fbpx

Norge og norske bedrifter er sinker på det meste

Norge og norske bedrifter har vært skeptiske, trege, dårlige og sinker de siste 17 årene skal vi tro historien.

«Fersk studie viser at kunnskapsbedrifter er skeptiske til sosiale medier» har blitt re-tweeted aktivt i dag, med en henvisning til Teknisk Ukeblad sin artikkel fra januar tidligere i år. I november 2010 skrev jeg nesten en tilsvarende artikkel om fraværet til norske IKT-selskaper på Twitter, og i august i fjor så skrev jeg om norske bedrifters nøling med Sosiale Medier …. Det er med andre ord lite som har endret seg de siste seks måneder…….eller?

Historien gjentar seg – gang, etter gang, etter gang.

Jeg lærte på skolen at man må lære seg historien for å forstå fremtiden, og siden det er så mange nå som virker overrasket over at norske kunnskapsbedrifter er så trege med Facebook, Twitter og andre sosiale medier, så syntes jeg det kunne være morsomt å se litt tilbake i tid – er det først nå vi er så trege eller har ingenting endret seg?

Er det oljen som gjør så trege, eller vi rett og slett late – eller kanskje dumme som ikke har skaper-evner eller innovasjonskultur? Er det janteloven som forteller oss at vi ikke skal være så raskt ute, ikke «prøv å skape noe nytt», eller er det noe annet? Har vi et lillebror-kompleks til Sverige fortsatt?

Her er i allefall 16 eksempler fra fortiden som kan tyde på at INGENTING er nytt – Norge og norske bedrifter er sinker på det meste.

1996 – Skeptisk til Internett

«Jeg tror ikke Internett vil bli noe generelt reklamemedium. De eneste som vil få noen effekt av annonsering på Internett, er de som kan komme med nyttig informasjon, eller de som kan omsette rene kapitalvarer og konkrete tjenesteytelser via nettet», sier Terje Vold. Carat er et av medirådgivningsbyråene, som forteller annonsørene hvor de kan få mest igjen for sine annonser. Og foreløpig er altså ikke Vold fra seg av entusiasme for det nye elektroniske mediet.

Saken er sakset fra Digi

2001 – Norge langt bak i IKT-klassen

Norske bedrifter benytter IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi) mindre enn næringslivet i andre nordiske land. Tilgang til internett er mest vanlig i Finland, mens svenske bedrifter bruker hjemmesider oftere enn nabolandene. Omfanget av elektronisk handel er fremdeles lite i Norden. Svenskene toppet bruken av hjemmesider med 57 prosent av alle svenske bedrifter med minst ti sysselsette som hadde opprettet hjemmeside ved utgangen av 1999. Tallet var langt lavere i Norge, bare 35 prosent.

Saken er sakset fra Handel og Kontor

2002 – Norske bedrifter er it-sinker

Norske bedrifter er sinker på it-siden sammenlignet med sine kolleger i Skandinavia. Næringslivet her til lands er blant annet tregere til å ta i bruk elektronisk handel – et område som har hatt it-politisk prioritet i flere år. Nå satser Næringsdepartementet på å få opp bruken av såkalte business-to-business-løsninger, som er e-handel mellom bedrifter. Myndighetene vil bedre rammebetingelsene slik at elektroniske og tradisjonelle tjenester blir likestilte. Et annet uttalt mål er at Norge skal ligge i tet når det gjelder bruk av elektroniske signaturer. Innen utgangen av 2005 skal forholdene ligge til rette for allmenn bruk av elektroniske signaturer.

Saken er sakset fra Dagens Næringsliv

2002 – Norske bedrifter er sinker på det trådløse

En undersøkelse fra PMP Research tyder på at norske bedrifter ligger langt under Europa-gjennomsnittet i å planlegge bruk av trådløse datatjenester. Norge er det eneste landet der et mindretall vurderer trådløse datatjenester. I Sverige vurderer nesten tre av fire bedrifter å ty til trådløse datatjenester, mens i det «selvskrevne» mobillandet Norge, er andelen nærmere en av tre.

