fbpx
mobilbruk

Slik brukte vi mobilen i 2020

2020 har vært et år utenom normalen. Ferske tall fra Telenors mobilnett viser at dette også gjelder måten vi bruker mobilen. Vi både snakker mer og lenger i telefonen, og bruker mer mobildata enn før. 

– Når vi befinner oss i en krisesituasjon, er det tydelig at vi har behov for kontakt med familie og venner. Vår statistikk bekrefter dette og viser at nordmenn i gjennomsnitt snakket 55 timer i telefonen i løpet av 2020. Det er en økning på over ni prosent fra i fjor. Endringen er ikke dramatisk, men vi ser at lengden på samtalene svinger i takt med utviklingen i koronasituasjonen, sier Ric Brown, mobildirektør i Telenor Norge.

Samtalene i begynnelsen av året lå på 1,6 minutter, og økte omtrent til 2,3 minutter i midten av mars da koronautbruddet kom for fullt. Det er en økning på 44 prosent. Gjennom sommeren normaliserte talelengden seg frem til de siste ukene, hvor talelengden har økt til 1,8 minutter.

Her snakker de mest i telefonen

Tall fra Telenors mobilnett viser at innbyggerne i Viken er de mest snakkesalige i landet. Her tilbrakte de i gjennomsnitt 58 timer i telefonen. Fylkene Oslo, Vestfold & Telemark og Innlandet havner på henholdsvis andre, tredje- og fjerdeplass, og det er kun desimaler som skiller taletiden. I disse fylkene ringer innbyggerne i overkant av 57 timer i snitt. På sisteplass finner vi Rogaland, hvor kundene i gjennomsnitt brukte nærmere 48 timer på telefonen.

mobilbruk

Telenors undersøkelser viser også at det er store forskjeller mellom aldersgrupper. I 2020 var det de mellom 46-55 år som snakket mest i telefonen, mens de mellom 76-84 år snakket minst. Det er likevel den eldste aldersgruppen som har økt taletiden mest det siste året. Oppgangen er på over 16 prosent sammenlignet med 2019.

mobilbruk

Ric Brown, mobildirektør i Telenor Norge, forteller at ferske tall fra Telenors mobilnett avkrefter myten om at kvinner snakker mer enn menn. Foto: Martin Fjellanger.

Høyere forbruk av mobildata

I 2020 har de fleste tilbrakt mer tid innendørs enn noensinne, og naturligvis vil det påvirke forbruket av mobildata. Telenors statistikk over mobilbruk viser at forbruket fortsetter å øke, fra 51 gigabyte (GB) i gjennomsnitt i 2019 til 58 gigabyte i snitt i 2020.

Telenor har tidligere estimert at dataforbruket vil øke rundt 30 prosent årlig. I 2020 var økningen i gjennomsnitt på nærmere 14 prosent. Det er med andre ord tydelig at COVID-19 har hatt en effekt på mobildataforbruket. Det er naturlig når vi tilbringer det meste av tiden hjemme. Dersom vi inkluderer alle mobildatatjenester, blant annet trådløst bredbånd, blir bildet annerledes. Forbruket av mobildata i november sammenlignet med samme måned i fjor, har økt med hele 40 prosent.

5G-telefoner har for alvor kommet på markedet

I løpet av året har over 100.000 kunder skaffet seg 5G-telefon og Telenor forventer at dette tallet vil øke betydelig i 2021.

‒ Kundene forventer suverene kundeopplevelser og høye hastigheter. Telenors mobilnett er størst og dekker flest mennesker, og vår hastighets- og dekningsposisjon vil få enda større slagkraft når vi ruller ut 5G for fullt i 2021, sier Brown.

Her bruker de mest mobildata

Men hvem i landet bruker mest mobildata? Er det kvinner eller menn, og hvilket fylke troner på topplisten? Ifølge Telenors statistikk brukte menn i gjennomsnitt 69 GB mobildata i 2020, mens kvinner bruker i gjennomsnitt 45 GB. Det er en tydelig oppgang fra fjoråret, hvor menn brukte 58 GB og kvinner 40 GB.

Ifølge Telenors mobildirektør, er det også tydelige geografiske forskjeller på dataforbruket.

– Oslo-borgere bruker desidert mest mobildata i Norge, med et forbruk på over 74 GB i gjennomsnitt. På andreplass finner vi Troms & Finnmark, tett etterfulgt av Trøndelag på tredjeplass, sier Brown.