fbpx
sosiale medier endring

Sosiale medier endrer alt

Internett og sosiale medier har endret hvordan vi jobber, lærer, leker og lever.

Kan du huske, eller forestille deg en hverdag uten Internett og sosiale medier? Mange kan huske det, de færreste vil forestille seg det i dag. Internett og sosiale medier er en del av hverdagen vår, en del av livet vårt – en integrert del av livene våre vil jeg påstå. Tilgangen til mennesker og informasjon har radikalt endret seg, og med disse endringene har også alt rundt endret seg – for alltid.

Her er 6 områder som har blitt påvirket, endret og utviklet gjennom og på grunn av sosiale medier:

1. Journalistikk og nyhetskonsumering

Nyheter starter i og med sosiale medier i dag. New York Times har erklært hjemmesiden for død. Det vil si forsiden og ikke hjemmesiden, eller Internett-siden som sådan. Med Internett, sosiale medier og smarttelefoner har «alle» blitt journalister eller kringkastere. Skjer det en hendelse nær deg, er sannsynligheten stor for at noen har lagt ut et bilde på Facebook, Twitter eller Instagram før en journalist har dukket opp overveiende stor. Derfor er «alle» journalister på Twitter i dag for å fange opp nyheter. Med crowdsourcing – en slags kollektiv deltagelse – har journalister på kort tid nærmest ubegrenset tilgang til tekst, bilder og film, og alt via et lite søkeord på Internett.

Nyhetsformidling er ikke lenger forbeholdt noen få. Alle kan bidra, ordskiftet er for alltid distribuert. Alle kan ha en mening og ytringer fra alle verdenshjørner kan nå alle verdenshjørner i løpet av sekunder. Nyheter har blitt «umiddelbart» og ikke lenger bundet av maskiner som skal trykke opp aviser som så skal distribueres til postkasser – fysisk distribusjon er fullstendig erstattet av den digitale.

2. Kommunikasjon, dialog og samhandling

World Wide Web er 25 år, men det er først i de siste årene at Internett for alvor har blitt sosialt. Med sosiale medier ble den statiske informasjonspubliseringen på Internett erstattet av den dynamiske, hvor ikke bare avsender stod for innhold og formidling, men også mottager. Med sosiale medier har avstander, tidssoner og kulturforskjeller forvitret. Alle kan snakke med alle, alle kan bli kjent med alle og alle kan delta og bidra i samtalene. Internett og sosiale medier har gjort hverdagen åpen og transparent. Det å dele har blitt det nye hegne. Kunnskap er ikke lenger makt, men deling av kunnskap.

3. Markedsføring, påvirkning og salg

Med Internett og sosiale medier har selskaper mistet mye av sin markedsmakt. Forbrukere, kunder og publikum er kun et tastetrykk unna den informasjonen de trenger, og finner de ikke det de er på jakt etter, kan de spørre og be om råd via sosiale medier. Kunder lar seg ikke påvirke lenger på samme måte som før Internett og sosiale medier gjorde alt åpent og transparent. Det å være stor og mektig i dag betyr ikke at du er det i morgen, hvis du ikke gjør selskapet ditt mer «menneskelig» og tilgjengelig. Kundeservice er ikke lenger en reaktiv, men en proaktiv tjeneste, og den beste markedsføringen er ikke den du selv produserer og publiserer, men den oppmerksomheten du og ditt selskap har gjort seg fortjent til. Sosiale medier har bidratt til et maktskifte – fra bedriften til kunden. Forbrukermakten har aldri vært større og mektigere enn den er i dag.

