fbpx

All reklame som er retusjert skal merkes

Fra og med 1. juli 2022 krever markedsføringsloven at all reklame der en kropps fasong, størrelse eller hud er endret ved retusjering eller annen manipulering, skal merkes med et standardmerke.

Kravet om å merke retusjert reklame skal bidra til å bevisstgjøre forbrukere om at reklamen ikke alltid viser personer slik de ser ut i virkeligheten. Formålet med regelen er å motvirke kroppspress, særlig blant barn og unge. Målet er å redusere bruken av idealiserte kropper som er retusjert i reklame.

Hva er «retusjering og annen manipulering»?

Med retusjering eller annen manipulering menes typisk «photoshopping» eller andre digitale endringer i bildet som er gjort samtidig med at bildet tas eller etter at bildet er tatt. Med «manipulering» omfatter merkekravet også bruk av filter som endrer utseendet til personer i bildet.

Sjekk ut: Redigering, retusjering og manipulering av bilder

Hvilke former for reklame skal merkes?

Med «reklame» mener loven reklame i alle medier og på alle plattformer, og både stillbilder, levende bilder og reklamefilm. Det betyr at alle former for reklame der en persons utseende avviker fra virkeligheten, omfattes av regelen.

Merkekravet gjelder dermed for reklamebilder og reklamefilmer i tradisjonelle medier og sosiale medier, som for eksempel reklameplakater, aviser, tidsskrifter, reklamebrosjyrer, TV- og kinoreklame, superboards, Instagram,  TikTok, Snapchat og YouTube.

//Artikkelen fortsetter etter annonsen//

 

Hvilke endringer skal merkes?

Merkekravet innebærer at all retusjering av «en kropps fasong, størrelse eller hud» i reklame skal merkes. Med «kropp» menes også ansiktet. Det vil si at merkeplikten gjelder der det er gjort endringer i reklamepersonens kropps- eller ansiktsfasong, kropps- eller ansiktsstørrelse eller ved endringer i hud. Reklamen må merkes uavhengig av om endringen er av større eller mindre karakter.

Hvilke endringer trenger ikke merkes?

Når loven sier at endringer i kroppens «fasong, størrelse eller hud» skal merkes, omfatter ikke dette retusjering av farge på kroppsdeler som ikke regnes som «hud».

Det betyr at retusjering av farge på hår, tenner, øyne, øyebryn, øyevipper eller kroppshår ikke trenger merking. Så fort fasongen eller størrelsen på tenner, øyne, øyevipper eller øyebryn retusjeres, må reklamen likevel merkes.

Retusjering av andre forhold enn personer i bilde eller film trenger ikke merkes, for eksempel fjerning av bygninger eller endring av natur. Dersom en annen person er retusjert helt bort, er det heller ikke krav om å merke reklamen. Formålet bak merkekravet er å motvirke kroppspress og gjelder ved endringer i den aktuelle reklamepersonens kropp, størrelse eller hud.

At en person er fjernet helt fra reklamen bidrar ikke til kroppspress.

Om merket

Merket skal brukes i alle flater, medier og plattformer på alle former for reklame: stillbilder, levende bilder og reklamefilm.

Forskrift om merking av retusjert reklame inneholder krav til utforming, størrelse og plassering av merket. Kravene gjelder for reklame publisert fra og med 1. juli 2022.

Markedsføringsloven stiller krav om at markedsføring tydelig skal fremstå som markedsføring. Ettersom merket inneholder ordet «REKLAME», vil bruken av dette merket samtidig oppfylle kravet til identifikasjon av reklame. Dette betyr i praksis at innlegg som eksempelvis publiseres av påvirkere, ikke må merkes som reklame i tillegg.

Les mer om retusjert reklame i Forbrukertilsynets veiledning.