fbpx
førsteparts-ID

PwC sin studie av førsteparts-ID-løsning for annonsører resulterte i nesten 700 prosent økning i rekkevidde. Og det til en betydelig redusert kostnad

Adform, markedets eneste globale, uavhengige og fullt integrerte annonseplattform utviklet for moderne markedsføring, publiserte nylig funnene fra en uavhengig PwC-rapport. I rapporten kommer det frem at førsteparts-ID-er gir et betydelig løft og skalerer svært effektivt for programmatiske annonsekampanjer som kjøres med Adforms ID Fusion-løsning.

En jungel av fragmenterte ID-løsninger

Mange av dagens markedsførere og publisister sliter med å tilpasse seg en hverdag uten tredjeparts-cookies. Og selv om informasjonskapslene ikke forsvinner før i 2023, har det allerede blitt mye vanskeligere å nå sine målgrupper på en konsistent og transparent måte, som også ivaretar personvernet. Derfor har mange publisister nå begynt å ta i bruk førsteparts-ID-er som et alternativ til de tradisjonelle informasjonskapslene, noe som har skapt en jungel av fragmenterte ID-løsninger.

Adform har utviklet førsteparts-ID-løsningen ID Fusion, for å skape orden i dette stadig mer komplekse annonselandskapet. ID Fusion er en agnostisk løsning som kombinerer publisisters førsteparts-ID-er med annonsørenes kundedata for å optimalisere vanlige bruksområder som frekvensstyring, målgruppemålretting og rapportering, uten å gå på akkord med personvernet.

Ingen grunn til å vente på at informasjonskapslene forsvinner

Adform ga PwC i oppdrag å samarbeide med OMD Norge og Renault for å utvikle og kjøre en ekte kampanje ved hjelp av Adforms ID Fusion-teknologi. Som en del av PwC sin testing og gjennomgang, verifiserte også PwC data fra tidligere kampanjer, i tillegg til et kundecase fra Adform. Formålet var å evaluere ytelsen til førsteparts-ID-er og ID Fusion slik at markedsførere verden over bedre kan forberede seg på å navigere i reklameverdenen på en oversiktlig og trygg måte, også etter at informasjonskapslene har blitt faset ut i 2023. Testene til PwC fant sted mellom februar og mai i 2022.

669 prosent økning i rekkevidde og 161 økning i ytelse via førsteparts-ID-er og ID Fusion

PwC-studien, som er den første i sitt slag, gir betryggende bevis på at dagens markedsførere ikke har noe å frykte for morgendagens «cookie-død». Annonsetrafikken basert på førsteparts ID-er gjennom ID Fusion-løsningen endte med en økning i den adresserbare målgruppen på betydelige 669 prosent. På toppen av det kom 161 prosent økning i klikkfrekvensen, noe som resulterte i høyere synlighet og en overlegen eCPM. Og rosinen i pølsa ble en redusert CPC på 65 prosent.

Ved å bruke førsteparts-ID-er og ID Fusion var PwC sin testkampanje i stand til å nå inkrementelle brukere som ikke lenger kan nås ved bruk av tredjeparts-cookies. Dette gjelder et stadig større publikum som bruker Safari og Firefox, samt et økende antall Chrome-brukere, hvor støtten for tredjeparts-cookies er eller er i ferd med å bli fjernet.

Betydelig forbedring ved bruk av førsteparts-ID-er

I tillegg ga bruk av førsteparts-ID-er flere synlige visninger, med 80 prosent mot 75 prosent for trafikken som var basert på tredjeparts-cookies. Og det var kun annonsetrafikk med førsteparts-ID-er som var i stand til å nå daglige budsjettmål under hele kampanjen og som også klarte å levere på budsjettet i sin helhet. Testkampanjen leverte bedre resultater både med tanke på engasjement og visningskvalitet, og reduserte medieineffektivitet med hele 29 prosent, noe som reduserte frekvensen fra 4,8 til 3,4.

Identifiserer og adresserer tidligere «skjulte» målgrupper på Safari og Firefox

I tillegg til den ekte kampanjen som ble kjørt av OMD Norge og Renault ved bruk av Adforms ID Fusion-løsning, gjennomførte PwC også en detaljert analyse av Adforms historiske data. Her tok PwC for seg resultater for alle tidligere kampanjer som var kjørt på tvers av miljøer som støtter førsteparts-ID-er, men ikke tredjeparts-cookies, som tilfellet er med Safari og Firefox.

Adform

 

Dette er spesielt relevant fordi 50 prosent av alle brukere befinner seg i dag i miljøer uten tredjeparts-cookies. Og i løpet av 2023 vil de resterende 50 prosentene også bli uten disse, påpeker Jan Berthrand Danielsen, country lead for Adform Norge.

 

I dataene som PwC analyserte utgjorde tredjeparts-cookies 66 prosent av brukerne som nås via Chrome, og kun fire prosent av brukerne på Safari og Firefox. Til sammenligning kunne inntil 85 prosent av Safari- og Firefox-brukere fra utvalgte publisister, som tidligere har vært utilgjengelige, identifiseres og gjøres om til adresserbare brukere ved å ta i bruk førsteparts-ID-er via ID Fusion. Derfor oppnådde også bruken av førsteparts-ID-er en høyere klikkrate enn tilfellet var for varelageret som ikke var adresserbar.

Dette sier Lotte Gundersen, Digital Marketing Manager i Renault Norge, om testen:

ID Fusion har gjort det mulig for oss å nå ellers uadresserbare målgrupper i miljøer uten informasjonskapsler. Som annonsør er det betryggende å vite at adresserbar markedsføring vil fortsette å være et verktøy vi kan stole på i fremtiden, også i miljøer uten informasjonskapsler. Og at vi kan fortsette å nå kundene våre og optimalisere annonseringen vår på en måte som er bedre tilpasset moderne forbrukeres forventninger til personvern.

 

Carl-Adam Sjölander, digital direktør i OMD Norge, legger til:

Vår erfaring med ID Fusion så langt lover godt for fremtiden. Vi ser frem til å samarbeide med Adform og våre publisistpartnere for å gi våre kunder effektive måter å aktivere media på, også etter at vi har tatt et siste farvel til tredjeparts-cookien. ID Fusion fremstår som en verdifull løsning fremover. En plattform som er fleksibel og agnostisk og som oppmuntrer til et enda tettere samarbeid med publisister for å ta nytte av dataene deres på en transparent og personvernvennlig måte.

 

Direktør Adam Edelshain i PwC, hadde følgende å si om fremtiden til det digitale økosystemet for markedsføring og reklame:

PwCs markedsførings- og mediateam er overbevist om at tillit og åpenhet er avgjørende for fremtiden til det digitale reklameøkosystemet. Ved å la oss stå for den uavhengige testingen av deres ID Fusion-løsning, fortsetter Adform å demonstrere sin forpliktelse til akkurat dette.

 

Orden tilbake til økosystemet

Utfasingen av tredjeparts-cookien har bidratt til at tidligere pålitelige systemer er i ferd med å gå i oppløsning. Når cookies forsvinner på tvers av nettlesere, kanaler og enheter, risikerer markedsførere å miste viktig segmenterings-, målrettings- og analysemuligheter. Adforms ID Fusion-plattform bringer orden tilbake til økosystemet. Vi er stolte og glade over å se at den uavhengige PwC-rapporten bekrefter at suksess uten tredjeparts-cookies allerede er en realitet. Dette er er en spennende tid for bransjen ettersom den må utvikle seg raskt for å møte nye regulatoriske krav, og vi vil fortsette arbeidet vårt for å legge grunnlaget for en rettferdig, åpen og personvern-sikker annonseringsfremtid, konkluderer Danielsen.

 

Om Adform

Adform er den eneste globale, uavhengige og fullt integrerte reklameplattformen bygget for moderne markedsføring. Selskapets unike bedriftsteknologi tilrettelegger for en overlegen brukeropplevelse og en skalerbar, modulær og åpen arkitektur, for å muliggjøre sømløs administrasjon av hele kampanjens livssyklus. Dette gir kundene økt kontroll og åpenhet på tvers av deres annonseringsoperasjoner, inkludert eierskap til all data fra kampanjene deres.

Siden 2002 har Adform utviklet teknologi for å forbedre menneske/maskin-samarbeid og levere utvidet intelligens, og dermed forbedre forretningsresultater for sine kunder over hele verden.

For mer informasjon, vennligst besøk: www.adform.com