. Samtidig er det den minst kompliserte og komplekse dagen i resten av ditt liv, skrev adm dir i Google Norge, Jan Grønbeck til meg som en kommentar til mitt spørsmål om hvordan han forholder seg til endringer.

– Det har skjedd mer de siste 40 årene, enn de foregående 10,000 årene, uttalte DNBs konsernsjef, Rune Bjerke i 2014.

Dropp 2020-strategiene

Det har skjedd mer i løpet av 2016, enn de foregående 5 årene vil jeg påstå.

Endringene er store, fundamentale og irreversible, og vi har kun sett starten på hvordan digitalisering og disruptiv teknologi vil påvirke hvordan vi nettopp lever, leker, lærer og jobber. Og nettopp derfor blir det umulig – og tilnærmet meningsløst – å legge planer i dag …. for 2020!

Digitaliser virksomheten, men ikke vent til 2020

Ikke lag en strategi for 2020. Det er ikke verdt papiret den er skrevet på. Det viktigste er å få på plass en organisasjon og en bedriftskultur som er riktig skrudd sammen for alle de endringer som digitaliseringen vil medføre. Og bare så det er sagt; digitaliserings-reisen har ingen slutt – kun en start. Du blir aldri ferdig med å digitalisere virksomheten. Du blir kun ferdig med å kvitte deg med den analoge historien.

Det vi må forstå er at fremtiden er umulig å spå, og det har aldri vært vanskeligere. Men det vil også bli enda vanskeligere i tiden som kommer. Verden har aldri vært mindre enn den er nå. Verden har aldri vært så digital. Og endringene har aldri kommet så raskt og ført med seg så store endringer som de vi ser nå. Virksomheters evne til å tilpasse seg til helt nye spilleregler vil være avgjørende for både konkurransekraft og overlevelse. Og en forutsetning er at virksomhetens ansatte er «skrudd» sammen for å kunne agere raskt og smidig.

Derfor blir det viktigere å lage en plan for hvordan virksomheter skal klare å endre seg selv – og det mer eller mindre kontinuerlig. Tankeledere snakker om at bedrifter må «oppfinne» seg selv hvert kvartal. Andre sier hvert halv år. Om det er hvert kvartal eller halvår spiller ingen rolle, hvis ikke virksomheten er i stand til å endre seg – raskt og til tider også nådeløst – vil virksomheten ikke være i stand til å beholde eller styrke sin posisjon og konkurransekraft.

En visjon for 2020, men ikke en strategi

Det kan være motiverende og samlende for virksomhetens ansatte, eiere, partnere og kunder å ha en visjon om hvor man ønsker at selskapet skal være i 2020. Hva selskapet skal være, og hvordan man tror man kommer dit. Men å legge en strategi for 2020 er meningsløst, for strategien vil måtte endres kontinuerlig.

Derfor blir det viktigere å få på plass en organisasjon som er tilpasningsdyktig – til både eksterne og interne endringer. Endringer som vil inntreffe i et stadig økende tempo, med stadig større konsekvenser. Endringer som vil kreve gode kommunikasjonsevner. Endringer som vil kreve at alle ansatte er enige om retningen. Om visjonen. Om hvorfor de skal dra på jobb hver dag. Om reisen de skal være med på.

Les også: Ingen endring uten kommunikasjon

* Øystein Stray Spetalen på scenen i Oslo Konserthus under Oslo Business Forum 17.11.16

* Øystein Stray Spetalen på scenen i Oslo Konserthus under Oslo Business Forum 17.11.16

Investor Øystein Stray Spetalen uttalte 17. november på Oslo Konserthus under Oslo Business Forum, at visjon er farlig, fordi alt endrer seg. Jeg er helt enig med han at alt endrer seg, men nettopp derfor mener jeg det er viktig med en visjon. I en verden hvor alt endrer seg – og endrer seg raskt – mener jeg det er farlig å ikke ha en visjon. Å ha en sterk og tydelig visjon handler om å velge retning. En retning som skal forklare og fortelle alle ansatte hvorfor selskapet eksisterer, og hvor vi i fellesskap ønsker å reise sammen. Visjonen bør samle de ansatte om et felles mål. En felles drøm, og bør være mulig å «rope ut» på en måte som gir deg gåsehud.

Visjonen er bør stå i pannebrasken på alle ansatte. Slik «Changing the way we work, live, learn and play» til IT-selskapet Cisco for eksempel. En visjon bør ikke blandes sammen med mål eller strategier, men ofte er det det vi gjør.

Her er noen forskjellige visjoner fra andre selskaper:

future-of-work-cisco-connected-workplace-office-experience-design-10-638

Eksemplene over synes jeg er gode. Facebook sin visjon ville jeg derimot gjort kortere, og formulert den mer personlig. Visjonen til Adresseavisen for eksempel er alt annet en god. Forsøk å stå på en stol og rop ut den visjonen. Får du gåsehud av det må du gjerne ringe meg.

– Adresseavisen skal være best på innhold og den foretrukne markedsplass i Midt-Norge i alle kanaler. Adresseavisen skal kjennetegnes av kvalitet og nytenkning i alle ledd.

Sjekk ut: Den beste boken jeg har lest om visjon og verdier, er Ingebrigt Steen Jensen sin bok – Ona Fyr – fra 2002. Anbefales på det sterkeste. (Ikke reklame)

Endring er et lederansvar

Det er ikke bare viktig – og kritisk – for en virksomhet å se hvilke endringer som man må forholde seg til, men ikke minst å vite når man skal tilpasse seg, hvem som skal ta ansvaret og hvordan man skal få med seg de øvrige ansatte. Sentralt i god ledelse ligger evnen til å kommunisere med de ansatte.

Skal en leder lykkes i dag, i en verden som endres hele tiden og i et stadig raskere tempo, er evnen til å kommunisere enda viktigere enn noen gang før. Evnen til å ”selge” behovet for å endre seg kommer ikke gjennom direktiver, autoritære lederstiller, hersketeknikk, trusler eller regnearks-ledelse, men gjennom å inkludere og forankre endringene i hele organisasjonen, og det krever en helt annen kultur enn det mange virksomheter har i dag.

Ikke bruk verdifull tid på å lage en strategi for 2020. Legg heller en god plan for hvordan virksomheten skal klare å tilpasse, endre og navigere seg i et konstant endringsmiljø preget av ny teknologi. Planen bør være fundamentert i en inkluderende kommunikasjonskultur. En kultur som forankres i en klar og tydelig visjon for 2020.