Saken er sakset fra Digi

2003 – Norge svakest i Norden

Norge kommer dårligst ut av alle de nordiske landene i en fersk rapport fra World Economic Forum om ulike nasjoners konkurransekraft. Finland har nå gått forbi USA som verdens mest konkurransekraftige land. Undersøkelsen rangerte også næringslivets konkurransekraft – noe som har sterk påvirkning på utenlandske investeringer. Her har Norge enda mer å hente. Selv om denne listen i hovedsak var ganske lik hovedundersøkelsen er Norge og Island helt skviset ut av de ti beste.

Saken er sakset fra Dagens Næringsliv

2003 – Norske bedrifter er dårlige til å skape verdier på nettet, dårlige enn bedriftene i våre naboland.

Ifølge MMIs siste e-handelsbarometer har 1,69 millioner nordmenn handlet på nettet minst en gang.Men til tross for at vi ligger i verdenstoppen både på internett-tilgang og mobiltelefoni,greier ikke norske bedrifter åskape verdier på nettet. I hvertfall er de dårligere enn bedriftene i våre naboland og flere andreeuropeiske land.Tilstanden er så dårlig at næ-ringsminister Ansgar Gabrielsen har bedt forskere finne ut hvorfor. En rapport som Agderforskning nylig leverte næringsministeren, konkluderer med at norske bedriftsledere rett og slett ikke skjønner noe særlig av elektronisk forretningsdrift.

Saken er sakset fra Dagens Næringsliv
.
2006 – Treg 3G og IP-hype

2006 handlet mye om ip-telefoni, lite om 3G og forsvinnende lite om tjenester. Norge holder ikke tritt med andre land, mener ekspertene. 2006 har også vært året hvor Norge falt en god del plasser på listen over de flinkeste mobillandene i verden. Problemet er manglende konkurranse på 3G og lite avanserte tjenester.

Saken er sakset fra Computerworld

2006 – eNorge best uten en IKT-politikk?

Andelen av midler til IKT-forskning over Norges forskningsråds budsjetter har sunket fra 13,5% i 2000 til 10% i 2005, mens andre områder som energi, marin, helse og medisin har hatt en vekst på mellom 66 til 110%. «Statsbudsjettet for 2007 tyder på at det generelt ikke er politisk vilje til å satse på forskning», sier Chaffey, og at målsettingene i eNorge 2009 derfor kun er fagre ord.

Saken er sakset fra Abelia

2006 – Norge verst i Norden – sitter fast i den gamle råvarefella

Mens de øvrige landene i Norden får toppscore på en ny verdensomspennende undersøkelse som måler internasjonal konkurranse-dyktighet, kommer Norge langt ned på listen. Sverige, Danmark og Finland kommer på «Det er all grunn til å skjerpe seg. Det er tankevekkende at de andre nordiske land ligger så klart foran Norge på flere områder som er viktig for innovasjon», sier spesialrådgiver i Forskningsrådet, Dag Kavli, til D2.no.

Saken er sakset fra Dagens Næringsliv

2007 – Norske bedrifter er sinker på e-handel

Over 60 prosent av norske bedrifter satser ikke på e-handel, ifølge Carsten Tobiassen i Webon. En undersøkelse gjennomført av Webon i sommer viser at de fleste bedrifter mener e-handel enten direkte eller via markedsføring på Internett, vil være den viktigste kanalen framover. Nokså overraskende svarte 61 prosent nei på spørsmålet om de vil satse på e-handel.

Saken er sakset fra Digi

2008 – Norge jumbo i Norden

Norge sakker akterut i forhold til nordiske naboer. Mest dramatisk er tilbakegangen innen utdanning og kompetanse,energi og miljø fremgår det av NHOs Konkurranseevnebarometer for 2008. Direktør Petter H.Brubakk sier til Nordensnyheter.no at det er kritisk når Norge taper på utdanning. Petter Brubakk, som er direktør for næringspolitikk i NHO sier at Norge har forutsetninger for å gjøre det mye bedre, men at vi i realiteten er middelmådige.

Saken er sakset fra Nordens nyheter.

2008 – Norske bedrifter mestrer ikke innovasjon

I 2004 lanserte Bondevik-regjeringen ”Innovasjon 2010”, en storstilt satsning som skulle gjøre Norge bedre på innovasjon og nyskapning. I dag, fire år etter, har norsk næringsliv sakket akterut og er på bunn i Norden når det gjelder å tenke nytt og innovativt. Nylig offentliggjorde EU-organet European Innovation Scoreboard en analyse av innovasjonsevnen til en rekke europeiske land. Dette er trist lesing, som står i sterk kontrast til regjeringens ambisjoner. Norge faller fire plasser ned på listen fra i fjor. Fra å ligge på en 11. plass i 2001, ligger vi i dag på en 20. plass. Vi er langt bak våre nordiske naboer, som rangeres blant verdens beste innovatører.