4. Kunnskap og læring

«Alle kan lære så mye de vil», en sannhet med modifikasjoner hvis vi ser globalt på det, men i land som Norge med tilnærmet 100 prosent Internett-dekning er det ingen begrensninger til hvor mye man kan lære, eller hvor smart man kan bli. Læring er ikke lenger forbeholdt klasserommet eller studiebøker, men har mer enn noen gang før blitt en pågående prosess fordi vi har tilgang til «all kunnskap» når vi selv ønsker det – uansett hvor vi er, eller hvilke enheter vi benytter oss av, så lenge vi har tilgang til Internett. Med sosiale mekanismer har også læring blitt langt mer interaktivt og umiddelbart. Det er ingen grunn til å vente på svar, for svarene er der – åpent og tilgjengelig, og finner du ikke det du leter etter, er det alltid noen å spørre, noen som kan veilede, gi råd, retning eller bidra til dialog og diskusjon. Du kan være student bosatt i Narvik og avlegge eksamen i Nairobi. Avstander, tidssoner, språk og kultur er intet hinder.

5. Ledelse og organisasjonsutvikling

Formelt og upersonlig språk er i ferd med å bli erstattet av det uformelle og personlige. Med sosiale kanaler har hierarkiske organisasjonskart fått hjelp til å bli flatere. Lukkede informasjonsstrukturer er i ferd med å bli erstattet med åpne kommunikasjonskulturer. Informasjonsdirektører erstattes av kommunikasjonsdirigenter som løfter og viser frem ekspertene som talspersoner. Det som var lukkede innovasjonsmiljøer, er nå åpne og inkluderer ikke bare hele organisasjoner, men også kunder og andre eksterne interessegrupper. Med Internett og sosiale medier har også tradisjonell ledelse endret seg – eller er i ferd med å gjøre det. Ledere må evne å ta i bruk sosiale verktøy ovenfor medarbeidere som ikke lenger er bundet til kontorpulten, men som jobber hvor som helst og når som helst. Arbeid er ikke lenger et sted, men en aktivitet. Kommunikasjon og medbestemmelse erstatter informasjon og ordre.

Trivsel er ikke lenger internt anliggende, og ansatte er på mange måter blitt den viktigste markedsføringen for bedriften.

6. Politikk og demokrati

Sosiale medier har gjort demokratiet mer transparent. Vi kan delta mer aktivt, ikke kun gjennom i vise får stemme ved valg hvert fjerde år, men gjennom våre handlinger og holdninger hver dag. Med sosiale medier og Internett har vi blitt langt mer politisk bevisste, og vi har vært vitne til mange hendelser hvor sosiale medier har vært direkte avgjørende for hele det politiske landskap – både innlands, men ikke minst i utlandet. Fra den arabiske våren til Barack Obamas valgkamp. Også her til lands spiller sosiale medier en stadig viktigere rolle i forhold til hvordan det politiske spillet spilles.

«Ain’t seen nothing yet»

Tenk så mye som har endret seg i løpet av noen få år. Fra Facebook dukket opp i Norge i 2007 og frem til i dag. Smarttelefoner som gir oss tilgang til alt vi trenger, når vi trenger det. YouTube som underholder oss, men som også lærer oss. Vi leser ikke manualer lenger, vi lærer av videoene som legges ut på YouTube. Alt er selvsagt ikke rosenrødt heller. Vi sitter på «ræva» mer enn noen gang. Vi deler livene våre mer enn noen gang i historien, selv om ikke alt er like delingsvennlig, og vi blir utsatt for identitetstyveri og dataangrep mer enn noen gang.

Vi er «Always on», mens vi burde kanskje også bli litt flinkere til å «Logge av» av og til.

Det positive overgår derimot det negative. Vi lever i en verden som blir mindre og mindre, og som endres og utvikles i et stadig hurtigere tempo. Det kan virke overveldende og stressende på mange, derfor er det kanskje også viktig å kunne «Logge av». Det betyr derimot ikke at vi ikke må slutte å utvikle oss, for i en verden som ikke bare er åpen 24 timer i døgnet, men som også har blitt mindre på grunn av Internett, vil virksomhetens konkurranseevne være avhengig av hvordan den oppfattes og oppleves av kunder – og kunders omtale gjennom blant annet sosiale medier.

Verden er åpen, transparent og tilgjengelig. «It’s a beautiful thing»

photo credit: Rastoney via photopin cc