fbpx

Kraftig vekst i medlemmer og sidevisninger kan tyde på det!

Er Google+ i ferd med å «ta av»?

Kraftig vekst i medlemmer og sidevisninger kan tyde på det!

6. desember 2011 postet jeg artikkelen «Google+ har virkelig ikke tatt av» her på HansPetter.info, en bloggpost som som først vakte noe oppsikt, mange visninger, en del kommentarer, mange «delinger» og var i en periode en av de mest leste artiklene på bloggen min….så ble det stille. I mellomtiden begynte det å dukke opp mange nye tall – og store tall. Store tall som røsket tak i påstanden min, store tall som skulle gi nytt liv i den gamle bloggposten. Stille før stormen Stille tenkte jeg, fordi «folk flest» var enige om at Google+ virkelig ikke hadde tatt av. Et par negative bemerkninger ble det på Google+, men i det store og hele så virket det som de fleste var enige med meg – i alle fall de som leste bloggen min…. I forrige uke stormet det som værst ta Morten Myrstad publiserte sin dom over den norske sosiale media-bransjen og hevdet at «Norske sosiale medie-eksperter gjør ikke jobben sin» hvor min bloggpost «Google+ har virkelig ikke tatt av» ble spesielt trukket frem som eksempel på nettopp dette. Denne gangen lot reaksjonene IKKE vente på seg, og artikkelen fikk virkelig fart – hvor antallet nye lesere økte i takt med antallet kommentarer til Morten sin bloggpost. Begrensninger og manglende ROI

Jeg har brukt dagene etter Morten Myrstad sin bloggpost på å bruke Google+ mer – forsøke å se hvor dette sosiale nettverket passer inn i forhold til de mer etablerte nettverkene, og ikke minst HVORFOR Google+ bør brukes – primært med bedriftene i bakhodet – for å nå de målene de har satt seg med å bevege eller satse på å ta i bruk sosiale medier. For meg er ikke sosiale medier et mål i seg selv, men et middel for å oppnå noen mål, mål som for eksempel kan være knyttet til:

For bedrifter med begrensede midler (de fleste vil si det har det), begrenset kunnskap til sosiale medier (veldig mange vil også innrømme at de har det), begrenset med tid (kjenner ikke mange som ikke har nok å gjøre om dagen) og begrenset forståelse for hvordan man regner seg frem til en fornuftig avkastning (det var denne ROIen da), så vil det være kritisk at man svir av det lille man har der hvor man får mest igjen for det.

Hvor stor har egentlig Google+ blitt?

Det foreligger ingen tall for Norge alene, men jeg har forsøkt etter beste evne å regne meg frem til et anslag for Norge, basert på en kombinasjon av tall, prosenter, statistikker, innsikt, prognoser, etc fra blant annet aktører som:

 • Facebook: Hvor mange er det som har en Facebook-konto i USA og Norge feks
 • DreamGrow: Antall unike besøkende i USA
 • Compete: Antall unike sidevisninger i USA
 • StatCounter: Andelen av den sosiale medie-trafikken som tilhører Facebook – i USA, WW og Norge
 • og diverse andre kilder som har gitt meg indikasjoner på hvor mange amerikanere som brukte Twitter i juni 2011 (13% av befolkningen — hvor jeg har lagt til Compete sin økning på Twitter som en del av vekstanslaget frem mot desember 2011, etc, etc)

Resultatet ble som du kan se av skissen under (klikk på bildet for en større utgave):

