fbpx
sosiale medier

Slik opptrer du ”skikkelig” på Facebook

Du er ikke privat på Facebook eller i andre sosiale medier. Alt du skriver i det offentlige rom, vil bli brukt i mot deg og bli koblet til din arbeidsgiver.

Faksimile fra VG 8. sep. 2015.

Faksimile fra VG 8. sep. 2015.

Den ene etter den andre «tråkker i salaten». Ytrer seg i sosiale medier og spesielt på Facebook på en måte som slår negativt tilbake. I løpet av kommunevalgkampen, og ikke minst i lys av den pågående flyktningkrisen, har eksemplene på nordmenn som ytrer seg hatefullt og truende i sosiale medier stått i kø.

Ytringer utført i det offentlige rom, som potensielt vil slå tilbake på både de som ytrer seg, deres familie, venner og kollegaer, og deres arbeidsgiver. Og det ser ikke ut som køen har tenkt å bli mindre med det første. Tvert i mot.

Les også: Ytringsansvar og debattkultur (VG. September 2015)

«Jeg bruker Facebook privat»

Veldig mange som ytrer seg i sosiale medier, tror de gjør det privat. At det ikke har noe med hvor de jobber og hvordan eventuelt dette eventuelt vil slå tilbake på arbeidsgiver. Politikere tror åpenbart også at det man skriver på sin egen Facebook-profil, eller som seg selv i andre fora, er fritatt offentligheten.

Men faktum er at det man ytrer i det offentlige rom, er offentlig, og dermed tilgjengelig for offentligheten. Når man så gjør det i fullt navn, og det tar et sekund å finne ut hvor vedkommende jobber, er det «pussig» at så mange fortsatt ser ut til å glemme at 3,3 millioner nordmenn bruker Facebook. Eller at 1,6 milliarder bruker Facebook globalt og at over 3 milliarder mennesker er tilkoblet Internett.

Les også: Det du skriver i det offentlige rom, er offentlig

Straffeloven om hva som er offentlig ytring er klar og tydelig

§7 lyder: Med offentlig sted menes et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes. En handling er offentlig når den er foretatt i nærvær av et større antall personer, eller når den lett kunne iakttas og er iakttatt fra et offentlig sted. Består handlingen i fremsettelse av en ytring, er den også offentlig når ytringen er fremsatt på en måte som gjør den egnet til å nå et større antall personer.

Sommeren 2015 ble det avsatt en dom i Stavanger hvor «større antall personer» ble definert til å være over 20 personer. Om det er i en lukket og hemmelig Facebook-gruppe spiller ingen rolle. Over 20 personer = offentlig ytring.

Les også: Når Kongen bestemmer (John Christian Elden. Mai, 2015)

Med andre ord er det meste av det du «legger fra deg» på blogger, kommentarfelt, Facebook og øvrige sosiale medier offentlig. Det kan, og vil bli brukt i mot deg, hvis det er hensiktsmessig. Det er ikke tidsbestemt heller. Du kan ikke påberope deg privat ytring selv om arbeidsdagen er over. «Jeg tvitrer privat» for eksempel er derfor meningsløst å skrive, for vi som leser det du skriver vil ikke nødvendigvis kun koble det oppimot deg, men også mot din arbeidsplass.

Slik opptrer du ”skikkelig” på Facebook – 11 råd og tips

 

 

 

Unnga-skriveleifer

 

 

 

Like-og-samtykke

 

 

 

 

offentlig-vs-venner

 

 

 

Innstillinger-for-tidslinje-og-tagging

 

 

flatsomfaen

Gode eller dårlige råd?

Hva tenker du? Om du ikke trenger rådene selv, så kjenner du kanskje noen andre som kan «trenge litt hjelp» av og til. Jeg kjenner noen, men kommer borti veldig mange på Facebook og i andre sosiale medier som kan trenge en liten rettesnor og en virkelighetsoppdatering. Personer som ikke forstår det potensielle omfanget av det de ytrer på Facebook. Og personer som ikke forstår de juridiske konsekvensene. Personer som tror at de bare «er private».

photo credit: Trimmy von Müller Milch via photopin (license)