fbpx

Butenschøns gapestokk

Vi har makten til å enten vise omtanke og medmenneskelighet, eller avsky og forakt. Jeg håper vi bruker mer av det første og mindre av det siste.

Journalister skal ha for yrkesstoltheten sin. Sterke og veloverveide etiske retningslinjer og regelverk skal sikre den troverdige, kritiske og uavhengige journalistikken. Jeg forstår hvorfor journalister er kritiske til innholdsmarkedsføring når den forsøker å blande sammen journalistikk og markedsføring, uten at det er tema her. Jeg har heller ingen problem med å forstå at plagiat-skandalen(e) ryster journalister og redaktører om dagen. Frykten er stor for at skandalen skal svekke journalistikkens troverdighet og dermed journalistene. Samtidig registrerer jeg også at «slakten» er noe nedtonet. Saken omtales blant annet som «trist» og journalistene selv virker forsiktige med å vise sin forakt og avsky for Daniel Butenschøn sine «plagiate-overtramp».

«When the shit hits the fan….»

Denne saken er først og fremst et stort feilsteg for Daniel Butenschøn. I tillegg kan det også stilles spørsmålstegn ved at ingen har «avslørt» vedkommende på et tidligere tidspunkt da alt tyder på at det handler om veldig mange plagiat-saker og at det har pågått over lang tid. Det er liten tvil om at Butenschøn er «ferdig» som journalist. De som derimot hevder at journalistikken vil lide, tror jeg overdriver. Andre yrkesgrupper opplever og overlever tilsvarende skandaler som handler om etiske overgrep. Overgrep som potensielt utsetter både selskapets og personens troverdighet og merkevare. Det er først og fremst Butenschøn (og hans nærmeste) som vil lide av denne saken og ikke journalistikken.

Digital gapestokk

Jeg synes også det er bra at Butenschøns bransjekollegaer begrenser seg i sosiale medier. Kanskje er det en yrkeskodeks som spilles inn her, for jeg tviler sterkt på om tilsvarende begrensning hadde blitt utøvet om en blogger hadde blitt tatt for tilsvarende. Svaret på det vet vi allerede, etter den «shit stormen» som Karianne Gamkinn (bedre kjent som Mammadamen) nylig har vært igjennom. Tilsvarende opplevelse hadde nok også Caroline Berg Eriksen tidligere i år. Misforstå meg rett – jeg sammenligner ikke en journalist med en blogger, men i begge tilfeller befinner det seg et menneske bak skandalen – uansett stor eller liten, blogger eller journalist.

Les også: Vi, den digitale mobben (VG 29.07.2015)

Vi har makten til å enten vise omtanke og medmenneskelighet, eller avsky og forakt. Jeg håper vi bruker mer av det første og mindre av det siste. Butenschøn er avslørt. Han er avkledd. Han ligger nede for telling. I stedet for å knuse han, kan vi hjelpe han opp igjen. Butenschøn har kanskje skrevet sin siste kronikk for en avis, men han bør ikke ha skrevet sine siste ord. Mens mediebransjen nedbemanner, ansettes det daglig gode skribenter og tidligere journalister til norske virksomheter som trenger hjelp til å produsere eget innhold.

Hvilket selskap tar først kontakt for å hjelpe Butenschøn ut av gapestokken?

photo credit: Gamlebyen via photopin (license)