fbpx
personvern

Over halvparten av internett-brukere er mer bekymret for sitt personvern i 2019

Den kontinuerlige utviklingen av internett og det økende antallet trusler og sårbarheter har påvirket vår tillitsforhold til internett. Samtidig gir vi fra oss stadig mer personinformasjon.

Økning for første gang siden 2014

Det kommer frem i en ny forskningsrapport fra Precise Security, som viser til at 53 prosent av “internett-befolkningen” har blitt mer bekymret for personvernet deres på internett sammenlignet med for ett år siden. Statistikken viser at det er første gang siden 2014 at nivået på andelen som er bekymret har økt. Størst bekymring er det å spore i utviklingsland. I Nigeria – som forøvrig står bak mye av svindel på internett – er andelen brukere som er bekymret på over 80 prosent.

Europa mindre bekymret

I Frankrike, Japan og USA er andelen på 47 prosent. Nederst i undersøkelsen kommer Tyskland, med 26 prosent, med Sverige på plassen over. I vårt naboland er andelen på 33 prosent. Norge, Danmark og Finland er ikke med i oversikten, men det er vel grunn til å anta at vi ligger omtrent på samme nivå. Eller?

I en undersøkelse utført av Datatilsynet og Teknologirådet i 2017, svarte nesten halvparten at de var bekymret for informasjonssikkerheten og personvernet på internett. Samtidig viste en undersøkelse i 2019 at vi lar oss spore og overvåke stadig mer. 

//Artikkelen fortsetter etter annonsen//

 

Personvernparadokset

Til NRK svarte Førsteamanuensis Petter Bae Brandtzæg ved UiO, som i en årrekke forsket på personvern for Sintef Digital, at dette er det store personvernparadokset: 

– Vi bruker internett til absolutt alt. Vi bruker det på jobb, i privatlivet, og vi handler der. Samtidig sier vi at vi er bekymret for personvernet på internett, men setter oss overhodet ikke inn i bruker- og personvernsbetingelsene på nett. Disse aksepterer vi i «blinde».

3 av 4 selskaper utsatt for sikkerhetshendelser

Andelen som bør være bekymret kan og bør også diskuteres. Tyskland, som havnet nederst på listen med sine 26 prosent, kan samtidig vise til at så mange som 75 prosent av tyske selskaper har blitt på en eller annen måte blitt utsatt for sikkerhetshendelser i løpet av året, noe som har kostet tyske selskaper over 100 milliarder euro bare i 2019!

Bedre sikkerhetshygiene

De økte bekymringene har også bidratt til flere adferdsendringer, skal vi tro undersøkelsen. 45 prosent av oss har sluttet å åpne eposter fra ukjente avsendere. Vi unngår i større grad å besøke “suspekte” nettsider. Vi bruker i større grad antivirus-programvare, endrer ofte våre passord og unngår i større grad å bruke web-applikasjoner fra leverandører vi ikke vet om vi kan stole på. 

Undersøkelsen viser for øvrig også til at 12 prosent av internett-befolkningen har bestemt seg for å handle mindre online for å redusere risikoen for svindel og et svekket personvern.

Bilde: Markus Spiske via Unsplash