fbpx

I Norge er det over 7000 viltpåkjørsler i året.

Unngå viltpåkjørsel med mobilen

I Norge er det over 7000 viltpåkjørsler i året.

Mange av disse kunne vært avverget hvis sjåføren hadde hatt mer kunnskap om hvordan påkjørsler kan unngås.

Tirsdag 22. mars ble iPhone applikasjonen “Viltpåkjørsel” lansert. Den gir deg informasjon om hvordan du kan unngå å kjøre på vilt, og instruksjoner om hva du skal gjøre hvis ulykken først er ute. Få vet for eksempel at du som bilfører har plikt til å melde ifra til politiet om du kjører på et dyr, og at overholdelse av meldeplikten gjør at man som regel slipper å betale egenandel, og heller ikke får bonusavkortning på bilforsikringen.

«Applikasjonens mest unike funksjon er likevel at den viser din eksakte posisjon på kart, og gir deg de riktige koordinatene som du kan oppgi når du ringer politiet. Det sikrer at du raskt får hjelp, og at dyret ikke må lide unødig», forteller utvikler Tobias Bæck.

Om “Viltpåkjørsel”

Klikk her for mer informasjon og last ned appen