fbpx

Slik bruker vi sosiale medier

Resultatet fra undersøkelsen «Hvordan bruker vi sosiale medier» som ble holdt i september/oktober

I september/oktober kjørte jeg en undersøkelse her på HansPetter.info hvor jeg lurte på hva dere brukte sosiale medier til, hvilke sosiale nettverk dere brukte og hvor mye dere brukte de forskjellige nettverkene.

750 svar senere så foreligger nå endelig resultatet i form av en presentasjon på nesten 40 slides.

Det er mange intr funn å merke seg her, og også store forskjeller mellom kvinner og menn. Google+ vokser kraftig blant menn, mens Instagram er veldig populært blant kvinner. Begge kjønn bruker LinkedIn i størst grad knyttet til jobbrelaterte områder, men nettverket blir ikke brukt mye av de fleste av oss.

Dette og mye mer finner du i presentasjonen.

Utvalget:

Undersøkelsen er ikke representativ, men basert på input fra de som er i «nettverket mitt«. Under er en skisse fra SproutSocial som viser litt om hvem det er som følger meg på Twitter og på min Facebook-side. Dette representerer nok i stor grad «utvalget» for undersøkelsen.

nettverket-hans-petter

De som typisk leser HansPetter.info – og som da er representativ for de som har svart – dekker et bredt spekter av stillingsnivåer og arbeidsoppgaver. I sommer – i anledning av bursdagsfeiringen til HansPetter.info som fylte tre år, spurte jeg blant annet hvem det var som leste bloggen og fikk følgende svar ift stilling og arbeidsfelt. Det kan også si litt om demografien/utvalget:

Hvem-leser-HansPetter-info

Hvem-leser-HansPetter-info-arbeidsoppgaver

Disclaimer:

  • Undersøkelsen er ikke representativ.
  • Resultatet er basert på tilfeldige respondenter som har kommet inn enten direkte på HansPetter.info, via søk eller via sosiale nettverk hvor undersøkelsen har blitt promotert. De nettverkene som har blitt mest benyttet til å promotere undersøkelsen er Facebook, Google+, Twitter & LinkedIn.
  • Svarene er KUN basert på de mellom 21 og 54 år, som stod for over 90% av svarene.
  • Ca 750 respondenter.
  • Det ble ikke spurt hvor i landet respondenten kom fra, hva respondenten jobbet med, stillingsnivå eller bransje.
  • Erfaringsmessig kommer ca 70% av svarene fra østlandet og brorparten fra personer som jobber i IT-bransjen, innenfor media og kommunikasjon.
  • I Sommer spurte jeg hvem som leste HansPetter.info og da var det 16% som svarte at de var ledere, 26% i mellomlederstillinger og 46% medarbeidere. Resterende 12% var alt fra arbeidsledige, vikarer og studenter. Stor spredning i hvilke arbeidsfelt de jobbet med; administrasjon, salg, kundeservice, kommunikasjon, rådgivning, markedsføring med mer…
  • Undersøkelsen sier derfor ingenting om hvordan det virkelig ER vi bruker sosiale medier i dag, men siden veldig mange av respondentene er mer enn snittet opptatt av sosiale medier og kommunikasjon, kan det muligens gi en indikasjon på hvordan det står til i enkelte bransjer – som gjerne er tidlig ute med å adoptere nye kommunikasjonstrender (de såkalte Eary Adopters), og dermed også gi indikasjon på kanskje hva som blir ”populært” fremover….
  • Dette til orientering.
photo credit: hjl via photopin cc