fbpx
innovasjon

Svært få opplever Facebook som innovativ

Ifølge en fersk undersøkelse er det svært få amerikanere som synes at Facebook er innovative. Og enda færre som stoler på Facebook.

Min opplevelse av Facebook er at de er svært innovative. Nye tjenester og funksjoner testes ut konstant. To ganger i uken publiserer Marius Karlsen og jeg nye episoder av podkasten MediaPuls, som tar «pulsen på digitale- og sosiale medier» og i hver episode har det skjedd noe nytt hos Facebook.

Facebook er ikke så kult

Det er åpenbart ikke nok til å imponere amerikanerne, for det er kun 28% som opplever Facebook som et innovativt selskap, og enda færre som synes «Facebook er kult». Det kommer frem i en undersøkelse The Verge publiserte resultatene fra i slutten av oktober 2017.

 

 

De fleste amerikanere vet ikke at Facebook eier Instagram

The Verge ønsket å «ta pulsen» på hvordan amerikanerne oppfatter de største teknologiselskapene, og tilbakemeldingene var på ingen måter hyggelig lesing for de fleste av de største.

 

Når ikke Facebook er innovative, hvem er innovative da?

At 6 av 10 amerikanere ikke er klar over at Facebook eier Instagram, får meg til å stille spørsmål ved hele undersøkelsen. Av de som ikke synes at Facebook er innovative, så lurer jeg på hvor mye de egentlig vet om hva Facebook faktisk har innovert. Hvis ikke Facebook er innovative, hvem er innovative da?

Hvor mange av de samme amerikanerne som deltok i spørreundersøkelsen ville funnet mediehusene til å være innovative?

Hva mener du? Synes du Facebook er et innovativt selskap?

Bilde: Diego PH via Unsplash