 • Et eksempel på at «formelen» min ikke er 100% er at antallet daglige besøkende på Facebook i Norge er nærmere 2,8 millioner, når vi vet at antallet Facebook-brukere totalt for Norge er på 2,6 millioner. Det kan også gi tilsvarende utslag for Google+ i denne oversikten, ved at det totale antallet muligens ikke er så mange som 51,000 daglige brukere.
 • Jeg vet heller ikke helt sikkert hvor mange det er som har registrert en Twitter-konto, dette er tall som har blitt nevnt enkelte ganger.
 • Utgangspunktet mitt for antall side-oppslag for samtlige sosiale nettverk er feks basert på hva som ble oppgitt i forhold til Google+ i USA – og videre basert på det antallet Google+-brukere som kom fra USA, sammenlignet med det totale antallet Google+-brukere ww, kombinert med den andelen av den totale sosiale medie-trafikken Google+-nettverket representerte.
 • I desember var andelen på 0,41% for USA, samtidig som antallet Google+-brukere i USA representerte over halvparten av antallet Google+-brukere totalt.
 • På denne måten har jeg regnet meg frem til hvor mange sidevisninger 1% tilsvarer, og brukt dette antallet oppimot den respektive andelen de andre sosiale nettverkene hadde.
 • Dernest har dette antallet – i USA – blitt brukt til å regne ut det totale antallet ww, og så brukt medlemsandelen for henholdsvis Facebook, Twitter & LinkedIn i Norge til å regne meg ned til hvor mange sidevisninger vi hadde her til lands.

Sagt på en enklere måte: Det er NESTEN ingen av disse tallene som er 100% korrekte, men det er nok heller ingen av tallene som er 100% feil.

Google+ vokser som bare f…i alle fall i USAI følge Compete (skissen over) som måler unike sidevisninger i USA (x1000), så vokser alle sosiale medie-nettverkene med et unntak – LinkedIn har hatt en negativ vekst de siste tre månedene, og er i ferd med å bli forbikjørt av Google+. Siden lanseringen av Google+ i sommer har feks:

 • Facebook økt med 17%
 • Twitter økt med 28%
 • LinkedIn økt med 16% og
 • YouTube økt med 19%
Er det plass til Google+ og har Google+ dukket opp for «the long run»?

Jeg er ganske så sikker på at jeg kan svare ja på begge deler. Ikke minst nå etter at jeg har begynt å bruke det litt – liker jo ikke å bli beskyldt for å ikke gjøre jobben min. Derimot vil jeg forstått påstå at det er for tidlig for de fleste bedrifter å svi av mye tid og ressurser på Google+. Til det så er det fortsatt mange elementer som enten mangler eller er for dårlige for at bedrifter skal ta det i bruk, så fremst man ikke har klare ambisjoner om å bruke det for å:

 • posisjonere seg tidlig som et innovativt og «early adopter» selskap
 • ta det i bruk for å demonstrere åpen innovasjon – Google+ vil jeg påstå er det beste verktøyet for virkelig rå samhandling på kryss og tvers av aktuelle interesse-grupper.

Google+ føles mye mer riktig som et sosialt nettverk for bedriftsmarkedet som ønsker å samhandle omkring kunnskap og drøfting, hvor antallet «Likes&Dele»-konkurranser er byttet ut med innhold som kan hjelpe virksomheter å fatte riktige beslutninger basert på innspill, innsikt og rasjonelle handlinger. Kombinasjonen og fleksibiliteten av å kunne starte diskusjonsrom eller videokonferansemuligheter, bli «venn» hvis man vil det, til å følge bedrifter, søke opp personer, bedrifter, nøkkelord og så lagre disse søkene som i sanntid vil oppdatere deg – bare for å nevne noen, er HELT unikt noe annet jeg har sett. Burde jeg være overrasket over at søke-funksjonene er så bra…selvsagt ikke, vi snakker jo tross alt om Google her….

Hvor stort blir Google+?

Ved neste bloggpost fra meg om Google+ tipper jeg nettverket har blitt større enn LinkedIn – i alle fall i USA. Google+ er HELT i startgropen, på vei til å bli et sosialt nettverk verdt å regne med i det lange løp – for privatpersoner og etter hvert også bedrifter. Spesielt kompetanse-intensive bedrifter som lever av sin kompetanse i større grad enn å pushe produkter.

I mellomtiden håper jeg dere bidrar med det dere måtte komme over av nye tall, statistikker og innsikt slik at oversikten min kan bli så riktig som mulig.

 

Bilde: FreeDigitalPhotos.net