fbpx

Personlig merkevarebygging – muligheter og utfordringer

I en tid hvor alle kan skape seg en stemme har personlig merkevarebygging blitt viktig – men ikke problemfritt.

For egen del har HansPetter.info vært avgjørende for den jeg er i dag og hva jeg jobber med. Uten HansPetter.info-bloggen hadde jeg først og fremst aldri klart eller fått mulighet til å ta steget over fra en salgsstilling i Cisco Norge til en rådgiverstilling i Geelmuyden.Kiese (via Gambit).

Uten HansPetter.info hadde jeg heller ikke blitt kåret til «årets personlighet i sosiale medier« i 2012.

Personlig Publisering – aka blogg

Gjennom min blogging har jeg klart å skape meg en stemme og en profil som jeg tror på mange måter ville vært helt umulig uten de mulighetene som ligger i personlig publisering. Nye relasjoner har blitt etablert, mens eksisterende relasjoner har blitt styrket. Og ikke minst har jeg hatt et sted å synliggjøre noe av min kunnskap, interesse, glød og erfaring på en dynamisk, personlig og levende måte. En blogg som får frem hva du er flink til og opptatt av er langt mer verdifult enn den tradisjonelle og langt mer statiske CVen.

Jeg har vært aktivt tilstede på LinkedIn siden starten i 2003 og vært «flink» til å holde den oppdatert i forhold til hvor jeg jobber og hva jeg jobber med. LinkedIn har blitt brukt til å bygge nettverk og til å nettverke. Utover selve profilen er det derimot ganske så begrenset hva en LinkedIn-profil sier om din evne til å holde deg oppdatert med ny og relevant kunnskap. Dette har blitt økende viktig i en tid hvor endringer inntreffer raskere og raskere – noe som også betyr at selskapers konkurranseevne og -kraft blir utfordret hvis de ikke fornyer seg raskt nok. Hvis du ikke klarer å tenke nytt, tenker du rett og slett gammelt. Og hvis du klarer å tenke nytt, kan det være nyttig og forretningsmessig klokt å fortelle om det – for slikt kan det bli «business» av.

I en bloggpost fra Harvard Business Review beskriver Tomas Chamorro-Premuzic den nye arbeidsdagen slik:

Welcome to a new era of work, where your future depends on being a signal in the noisy universe of human capital. In order to achieve this, you will need to master three things: self-branding, entrepreneurship, and hyperconnectivity.

Jeg skal på ingen måte hevde at jeg mestrer disse tre områdene – for all del – men jeg har selv opplevd den verdien det har i å bygge sin egen personlige merkevare. Samtidig som det er positivt for min egen del er det også det for arbeidsplassen min. Via HansPetter.info har jeg fått en rekke oppdrag og nye kunder, og i tillegg har bloggen også har fungert som min egen sandkasse. Det er her jeg leker og lærer, både alene og sammen med andre.

Utfordringene ved å drive egen merkevarebygging er også flere.

Med en sterk merkevare og en sterk profil følger også et større ansvar. Enkelte arbeidsgivere lar fortsatt ikke de ansatte å bruke Facebook i arbeidstiden, mens andre nekter sine ansatte å ha en profil på LinkedIn. Av samme årsak vil også enkelte ledere være skeptiske til at ansatte skal blogge – og da spesielt om det de jobber med, fordi de personlige bloggene som oftest ikke er direkte tilknyttet selskapets egne nettsider og domener. Samtidig er ofte innholdet som det blir blogget om et resultat av den kunnskapen som er ervervet via arbeidsgiver. I mange tilfeller kan det også bli reist spørsmål omkring den ansattes lojalitet og ikke minst tilhørighet.

Blir den personlige merkevaren også sterk og tydelig bærer den ansatte også et betydelig ansvar å holde den profesjonelle profilen ved like – og ikke minst i tråd med arbeidsgivers verdier og profil. Blir det stor differanse mellom den identiteten selskapet ønsker å ha og den identiteten som bygges rundt den personlige merkevaren kan det fort by på utfordringer – for både arbeidsgiver, arbeidstager, kollegaer og ikke minst eksisterende og potensielt nye kunder.

I løpet av mine snart tre år som blogger har jeg havnet opp i situasjoner som jeg har måttet rydde opp i fordi jeg rett og slett ikke har alltid vært like fokusert på nettopp dette – det ansvaret som fører med en personlig merkevarebygging oppimot det selskapet som betaler min lønn. Når og hvis man havner opp i uheldige situasjoner er det alltid godt å ha en åpen dialog med sin nærmeste leder slik at man kan raskt rydde opp – og stake ut kursen videre.

Åpen dialog og kommunikasjon er den beste forutsetningen for å lykkes – offline som online – med eller uten en blogg.

Hva er dine tanker rundt personlig merkevarebygging?

photo credit: Walter Benson via photopin cc