Saken er sakset fra Digi

2009 – Norge henger etter på innovasjon

Norge havner i gruppen «moderate innovatører» i følge Eurostats, og er dermed i gruppe med land som Estland, Tsjekkia og Kypros. Samtlige andre land i Norden kommer bedre ut enn Norge på dette området. Det som også er verdt å merke seg er at Norge er et av landene med størst nedgang på den såkalte SII (Summary Innovation Index), som er indeksen brukt for å måle et lands innovasjonsevne.

Saken er sakset fra StartNTNU

2010 – Mørke tall for norsk it-sikkerhet

Forrige uke slapp Næringslivets sikkerhetsråd (NSR) sin syvende mørketallsundersøkelse. Dette er en rapport NSR utarbeider hvert andre år, hvor hovedmålsetningen er å kvantifisere og kartlegge omfanget av it-relaterte sikkerhetshendelser i Norge. Generelt tyder tilbakemeldingene til NSR på at oppmerksomheten rundt it-relaterte sikkerhetsspørsmål er liten og at mange virksomheter står åpne for mennesker som ikke har de edleste av hensikter.

Saken er sakset fra Computerworld

2010 – Norge henger etter på bredbånd

Ifølge en ny undersøkelse henger Norge etter i utvikling av bredbånd for morgendagens internett. Studien er basert på detaljerte målinger av landenes bredbåndsinfrastruktur. Resultatene viser at bredbåndskvaliteten i verden sett under ett er blitt løftet med nærmere 50 prosent siden 2008. Norge havner på 11. plass blant de 72 landene som er med i undersøkelsen, blant annet bak våre nordiske naboer Sverige, Danmark og Island. Innen mobilt bredbånd blir Norge forbigått av land som Bulgaria, Romania og Litauen.

Saken er sakset fra Nationen

2011 – Innovasjon Norge kutter sektorsatsing på IKT

I forbindelse med nedskjæringene i Innovasjon Norge, varslet ledelsen på et møte i går at styret velger å kutte sin satsing på IKT som prioritert område. «IKT er utvilsomt den enkeltfaktoren som bidrar mest til innovasjon i alle næringer, derfor blir denne prioriteringen uforståelig», sier direktør for næringsutvikling i IKT-Norge, Fredrik Syversen.

«Å kutte denne sektoren som satsingsområde, vil være det samme som å kutte satsingen på kyr i melkeproduksjonen for å bruke et språk som de besluttende myndigheter forstår», avslutter Syversen.

Saken er sakset fra IKT-Norge

2012 – Norske selskaper svikter på nett

Blant de 21 største selskapene på Oslo Børs som inngår i analysen, er det kun giganten Statoil som makter å komme inn på listen over de 50 beste nettstedene i Europa. Deretter kommer Hydro og Yara, som deler på en 61. plass. Totalt 950 selskap innenfor 28 bransjer i 40 land er rangert.

Selskapene er ikke så flinke som de burde være til å gjøre relevant investorinformasjon tilgjengelig. Det hadde jeg forventet at flere selskaper var, i stedet for å gjemme det i kvartalsrapporter og investorpresentasjoner som man må lete etter. Det var heller ikke mange selskaper som hadde ute informasjon om sin gjeldsstruktur og finansiell forpliktelsesstruktur. I et finansmarked hvor obligasjonslån er en stadig større kilde for finansieringene er det et viktig tema man kanskje burde være mer oppmerksom på, sier Holm Hejna.

Saken er sakset fra Kampanje

Overrasket over at vi er skeptiske, trege, sinker eller nøler med Sosiale Medier?

Det er vel ingen grunn til å være overrasket over at norske bedrifter nøler eller er skeptiske til Sosiale Medier.

Fornuftig eller ikke, det er en annen sak – det som er helt sikkert er at vi fortsetter å falle på konkurranseevne listen sammenlignet med de øvrige Europeiske landene, vi faller etter på skaperkraften, vi faller etter på innovasjonsevnen – og vi kutter samtidig i forskning, utvikling og satsning……