fbpx

Mer og mer av vårt medieinnhold konsumeres digitalt, og iPad dominerer det norske nettbrett-markedet

Undersøkelse: Digitale medievaner og nettbrett

Mer og mer av vårt medieinnhold konsumeres digitalt, og iPad dominerer det norske nettbrett-markedet

I følge en undersøkelse fra IDG – publisert 16. januar 2012 – har iPad for alvor endret våre medievaner, både privat og i jobbforbindelse. TNS Gallup har estimert at så mange som 600,000 nordmenn hadde anskaffet seg et nettbrett i løpet av tredje kvartal 2011, og at like mange har planer om å skaffe seg et nettbrett i den nærmeste fremtid. Utfordringene til tradisjonelle medier står i kø. Vi leser mindre innhold på papir (avis og bøker) og konsumerer mer innhold fra mobile enheter. Internettrafikken våre mobile enheter genererer er nå større via apper enn på mobile nettsider, samtidig som nesten ingen bedrifter har laget nettopp apper eller mobile utgaver av sine nettsider.

I en undersøkelse som ble kjørt i perioden januar til februar svarte 235 nordmenn, kvinner og menn, i alle aldersgrupper, spredt over hele Norge, på tilsvarende spørsmål som ble stilt i undersøkelsen som IDG hadde kjørt på slutten av 2011. Tanken var å se hvordan det stod til med de norske nettbrett-vanene, og om det var likheter mellom hva IDG-undersøkelsen kunne vise til, og hva lesere i nettverket mitt erfarte.

Disclaimer

Undersøkelsen er ikke basert på et representativt utvalg, men kan uansett gi en indikasjon på hvordan inntoget av nettbrett i norske hjem og arbeidsplasser har, og vil påvirke hvordan vi tilegner oss ny informasjon og kunnskap – privat og på jobb.

Takk for hjelpen

Som en liten gulerot og takk for hjelpen for å bruke tiden til å svare på mine spørsmål, ville jeg trekke ut en heldig vinner som ville få en ladestasjon til telefoner og andre elektroniske enheter. Premien på en Messless ladestasjon stilte iTrends.no opp med, og den heldige vinneren – Ann-Cathrin i DKSH har blitt underrettet.

Konklusjon

  • Den mobile hverdagen er her NÅ og er for alvor i ferd med å endre hvordan vi tilegner oss og konsumerer innhold på.
  • Nettbrettene har for alvor gjort oss (om mulig) enda mer mobile og enda mer oppdaterte på hva som foregår rundt oss – via Søk, Sørfing og Sosiale medier (de tre S-ene).
  • iPad dominerer nettbrett-markedet i dag, og vil etter all sannsynlighet fortsette å gjøre det i flere år til fremover
  • Dagspresse og bok-bransjen må omstille seg til den nye digitale hverdagen og tøffest vil det etter all sannsynlighet være for dagspressen som må finne ut hvordan de kan ta seg betalt for innholdet; fra en leser og fra en annonsør. Ironisk nok kan det se ut til at de fleste faktisk vil betale for å slippe reklame – men det er nok også fordi veldig mange opplever mye reklame som ikke er relevant.
  • Effektiv implementering av en SoMoLoKo-strategi (Sosial, Mobil, Lokasjon & Kontekst) vil kunne gi lesere det innholdet de er interessert i, kombinert med relevante annonser – relevante både i forhold til hva leseren leser, hva leseren er interessert i, og hvor leseren befinner seg!