fbpx

Teknologi- og bransjekonsolidering i 2011

I fjerde av seks artikler om IT- og mobilåret 2011 tar vi en kikk på konsolideringstrendene.

Hvordan blir 2011 og IKT?

Jeg deltok på en paneldebatt hos Umoe-IKT i Drammen fredag 3. desember, sammen med Microsoft, HP og Telenor for å diskutere 2011 og fremtidens IKT. Det ble en meget god diskusjon og i en serie på 6 artikler frem mot jul vil du kunne lese mine tanker og meninger om fremtidens IKT-Norge.

Konsolidering i bransjen, en nødvendighet eller et onde for brukeren?

For brukeren er dette ikke nødvendigvis negativt….for ledelse og IT-avdelinger KAN det være en utfordring fordi man vil få færre valg – og dermed også begrenset konkurranse mellom aktørene. Begrenset konkurranse kan også bidra til redusert innovasjon. Derimot har historien vist seg at etter en større bølge av konsolideringer så vil det presse seg frem nye aktører som vil stå for innovasjonen. I gamle dager når verden ikke var like liten og gikk like raskt som i dag, kunne man tillate seg i en konsolidert bransje å være ”Fat & Lazy” i en lengre tid, enn hva som er tilfelle i dag.

Telefoni og data, er dette en og samme ting i fremtiden?

Telefoni, video og data vil være akkurat som hvilken som helst annen tjeneste. Tjenesten vil være gratis, mens man vil betale for kvaliteten – dvs opplevelsen. Teleoperatørene tar seg ofte separat betalt for disse 3 tjenestene – uten en tjeneste-garanti. Betalingen er også forskjellig mellom en bedrift og en forbruker. Det er billigere i dag med bredbånd hjem enn det det er til en bedrift = bedriftene betaler for den ”billige” båndbredden vi får hjem.

I fremtiden vil nok disse skillene bli mindre, fordi vi i større grad vil betale for innholdet – og leveringskvaliteten av innholdet….. Les også Folk vil betale for godt innhold = Content is king! Innhold er den nye valutaen.

Samhandling, hva betyr det og hvilke krav settes til tilgjengelighet?

Nøkkelen til en god samhandlingsløsning ligger i presence (tilstedeværelse) – evnen til å se om vedkommende er ledig eller opptatt – uansett kommunikasjonsverktøy/tjeneste. Min påstand er at det ikke finnes en løsning for en komplett enhetlig samhandling som binder alle våre kommunikasjonsmetoder sammen…..idag… Ringer min telefon og jeg svarer, vil ikke alle mindre andre kommunikasjonsløsninger sette meg til opptatt. Enkelte løsninger lar deg koble telefonen opp mot din lynmeldingstjeneste, og kalenderen kan også kobles opp mot din telefon og lynmeldingstjeneste – men fortsatt vil andre tjenester falle utenfor, slik som lynmeldingstjenester fra Facebook, Twitter, med mer. Jeg kan for eksempel bruke Adium på min Mac til å sette presencestatus på Facebook, GoogleTalk, Live Messenger og Jabber (WebEx) – men integrasjonen mot kalender og telefon vil ikke være tilgjengelig. Det er litt her og der som virker, mens fremtiden vil (etter hvert) gi oss en helhetlig presence – uavhengig av hvor vi er, hva vi gjør (hvordan vi kommuniserer) og hva vi bruker til å kommunisere med (hardware & software)….

Presence i praksis

I dag er jeg for eksempel tilgjengelig for kommunikasjon på følgende måter:

Telefon:

 • Direktenummeret på kontoret er viderekoblet til min mobil.
 • Direkte til mobil
 • Telefonnummer hjemme. IP-Telefoni fra Telio. Her har jeg også en Telio-App slik at jeg kan besvare den på min mobil.
 • SMS & MMS

Video:

 • WebEx
 • FaceTime
 • Skype
 • Tandberg Movi

Lynmelding:

 • Live Messenger
 • Jabber (Cisco WebEx)
 • Facebook
 • GoogleTalk
 • Twitter

Mail:

 • Jobb mail
 • Privat mail
 • Facebook mail
 • Twitter DM

Samtlige tjenester er tilgjengelige på min mobil, og så lenge jeg har et trådløst nettverk så kan jeg også nåes på alle måter på min iPad. Gi meg en presence-løsning som binder alle disse kommunikasjonsmetoder sammen med min kalender – og med synlighet for mine kollegaer og resepsjonen….DA snakker vi om ekte- og enhetlig samhandling!

Personlig ønsker jeg meg teknologi-konsolidering, hvis det er det som må til for at tjenestene i større grad skal kunne snakke med hverandre. Jeg ønsker meg en fremtid som er mindre plattform avhengig enn det som er tilfelle i dag, og dette tror jeg vil resultere i flere oppkjøp og fusjoner – og dermed en videre konsolidering i bransjen også.

Det er sikkert mange som er uenige med meg her, men åpne standarder har sin pris. Alle vil ikke kunne gi alt til alle. Jeg er villig til å gi avkall på enkelte områder hvis de tjenestene jeg bruker fungerer sømløst og automatisk på tvers av de enheter jeg bruker. En ende-til-ende løsning som garanterer kvalitet og tilgjengelighet bidrar også i stor grad til en bedre opplevelse. Verden blir mindre og samtidig mer kompleks. Konsolidering trengs for å styrke egen posisjon, men også styrke kundenes tilbud. Det er bedre å kunne få det meste fra få, enn litt her og der fra mange små.

Heller konsolidering enn fragmentering!