fbpx
digitalisering

Spilleregler for gründere og giganter

Norge har tradisjon for å skape industrieventyr gjennom samarbeid og delingskultur. Ny digital industri må bygges på gjensidig tillit, både i Norge og internasjonalt. Vi store må tråkke løype og samarbeide med respekt.

Gründere spiller en stadig viktigere rolle i næringslivet. Kidsa vil kode, ungdom tegner forretningsmodeller og studenter strømmer til startups. Små og store selskaper, kommuner og offentlige etater ønsker alle å jobbe med gründere. Vi jager gründerånden for å løse fremtidens utfordringer, skape verdi og forbli relevante.

Gjesteblogger Sigve Brekke er konsernsjef i Telenor, og mener at samarbeid og partnerskap med entreprenører og oppstartsbedrifter er viktig for Telenor i dag. Og at det vil bli enda viktigere fremover.

Dette skaper et behov for ordnede forhold og felles forståelse når etablerte selskaper skal samarbeide med gründere og oppstartsselskaper. Derfor har Telenor støttet arbeidet med, og helhjertet sluttet seg til, felles kjøreregler for gründersamarbeid som StartupLab og Abelia har lansert («Rules of Engagement»). Vi kommer til å implementere de samme reglene i alle Telenors markeder, sammen med interne retningslinjer som for eksempel lover en første vurdering i løpet av oktober.

Skaperkraft og friksjon

Vi i Telenor har lang erfaring med å jobbe med små og store selskaper. Vi har samarbeidet aktivt med norske og internasjonale innovasjonsmiljøer siden 1990-tallet. Gjennom partnere og inkubatorer vurderer vi omkring 2 000 ideer årlig, og investerer i om lag 50 av disse. Gjennom vårt intraprenørskapsprogram har vi vurdert 170 ideer og har syv aktive pilotsamarbeid. Innen tingenes internett-området (IoT) alene har vi 100 pågående samarbeid. Velferdsteknologi er et annet viktig felt der vi jobber med partnere som ved hjelp av smarte målere, trygghetsalarmer og varslingssystemer bidrar til å skape enda bedre og mer effektive velferdstjenester. Telenor er involvert på ulike måter: som tidlig kunde, som utviklingspartner, som leverandør, som investor – eller som en kombinasjon av disse.

Samarbeid og partnerskap med entreprenører og oppstartsbedrifter er viktig for Telenor i dag. Det vil bli enda viktigere fremover. Teknologiutviklingen og digitaliseringen har gjort kunnskapen og verktøyene som skal til for å realisere ideer, bevise konsepter og skape ny virksomhet, allment tilgjengelige. Det betyr at tilfanget av ideer, innovasjoner og investeringsmuligheter er større og bredere enn noensinne. I samspill med våre egne forsknings- og utviklingsmiljøer vi ser at det virkelig kan slå gnister – både av skaperkraft, men også av friksjon.

Spilleregler skaper bedre samarbeid

For slike samarbeid er krevende. Gründere kan være skeptiske til å dele kunnskap før bindende kontrakter er signert. Etablerte bedrifter vil sjelden binde seg kontraktsmessig til én idéhaver uten tilstrekkelig informasjon om ideen eller uten full oversikt over egen aktivitet på området. Vi trenger forutsigbare regler. Det tjener både den lille og den store. Store bedrifter har tid og ressurser til å vente, gründere har det ikke. Det asymmetriske styrkeforholdet gjør det spesielt viktig å opptre med ryddighet og respekt. Dette er et ansvar vi i Telenor er svært bevisst.

Derfor hilser vi velkommen initiativet fra StartupLab og Abelia med å utvikle et sett med kjøreregler for forholdet mellom gründere og selskaper. Telenor har vært aktivt med i utviklingen, og er blant underskriverne når «Rules of Engagement», lanseres under Corporate Innovation Day på Forskningsparken denne uken.

En global utfordring med en global løsning

Utfordrende grensesnitt mellom oppstartsbedrifter og etablerte selskaper er ikke et særnorsk fenomen. Gjennom våre 12 mobiloperasjoner i Skandinavia, Europa og Asia samarbeider vi med hundrevis av startups gjennom inkubatorer, akseleratorprogrammer og gjennom direkte avtaler. Da vi forrige uke samlet oppstartsbedrifter fra hele Asia i Singapore, var budskapet det samme: det er behov for kjøreregler som etablerer tillit.

Telenor vil bruke «Rules of Engagement» som en rettesnor i vårt arbeid med entreprenører, ikke bare her i Norge, men globalt. Vi forplikter oss til å evaluere forslag og gi et klart «nei» eller en plan for videre vurdering senest fire uker etter det første møtet. I Norge har innovasjonsteamet vårt en målsetting som overoppfyller dette kravet; de vil svare innen to uker. I all kontakt med Telenor skal oppstartsbedrifter oppleve at de har tydelige og tilgjengelige kontaktpersoner og transparente interne prosesser tilpasset det enkelte tilfelle.

Telenor vil bidra til nye digitaliseringseventyr

Telenors viktigste bidrag for å digitalisere Norge er kjernevirksomheten vår. Norge har to av verdens beste mobilnettverk og høy digital modenhet i befolkningen. Vi gjør nå store løft for å bygge kunnskap og kompetanse innen kunstig intelligens, tingenes internett og stordataanalyse, nettopp for å sikre akademia, gründere, næringsliv og myndigheter tilgang til verktøyene som kan skape nye digitaliseringseventyr.

Men uten gjensidig tillit og en kultur for å samarbeide og dele kommer vi ingen vei. Vår dør er åpen, og veien videre godt opplyst. Velkommen!