fbpx
TikTok

Riktig av politiet å forholde seg til virkeligheten

Vest politidistrikt forsvarer TikTok-satsningen med at de må forholde seg til hvordan virkeligheten er. Det er jeg helt enig i. Derfor mener jeg politiet ikke bør satse på TikTok.

For kort tid siden kritiserte jeg (artikkel og podkast-episode) Vest politidistrikt for deres bruk av 10-åringer som eksperthjelp for å lykkes på den kinesiske plattformen TikTok. Aldersgrensen er en ting. Det jeg stilte størst kritikk ved, var at de satser på plattformen i det hele tatt. 

Kampanje fulgte opp saken og fikk svar fra politiet. Og det er svaret fra Vest politidistrikt jeg vil ta opp her.

Uten å repetere for mye av min opprinnelige kritikk av TikTok-politiet, så mener jeg fortsatt at det er spesielt at politiet henter eksperthjelp fra 10-åringer. Mest av alt er jeg kritisk til at politiet faktisk satser på TikTok. 

TikTok overholder ikke nye EU-regler

Ikke minst fordi vi vet at kinesiske TikTok ikke forholder seg til de nye EU-reglene som har vedtatt at personinformasjon om europeiske borgere ikke skal bli sendt ut av EU. Her sier TikTok selv at dette først vil være på plass i løpet av 2022.

I tillegg vet vi ikke om TikTok sender fra seg informasjon til kinesiske myndigheter, som i tillegg kan velge å gi fra seg personinformasjon om deg og meg – og barna våre – til statssponsede hackerangrep.

Det vi derimot vet er at EU er i ferd med å etterforske hvorvidt TikTok overholder EUs personvernforordning – GDPR – etter at en rekke europeiske land, som Frankrike, Italia, Holland, Storbritannia og Danmark, har varslet sine bekymringer.

TikTok overholder ikke GDPR

Ifølge nederlandske Foundation for Market Information Research, som er en non-profit organisasjon som fokuserer på personvern og forbrukerutfordringer i Nederland og i Europa, unnlater TikTok å forplikte seg til å beskytte barn tilstrekkelig, i tillegg til at de samler inn og distribuerer personopplysninger om mindreårige til ukjente tredjeparter, noen av dem i Kina. Alt er således i strid med GDPR.

Svaret fra Vest politidistrikt basert på min kritikk, til Kampanje er som følger: 

– Vi må forholde oss til hvordan virkeligheten er. En ting er hva vi kunne ønske oss, men en annen ting er hvordan det faktisk er.

 

Her er jeg helt enig med politiet, det er viktig å forholde seg til hvordan virkeligheten er. Og når det kommer til virkeligheten, så må vi forholde oss til at TikTok er et kinesisk selskap. Vi må forholde oss til at TikTok kan bli krevd å overlevere personinformasjon til de kinesiske myndighetene. Og vi må forholde oss til at TikTok i tillegg kan bli pålagt å ikke informere om det. 

//Artikkelen fortsetter etter annonsen//

 

Social- vs interest graph

I tillegg synes jeg også politiet bør forholde seg til – og anerkjenne at TikToks algoritme er ganske så annerledes enn den vi er kjent med fra Facebook, Snapchat, Instagram, med flere.

I dag er de fleste algoritmer basert på en «social graph». Det betyr at vi blir eksponert for innhold basert på hvem vi følger og hvordan vi engasjerer oss med det innholdet.

TikTok derimot er basert på en «interest graph». I stedet for hvem vi følger, vil algoritmen mate oss med innhold basert på hva våre interesser er. Og hvordan vi engasjerer oss med det innholdet vi blir eksponert for, basert på hva postene inneholder. Og her overvåker og tracker TikTok hva vi engasjerer og interesser oss for helt ned til til objekter og lyder. 

Det gjør at TikTok er opptatt av at det innholdet vi publiserer, blir likt av TikTok-brukerne. Blant annet kom det frem i et lekket dokument for en stund tilbake, at TikTok forsøkte å filtrere ut videoer fra «ikke-fult-så-attraktive» brukere. Fra brukere som var overvektige, brukere som åpenbart hadde ølmage, eller rett og slett ikke var så pene å se på. 

For mye fett for TikTok

Det var en erfaring norske Linnea på 20 år fikk nylig erfare. VG skriver 2. november at 20-åringen opplevde at TikTok-kontoen hennes rett og slett ble fjernet, og at årsaken var at hun hadde lagt ut for mange videoer der hun viser at hun har … og jeg siterer fra VG “ekstra fett på kroppen”

TikTok hadde varslet henne om at hun måtte slutte å legge ut så mye kropp. Men det var kun de videoene som viste “ekstra fett på kroppen” som ble stemplet som “brudd på retningslinjene” og som ble fjernet. For de av dere som er på TikTok, så mangler det ikke på kvinnehud på flere av danse-videoene som blir lagt ut, men det er altså når det blir valkete hud at problemet oppstår. 

Det er i seg selv problematisk og bidrar kun til økt kroppspress. Og når årsaken til at Linnea Løtvedt legger ut videoer som viser valker, er at hun er opptatt av å spre positivisme rundt alle typer kropper og at dette er viktig å snakke om, så blir det ekstra problematisk at TikTok velger å fjerne kontoen hennes. 

Hun har åpenbart også vært flink til å spre positivisme knyttet til kroppen, for da TikTok valgte å fjerne kontoen hennes, så hadde hun over 170.000 følgere. 

//Artikkelen fortsetter etter annonsen//

 

Det er den virkeligheten politiet må forholde seg til

Dette er en del av realiteten jeg mener politiet bør tenke på, i sin iver etter å lykkes på TikTok. Det er den virkeligheten politiet må forholde seg til. Og derfor mener jeg at politiet bør sterkt vurdere om dette er en policy som politiet ønsker å bli assosiert med og sånn sett også legitimere ved sin tilstedeværelse. 

– Jeg synes det er helt sykt at TikTok, som er en så stor plattform, med mange brukere helt nede i niårsalderen, sletter videoer av dem som har litt fett på kroppen, uttalte Linnea til VG.

20-åringen tror det kan skape et stort kroppspress for dem som er unge og usikre. Etter at saken ble skrevet om i blant annet VG har TikTok åpnet brukeren til 20-åringen igjen. Men Linnea har i likhet med VG ikke fått svar på gjentatte henvendelser til TikTok.

Dette er åpenbart ikke problematisk for politiet, de synes det viktigste er å forholde seg til hvordan virkeligheten er, og ikke slik vi skulle ønske den var.

Virkeligheten er også at unge i dag begynner å drikke før dem er 18 år 

Hvordan vil politiets neste virkelighets-orientering utarte seg? Vil Vest politidistrikt begynne å kjøpe alkohol til mindreårige, fordi «virkeligheten» er at de fleste begynner å drikke før de fyller 18 år? Det er jo tross alt «viktig å forholde seg til hvordan virkeligheten er, og ikke slik vi skulle ønske at den var» skal vi tro våre politimyndigheter. 

Personlig skulle jeg ønske at Vest politidistrikt heller tok i bruk andre kanaler, kanaler og plattformer fra aktører vi blant annet har et sikkerhetssamarbeid med. Aktører vi har demokratisk kontroll over når det kommer til å samle inn data om våre innbyggere. Og aktører som kan gi oss nødvendig innsyn og transparens når det kommer til videre deling og bruk av den personinformasjonen som samles inn.

Kanskje Vest politidistrikt bør høre litt på sine egne bekymringer og advarsler.På Politiforum.no advares det mot at TikTok kan brukes til å samle inn personopplysninger.