fbpx

Alt du vil vite om å reklamere på MediaPuls!

Lyst til å reklamere på MediaPuls – Norges mest populære podkast om digitale- og sosiale medier? Her er det du bør vite om MediaPuls, lytterne og hva du får igjen for å annonsere på MediaPuls.

MediaPuls ble etablert i september 2015 av Marius Karlsen og Hans-Petter Nygård-Hansen. Marius sitter i Tromsø, mens Hans-Petter sitter i Oslo. To ganger i uken – søndag og onsdag – legger vi ut en ny episode. Med unntak av lengre ferier – som jul- og sommerferie – er vi alltid ute med to episoder i uken.

Digitale- og sosiale medier

Formålet har alltid vært det samme; dekke hva som skjer med digitale- og sosiale medier i inn- og utland. Og gjerne med gjester. Og gjester har det blitt mange av. Norske som internasjonale. Målgruppen har også alltid vært den samme; alle som har en eller annen form for interesse for digitale og sosiale medier, være seg for salg, markedsføring, kommunikasjon eller kundeservice. Fra store mediehus til små private selskaper.

Den typiske norske podkastlytteren

Kantar TNS gjennomførte på oppdrag fra Adlink Media og Acast en undersøkelse våren 2017 for å avdekke hvem den typiske norske podkastlytteren er. Konklusjonen var at norske podkastlyttere er unge, moderne, godt utdannede, mindre tradisjonelle og mer felleskapsorienterte. Og de kommer typisk fra de største norske kommunene.

Nøkkelfunn fra undersøkelsen: 

Podkastlyttere er enten unge, eller godt utdannende. De ser mindre på lineær TV, hører mindre på lineær radio, og konsumerer mer innhold on demand. De vet hva de vil ha. De er selektive og vanskelig å nå gjennom tradisjonell reklame og medier.

MediaPuls – utvikling i antall nedlastninger

Via podkast-plattformen til Acast får vi tilgang til hvor mange som laster ned en av MediaPuls-episodene per time, dag, uke eller måned.

 

Sterk vekst år-over-år

Hva koster det å reklamere på MediaPuls, og hva får du tilbake?

Vi selger primært to «sponsor-plasseringer» på MediaPuls. I tillegg har du også muligheten til å kjøpe en hel episode.

Sponsorplasseringer kommer i form av en pre-roll som kommer før selve episoden starter og en mid-roll som blir plassert omtrent 10 minutter inn i episoden. Pre-rollen er normalt en «introduksjon» til MediaPuls;

– MediaPuls presenteres i samarbeid med MERKEVARE. Merkevaren har et hovedbudskap. Som for eksempel hva merkevaren leverer. Avslutningsvis kommer en oppfordring til en handling. Det kan være å gå inn på merkevarens nettside.

En pre-roll har typisk en varighet på 10 til 15 sekunder. Her er det derimot mulighet til å spille inn noe lengre meldinger.

En mid-roll er normalt lengre. Inntil 2 minutter og 30 sekunder. MediaPuls er nøye med å merke våre sponsorer. I tillegg forsøker vi etter beste evne å gjøre «innsalget» i form og tone så nært opp til hvordan resten av programmet fungerer. Vi etterstreber å ha merkevarer vi mener er relevante for typiske temaer MediaPuls dekker og dermed også vårt publikum.

Av sponsorer i 2017 kan vi blant annet nevne; 

Kostnad for å være en sponsor er 10,000 eks moms for en uke. Prisen gjelder enten pre- eller mid-roll.

1. Dynamisk plassering av reklame

Med Acast sin podkast-plattform blir sponsingen automatisk plassert i samtlige episoder som blir avspilt den eller de ukene annonsøren velger å sponse. I løpet av en normal uke blir over 100 forskjellige episoder av MediaPuls lastet ned og lyttet på.

Mens øvrige podkast-plattformer plasserer reklamen i den eller de aktuelle episodene som blir produsert og publisert i den aktuelle uken, holdes reklame og innhold adskilt. Det gir annonsørene en helt unik mulighet til å nå alle lyttere i løpet av den aktuelle uken, og ikke bare de som hører på de siste episodene.

