fbpx

Norges største kampanje mot digital mobbing har besøkt ungdomsskoler over hele landet.

«Bruk hue» – kampanje mot digital mobbing

Norges største kampanje mot digital mobbing har besøkt ungdomsskoler over hele landet.

Torsdag gikk turen til Alta ungdomsskole i Finnmark. Her ble elevene de første i landet til å ta i bruk et nytt verktøy mot digital mobbing.

Til nå har mer enn 50 000 skoleelever over hele landet fått besøk av Bruk Hue-turneen. Nå lanseres kampanjen digitalt for å nå enda flere. Digitaliseringen består blant annet av en anti-mobbeerklæring som kan tas og spres på Facebook gjennom en egen applikasjon.

I tre år har vi vært i direkte kontakt med elever, lærere og foreldre, og det har vært inspirerende og rørende å oppleve engasjementet mot mobbing. Nå ønsker vi å bruke det engasjementet til å spre positive holdninger i de kanalene som den digitale mobbingen foregår. De samme spredningsmulighetene som gjør mobbing på nett og mobil så alvorlig, kan brukes til å bekjempe mobbingen, sier Ragnar Kårhus, leder av Telenor Norge.

Bruker du hue på nett og mobil?
Bruk Hue er en holdningsskapende, dialogbasert kampanje for skoleelever, lærere og foreldre. For å styrke målet om å motarbeide og forebygge mobbing, lanserer Bruk Hue nå nye nettsider og digitale verktøy for å komme mobbingen til livs.

På nettsidene til Bruk Hue www.brukhue.com kan alle, som ønsker det, teste sine holdninger og kunnskaper om digital mobbing. Hvis man består testen kan man kalle seg en ekte mobbemotstander og laste opp et unikt stempel på profilbildet sitt på Facebook. På den måten viser man at man tar avstand til digital mobbing, sier Kårhus

Verktøykasse mot mobbing
Røde Kors, Barnevakten, Telenor og Medietilsynet har siden 2009 jobbet systematisk mot digital mobbing. Hver av samarbeidspartnerne har bidratt med unik innsikt, kompetanse og teknologi som nå er samlet på www.brukhue.com, blant annet Røde Kors-tjenesten ”Kors på halsen”. Kampanjen har så langt hatt svært gode resultater. Ni av ti elever som har hatt besøk av ”Bruk Hue”-turneen sier at de nå vet hva de kan gjøre for å unngå digital mobbing, og like mange vet hvor de kan henvende seg for å få hjelp.

Telenors mobbefilter – for mobil – er et annet verktøy som har blitt utviklet for å komme mobbing til livs. Filteret har fått stor oppslutning blant brukerne, og har i dag mer enn 3 000 abonnenter. Mobbefilteret gir brukere muligheten til å svarteliste mobilnummer som de ikke vil motta tekst- eller bildemeldinger fra. Avsenderen av den svartelistede meldingen vil motta følgende beskjed hvis meldingen har blitt sperret: ”Advarsel. Du har blitt sperret fra å sende meldinger til dette nummeret”.

Mobbefilteret kan være til stor hjelp når mobbingen først finner sted, da filteret bidrar til å gi kontrollen tilbake til den som utsettes for mobbingen på sin egen mobil. Samtidig sender det et tydelig signal til mobberen om at plagsomme meldinger ikke er akseptabelt. For oss i Telenor er mobbefilteret en del av en helhetlig innsats mot digital mobbing, hvor det viktige holdningsskapende arbeidet skjer gjennom Bruk Hue, sier Kårhus.