fbpx
kunstig intelligens

Stor undersøkelse: Slik vil kunstig intelligens endre måten vi jobber på

For mye digital informasjon kan stå i veien for innovasjon og føre til utbrenthet. – Med KI-drevne verktøy kan vi bedre håndtere overfloden av digital informasjon, sier Kristine Dahl Steidel, administrerende direktør i Microsoft Norge.

Mye støy

Lange mailtråder, møter du skal rekke og varslinger du skal svare på. Det er mye en skal få unnagjort i dagens arbeidshverdag, og det kan være vanskelig å skille mellom viktig arbeid og støy. De siste årene har arbeidstempoet akselerert raskere enn det vi mennesker klarer å holde tritt med.

Daglig må vi forholde oss til store mengder data, e-poster og chatter – ofte i et volum som overgår vår evne til å behandle alt. Når det blir for mye digital informasjon på en gang, kan det oppfattes som støy.

Slikt «digital støy» påvirker innovasjonskraften vår – og kan i verste fall føre til utbrenthet. Dette viser data og innsikt fra 2023-utgaven av Microsofts Work Trend Index-rapport.

Kunstig intelligens vil lette arbeidsbyrden vår

Rapporten viser hvordan neste generasjon kunstig intelligens (KI) kan lette denne arbeidsbyrden. Organisasjoner som er først ut med å ta i bruk KI, vil dermed legge til rette for økt kreativitet og produktivitet.

kunstig intelligens

Kristine Dahl Steidel, administrerende direktør i Microsoft Norge

– Denne nye generasjonen kunstig intelligens kan fjerne kjedelige og tidkrevende sider av jobben, og frigjøre mer tid til kreativitet, sier Kristine Dahl Steidel, administrerende direktør i Microsoft Norge. Med KI-drevne verktøy kan vi bedre håndtere denne overfloden av digital informasjon, og slik styrke våre ansatte i den moderne arbeidshverdagen.

Tre nøkkelfunn

Rapporten peker spesielt på tre innsikter for ledere som ønsker å forstå og ta i bruk kunstig intelligens på ansvarlig vis i egen virksomhet:

1. Digital overflod hemmer innovasjon: På dette området vil KI-baserte verktøy kunne gjøre vår eksisterende kommunikasjon mer produktiv. Hvert minutt som brukes på å håndtere all innkommende data, i form av e-poster, chatter og ander kilder, er et minutt som ikke brukes på kreativt arbeid. I rapporten oppgir 64 prosent av respondentene at de ikke har nok tid og energi til å få alt arbeidet gjort. Det er også 3,5 ganger mer sannsynlig at disse ansatte sliter med å være innovative eller tenke strategisk. Av tiden brukt i Microsoft 365, tilbringer den gjennomsnittlige ansatte 57 prosent av tiden på å kommunisere, og bare 43 prosent på å produsere.

2. Ansatte ønsker å ta i bruk kunstig intelligens: For ansatte veier løftet om avlastning tyngre enn frykten for jobbtap. Samtidig ønsker ledere å styrke de ansatte ved bruk av KI – og ikke erstatte dem. 49 prosent av respondentene sier de er bekymret for at KI vil erstatte jobbene dere, men enda flere – 70 prosent – svarer at de vil delegere så mye arbeid som mulig til KI for å redusere arbeidsmengden.

3. Ansatte trenger KI-kompetanse: Det å ta i bruk kunstig intelligens som en naturlig del av arbeidshverdagen vil bli like nyttig som å bruke PC og internett. Her er det essensielt at man får med seg alle ansatte, ikke bare de som allerede har tatt i bruk kunstig intelligens. Ledere som deltok i undersøkelsen, understreker viktigheten av ansatte lærer å ta i bruk kunstig intelligens. Det å kunne gi gode instruksjoner og evaluere det kunstig intelligens leverer blir en viktig ferdighet for ansatte i den nye KI-æraen.

– I en verden der kreativitet er den nye produktiviteten, er tidstyver og støy en trussel mot innovasjon. Neste generasjon kunstig intelligens vil lette arbeidsbyrden og frigjøre tid til mer verdiskapende og innovativt arbeid, sier Steidel.

Om Work Trend Index

Rapporten er en årlig temperaturmåling på hvordan ansatte og ledere opplever arbeidshverdagen og hvilke utfordringer de kjenner på. 31.000 mennesker fra 31 land har deltatt i årets utgave av undersøkelsen, som også bygger på billioner av produktivitetssignaler fanget opp i Microsoft 365-systemer, samt arbeidstrender fra LinkedIn Economic Graph.

For å lære mer, besøk den offisielle Microsoft-bloggen. Du finner hele rapporten her Work Trend Index.

Bilde: MidJourney