fbpx

«Slik blir du» journalistikken

Hvor mange ganger leser du overskrifter som begynner med «Slik blir du…»? Jeg har sett på utviklingen fra 2001 og frem til i dag.

Har du registrert i det siste at veldig mange artikler eller nyheter du leser starter med «Slik blir du…»? Bare denne uken her har norsk presse gitt oss 16 «Slik blir du…» artikler, som feks «Slik blir du god alene» eller «Slik blir du kvitt U2». 

slik-blir-du-siste-uken

Retriever-resultat av «Slik blir du» for den siste uken

Kampanje.com omtalte for kort tid siden Buzzit som en «klippmaskin« og her er veldig mange av nyhetene av «den sorten».

Google Søk-forbannelsen

Søk skal ha en stor skyld (eller ære) for mye av årsaken til hvorfor det har blitt så mange «Slik blir du…» artikler, for måten vi søker etter innhold på nett styrer også det innholdet vi blir presentert for, og derfor er det også naturlig at man lager titler/overskrifter som matcher slik vi googler. På print kan journalister være så kreative de vil, men på nett fungerer det kreative mye dårligere – derfor er det heller ikke overraskende å se at de fleste «Slik blir du…»-saker også er å finne digitalt.

Jeg begynte å tenke på det tidligere i år – under planlegging av Content Marketing-kurset jeg skulle holde sammen med Nina Furu fra Webgruppen. Et google søk etter «Slik blir du» ga omlag 157 millioner resultater. I slutten av august ga det samme google-søket meg derimot over 300 millioner svar – en dobling altså på bare et halvt år.

google-search-slik-blir-du

NB: 2014 er basert på året så langt + estimert for resten av året. Google søk etter «slik blir du» artikler

Norsk «Slik blir du…» journalistikk

slik-blir-du-vg

I dette tilfellet har jeg KUN sett på «Slik blir du…», mens jeg egentlig burde ha sett på «Slik…» journalistikken – som jeg også (dessverre) har blitt en stor del av. Av mine 760 bloggposter har jeg (overrasket selv) begynt utrolig mange bloggposter med «Slik…..» – altfor mange.

På den ene siden er det fornuftig, fordi det er slik vi googler, og er det slik vi googler, er det å skrive «Slik…»-artikler slik vi blir funnet. På den andre siden bekrefter det også at vi blir mer og mer opptatt av å lese nyheter som først og fremst handler om meg – det som angår «Du» og ikke «Vi«, «Oss» eller «Dere«.

Norsk presse har også kastet seg på denne «Slik…»-bølgen, om ikke med like stor vekst i 2014 sammenligner jeg Retriever-resultatet med Google – faktisk er det en liten nedgang av «Slik blir du»-artikler i år (estimert for hele året) – men som sagt, da har jeg fokusert først og fremst på «Slik blir du..» og ikke alle poster som starter med «Slik…». 

Ikke mye fokus på å lykkes

Et lite blikk på «Slik…»- journalistikken for det siste året viser forholdsvis like resultater for det fleste «Slik…»-artikler, selv om det er overraskende få saker som handler om hvordan vi lykkes.

slik-siste-365-dager

Retriever resultat de siste 365 dagene.

For «Slik blir du…» i perioden 2001 til 2014 i norsk presse, er det som nevnt nettet/webben som driver mesteparten av disse sakene – av årsaker nevnt tidligere også.

slik-blir-du-retriever-print-web

Retriever resultat de siste 3 årene fordelt mellom online og offline

slik-blir-du-fordelt-fylkesvis

Retrievers oversikt over «slik blir du» artikler for de siste 3 årene fordelt på fylkene i Norge.

slik-blir-du-retreiever-2001-2014

Retriever resultat ift «slik blir du» artikler siden 2001.

«Slik blir du…»-trenden ser ut til å flates ut, for nå er det en ny «bølge» av artikler som skal få oss til å klikke ….. «Du vil ikke tro», noe INMA gjorde et stort nummer av i sin siste Tweet i går:

inma-du-vil-ikke-tro

Klikk på bildet for å lese oppfordringen fra INMA om å gå i fakkeltog mot troverdige klikk-titler.

photo credit: incendiarymind via photopin cc