2. Content Marketing / Innholdsmarkedsføring

Vi tilbyr også relevante annonsører muligheten til å «kjøpe» hele episoder som blir viet utelukkende til annonsørinnhold. Altså innholdsmarkedsføring. Slike samarbeid vil innebære at MediaPuls intervjuer en representant for det aktuelle selskapet til en samtale om trender, marked, produkter, varer eller tjenester. På samme måte som innholdsmarkedsføring «på papir», men via en samtale.

Slik innholdsmarkedsføring fungerer best når det presenteres og omtales på en måte som føles naturlig og verdiøkende for lytteren.

Et eksempel kan være at Elkjøp snakker om teknologi og produkter de mener vil være relevante for den moderne forretningsreisende. Eller Nordic Choice snakker om hvordan de vil bruke teknologi, sosiale medier eller markedsføring i sin kommunikasjon med markedet. Og det kan være Telenor som snakker om innovasjon, Gambit som snakker om PR- og kommunikasjonstrender, Good Morning som snakker om reklamemarkedet eller Fanbooster som snakker om hvordan man lager gode kampanjer på Facebook.

Kjøp av en episode koster 20.000 kroner eks moms. Episoden vil alltid ligge tilgjengelig og merkes i henhold til Forbrukertilsynets retningslinjer – både i podkast og digitalt.

3. Reklame på MediaPuls.no inkludert

Annonsører får også mulighet til å reklamere for seg selv via https://MediaPuls.no (og dermed også https://HansPetter.info) i den aktuelle perioden. Hver mandag morgen sendes det også ut et nyhetsbrev til omlag 4,000 mottagere, basert på de artikler som ble publisert i løpet av uken som gikk på HansPetter.info. Her kan annonsøren også få egen-reklame i form av en annonse på 580×400.

Til hver episode publiseres det også en artikkel, og også her kan annonsøren få sin annonse.

Kommersielt samarbeid med Medier24

Hver episode blir også publisert i form av en artikkel på bransjenettsiden https://Medier24.no, dog da uten bannerannonse. Som en del av samarbeidet med Medier24.no, blir også MediaPuls reklamert for i form av en bannerannonse. I tillegg blir også podkast-episodene nevnt i hvert nyhetsbrev som sendes ut hver fredag fra Marius Karlsen. Nyhetsbrevet blir også publisert som egen artikkel på https://Helt.Digital.

Vil du annonsere på MediaPuls?

Interessert i å annonsere på MediaPuls? Lyst til å vite mer? Spørsmål?

Ta kontakt med enten hpnhansen (a) gmail dott com eller  marius (a) heltdigital dott no.

Dette er den «typiske» MediaPuls-lytteren

Majoriteten av lytterne kommer fra hovedstaden

De aller fleste lytterne er norske, selv om vi også har svenske og danske lyttere. Og selv om de fleste lytterne er i Norge, har vi også nordmenn som befinner seg i utlandet som hører på oss. Men kort oppsummert er de fleste i Norge. Og i Oslo.

Topp 10 byer i 2017

Attraktive lyttere for merkevarer

I likhet med undersøkelsen til Kantar TNS, er majoriteten av MediaPuls-lytterne unge. Ikke studenter, men unge mennesker i arbeid. Acast gir oss ikke demografisk data, men basert på Facebook-siden til MediaPuls kan vi se hvem det er som mest av alt engasjerer seg i MediaPuls. 

Tilsvarende «bekreftelse» på at det er folk som primært jobber, som hører på MediaPuls får vi også fra LinkedIn. Eksempelet under – fra episode 168 som ble publisert 25. juni – er et klassisk eksempel hva gjelder selskaper, stillinger og lokasjon:

Foruten ledere og mellomledere i store og små selskaper har vi også mange faste lyttere fra mediehusene. Ikke sjeldent har MediaPuls omtalt en sak som har dukket opp i de tradisjonelle mediene kort tid etter publisering. Det kommer også tydelig frem via Twitter-innsikten;


Alt i alt en attraktiv, moderne og kjøpesterk målgruppe.

Fra Acast får vi også en oversikt over andre podkaster som MediaPuls-lytterne hører på, som også sier litt om hvem målgruppen er: