fbpx

Engasjerte foreldre via Facebook-kampanje som var rettet mot ungdom.

SosialIntervjuet: GE Money Bank

Engasjerte foreldre via Facebook-kampanje som var rettet mot ungdom.

 

Hvilke sosiale nettverk og tjenester bruker virksomheten i dag?

Beskriv med egne ord en episode eller hendelse som gjorde at bedriften valgte å ta i bruk ett eller flere sosiale nettverk.

Vinteren 2010 startet GE Money Bank arbeidet med å jobbe fram en kampanje for sosiale medier sammen med reklamebyrået Melvær & Lien i Stavanger. Målet for kampanjen var å få den spredt viralt (uten bruk av kjøpt annonsering) og at den skulle styrke merkevaren.

Usikkerheten rundt arbeidet med kampanjeidé var relatert til om vi i det hele tatt kunne knytte produkter som kredittkort eller forbrukslån opp mot en viralkampanje. Ville den aksepteres av markedet om våre produkter var sterkt tilstede? Et annet usikkerhetsmoment var knyttet til vår målgruppes alder og bruk av sosiale medier. Snittalder på våre kunder ligger på rundt 45 år, og selv om denne aldersgruppen i stor grad er på, og bruker sosiale medier, er brukermønsteret ganske annerledes enn de som er ekte ”digital natives”.

«For å sikre viral spredning og engasjement fra vår målgruppe, angrep vi utfordringen med en spennende og annerledes løsning hvor vi indirekte snakket til vår kundegruppe via ungdom.», kunne Sven-Erik Gjertsen i GE Money Bank fortelle meg.

Som en løsning kom vi opp med idéen, Klassekassen.no – en konkurranse der skoleungdom kan søke om penger til et godt formål som vil gi dem en bedre skolehverdag.  Arbeidet med kampanjen var nå i gang.

Beskriv med egne ord en suksesshistorie dere har hatt med bruk av sosiale medier.

1. desember 2010 lanserte GE Money Bank kampanjesiden www.klassekassen.no – en kampanje rettet mot skoleelever hvor klasser kunne registrere seg og sin sak, og en begrunnelse for hvorfor de skulle vinne premiepotten som ville brukes til å gi dem en bedre skolehverdag.

Tanken bak målgruppen (skoleungdom) var å sikre spredning via engasjerte ”digital natives”, som regelrett bor på Facebook , samtidig som vi vet at deres foreldre er vår kjernemålgruppe. Dersom vår kampanje ble spredt til skoleungdommens nettverk, ville vi også treffe deres foreldre, tanter og onkler, lærere og andre voksne. På den måten kunne vi påvirke GE Money Banks omdømme med å vise samfunnsengasjement og spille videre på GEs lange tradisjon som sponsor.

Kampanjen ble spredd viralt via Facebook og Twitter (uten bruk av betalt annonsering).

I løpet av kampanjeperioden ble klassekassen.no besøkt av 487.000 personer,  1.347 skoleklasser registrerte seg i konkurransen, og totalt ble det generert 115.000 stemmer.  Som en bonus ble kampanjen kommentert på over 400 blogger og nettaviser og en hel strøm av twitter feeds.

Etter kampanjeslutt 1. mars 2011, ble det gjennomført en nasjonal omnibus via telefon av TNS Gallup, som viste oss at 19 prosent av alle nordmenn over 15 år kjente til kampanjen – at kjennskapen til kampanjen blant ungdom primært kom via Facebook, mens kjennskapen blant de over 45 (GE Money Banks primærmålgruppe) kom via familie og venner. I tillegg til dette var et av målene å forbedre “liking” av merkevaren GE Money Bank.

Resultatet viste at 43 prosent av de over 45 år i noen eller stor grad fikk et forbedret inntrykk av merkevaren GE Money Bank etter klassekassen.no-kampanjen.

Vi er overbevist om at det grundige arbeidet og forberedelsene til kampanjen ga grunnlaget for suksess. Vi overlot ingenting til tilfeldighetene, og sammen med Melvær & Lien satt vi opp en god plan for lansering og for arbeid underveis i kampanjen.

Er bruk av sosiale medier strategisk forankret?

Hvordan blir sosiale medier brukt i GE Money Bank?

Har bedriften etablert en sosial media policy – regelsett – for hvordan de ansatte skal forholde seg til sosiale medier?

Retningslinjer for hvordan våre ansatte skal forholde seg til sosiale medier er på plass.

Hvilke digitale markedstrender/teknologier er det dere er spesielt opptatt av inn mot 2012?

Hva er de største utfordringer sett fra bedriftens ståsted knyttet til sosiale medier?

En av våre aller største utfordringer er å finne hvilken rolle vi skal spille i sosiale medier. Bank er generelt et lavinteresseprodukt, og en må se etter nye spillerom for å gjøre seg interessant og attraktiv i nye medier. Vi vil nok i lang tid fremover teste ut ulike tilnærminger til sosiale medier for å finne den perfekte miksen som passer for våre kunder og oss selv.

Hvordan ser investeringene ut for 2012 i forhold til satsningen på sosiale medier?

Liten økning