fbpx

Ufiltrerte nyheter fra Google

Unfiltered.News, er et eksperimentelt nettsted som bruker Google News data for visualisere hvilke temaer som blir underrapportert eller er populære over hele verden.

Unfiltered.News er et fantastisk interessent og nyttig verktøy, som visualiserer på en utrolig engasjerende måte hvilke emner som «trender«, hvilke land de respektive temaene er populære i, og hvilke land de samme temaene er underrapportert i. Det er teknologi-inkubatoren Jigsaw, tidligere kjent som Google Ideas, nå er en del av Alphabet, som har utviklet tjenesten. Det globale nyhetsbildet er representert i form av sirkler som er tilknyttet til hvert sitt respektive land. Størrelsen på sirkelen visualiserer hvor populært det aktuelle temaet er,  og fargene representerer de forskjellige verdensdelene. I høyre kolonnen på Unfiltered.News fremheves temaer og historier som er populære andre steder i verden, men som ikke er blant de 100 mest populære historiene på Google News i Norge, eller i det aktuelle landet du er i, eller har valgt.

Norge underrapporterer terror

23. mars 2015 opplevde Brussel terror. Da ble undergrunnen og flyplassen angrepet. Historiene ble rapportert over hele verden, noe bildet under illustrerer:

Google-unfiltered-news-terrorsim-mars-23

 

Zoomer vi inn på de Norge, og de øvrige nordiske landene, er ikke forskjellene store. De er der, men ikke betydelige:

Google-unfiltered-news-terrorsim-mars-23-zoom

Ser vi derimot på hvordan terroren under angrepet i Lahore, Pakistan ble dekket, den 28. mars, er derimot forskjellene mye større:

Google-unfiltered-news-terrorsim-mars-28

På bildet over er Norge nærmest usynlig. Zoomer vi oss inn, ser vi at forskjellene mellom de nordiske landene er betydelige. Mens terroren i Lahore rapporteres «heftig» i våre nabo-land som Sverige, Danmark og Finland, er det langt mindre «interesse» å se fra norske medier:

Google-unfiltered-news-terrorsim-mars-28-zoom

I tilfelle du ikke finner Norge i bildet over, så er det den «bitte lille sirkelen» under Nederland, til venstre. En fraksjon i størrelse, sammenlignet med Sverige, Danmark og Finland.

At Norge ikke ser ut til å dekke terrorhandlingene i Lahore, sammenlignet med våre nordiske land, kan bety flere ting. Det må ikke nødvendigvis være at norske medier dekker handlingene i mye mindre grad. Siden Unfiltered.News baserer seg på de 100 mest populære sakene fra Google News, kan det også bety at vi nordmenn ikke leser med samme interesse nyhetene om Lahore-terroren, som vi leste nyhetene om Brussel-terroren. Da er det vi nordmenn i så tilfelle, som bryr oss mye mindre enn våre naboer….og det er nesten et enda større problem.

Søker vi i stedet for «terrorism» etter «Lahore«, ser bildet (heldigvis) ikke like dårlig ut – tvert om faktisk. Viktig å bruke flere søkeord med andre ord, for å få det fulle «bildet» av nyhetsdekningen og interessen.

Google-unfiltered-news-terrorsim-mars-28-zoom-lahore

Fortsatt i Beta

Unfiltered.news ble lansert for kort tid siden, og Jigsaw understreker i en bloggpost på Medium 15. mars at prosjektet på mange måter er et «work in progress» og de vil at det fortsetter å finpusse og utvikle tjenesten videre. Så langt støtter tjenesten 40 språk. Uavhengig av hvilket språk du velger, vil Google Translate oversette for eksempel tyske, arabiske, svenske, finske og andre overskrifter til engelsk. I bloggposten skriver to av de ansatte i Jigzaw at Unfiltered.News skal kunne bidra til at vi utvider vår egen nyhetshorisont, og bryte ned de språkmessige barrierene knyttet til hvilke nyheter vi leser, basert på hvilke språk vi har lært oss.

– Search engines, social media and news aggregators are great at surfacing information close to our interests, but they are limited by the set of topics and people we choose to follow. Even if we read multiple news sources every day, what we discover is defined by the languages we are able to read, and the topics that our sources decide to cover. Ultimately, these limitations create a “news bubble” that shapes our perspective and awareness of the world. We often miss out on the chance to connect and empathize with ideas beyond these boundaries.

Hva synes du om Unfiltered.News?