fbpx

Cloudsourcing, strategisk og operativ IT-kompetanse, eie eller leie?

Slik blir IKT-Norge i 2011 – Del2

Cloudsourcing, strategisk og operativ IT-kompetanse, eie eller leie?

I en serie på 6 artikler frem til jul ser jeg på utvikling og trender innen IKT.

Jeg deltok på en paneldebatt hos Umoe-IKT i Drammen fredag 3. desember, sammen med Microsoft, HP og Telenor for å diskutere 2011 og fremtidens IKT. Det ble en meget god diskusjon og i en serie på 6 artikler frem mot jul vil du kunne lese mine tanker og meninger om IKT-fremtiden i Norge.

Del1 : Teknologiutvikling i 2011 kan du lese her.

Del2: IKT-kompetanse og intern IKT-avdeling

Hvordan ser morgendagens interne IT-avdeling ut?

Med Cloud Computing som en av de teknologiske drivkreftene i årene som kommer, så vil også IT-avdelinger måtte tilpasse seg denne trenden. Såkalt Cloudsourcing-strategier må IT-avdelinger ta stilling til og tilpasse deretter. Egne IT-avdelinger vil bestå av mer strategisk kompetanse, hvor IT-ledelsen er mer integrert i den overordnede ledelsen. IKT vil være i større grad avgjørende for virksomhetens salgs- og markedsstrategi.

Hva er IKT-kompetanse i fremtiden?

Det vil bli viktig å skille mellom operativ og strategisk IKT-kompetanse. Virksomheter vil kanskje leie operativ IKT-kompetanse, mens man vil eie den strategiske kompetansen.

Hvilke trender og drivkrefter vil påvirke utviklingen?

Nye innovasjoner og utviklingsteknikker tilsier at vi vil omgi oss med produkter som vil kunne gjøre mer med mindre – mer kraft på mindre enheter og mindre strømforbruk, samt økt batteritid.

Innovasjonen vil også endres i 2011 via SoMe-tjenester ved at bedrifter i større grad vil invitere til samhandling for å dele ideer og informasjon, og for å hente inn tilbakemeldinger og innsikt. Mens innovasjon og markedsføring kom fra bedriftene i gamle dager, vil morgendagens innovasjon komme fra forbrukeren i større grad.

Hva vil være viktig for morgendagens bedrifter å tenke på når det gjelder IKT?

Oppetid og kvalitet tilbudt med sikkerhet og tilgjengelighet. Alt tilgjengelig, hele tiden, hvor som helst – og på hva som helst – og med en høy- og forutsigbar ytelse – uten å kompromisse med sikkerhet…

Hvor mange egg legger man i en kurv? Hvor mye produkter og tjenester vil man eie eller leie fra en og samme aktør? Produsenter vil i fremtiden også være direkte tilbydere, men også nye kanaler vil dukke opp – såkalte syndikater som syr sammen tjenester og løsninger fra forskjellige tilbydere og tilbyr dette videre til kundene. Alle vil tilby så mye som mulig for å gjøre det så vanskelig som mulig å skifte leverandør.

Leie eller eie, hvordan betaler vi for IKT i fremtiden, og hva er mest lønnsomt for kundene?

Størrelsen på virksomheten vil være avgjørende for hva som eies og leies. Videre vil det også være viktig å skille mellom hva som er virksomhetskritisk å eie vs å leie. Virksomheter kan leie en CRM-tjeneste, mens man kanskje vil eie data-senteret for å ha større kontroll på informasjonen. I dag er det mange virksomheter som for eksempel vektlegger innkjøpskostnader med 80%, mens det kun representerer 20% av eierskapskostnadene. TCO vil bli en viktigere faktor fremover, hvor man i større grad vil skille mellom det som er virksomhetskritisk og ikke.