fbpx

Fra 50 prosent som kan ingenting til 60 prosent som kan det meste på 6 mnd er intet mindre enn imponerende!

Norske ledere har lært seg sosiale medier det siste halvåret, eller?

Fra 50 prosent som kan ingenting til 60 prosent som kan det meste på 6 mnd er intet mindre enn imponerende!

hanspetter-sosiale-ledereDet skrives mye om sosiale medier og bedrifters bruk – eller manglende bruk. Nytt år byr på nye muligheter og da er det ekstra hyggelig å lese i UkeavisenLedelse at det står mye bedre til med lederes kunnskap når det kommer til sosiale medier. Rock IT har utført en undersøkelse for IT-konsulentselskapet Steria, hvor hele 60 prosent av norske IT-sjefer vurderer at toppledelsen i svært eller ganske stor grad forstår seg på sosiale medier.

60 prosent er et imponerende høyt tall, og ikke mindre imponerende blir dette når det samme analyseselskapet utførte den samme undersøkelsen for det samme IT-konsulentselskapet i april 2012, hvor nesten 50 prosent av IT-sjefene svarte at deres øverste leder har små eller ingen kunnskaper om sosiale medier.

I en tilsvarende undersøkelse utført av Geelmuyden.Kiese hvor jeg jobber ble det også slått fast tidligere i 2012 at norske ledere ikke er rustet for den nye mediehverdagen.

En ny undersøkelse viser imidlertid at unge ledere er best rustet for den nye mediehverdagen. De eldste lederne (94%) ser ikke på sosialisering av kommunikasjon (sosiale medier) som noe viktig og prekært for deres virksomhet.

Til tross for at jeg gjerne skulle trodd at våre norske bedriftsledere har gått i skole det siste halvåret for å forstå hvordan sosiale medier kan gjøre virksomheter mer konkurransedyktige, så kan det her rett og slett ikke stemme. Dette er heller ikke det eneste eksempelet på divergerende undersøkelser og konklusjoner når det kommer til sosiale medier, og slikt må vi sikkert også regne med å se i den nærmeste fremtiden også.

Hvorfor spørre IT-sjefen om sjefens forståelse av sosiale medier?

Det er nok naturlig for et IT-konsulentselskap å spørre IT-sjefen, men jeg finner det litt pussig å spørre IT-sjefen om lederens forståelse av sosiale medier. I Geelmuyden.Kiese hvor jeg jobber til daglig mener vi at sosiale medier ikke er et IT-prosjekt, men et kulturprosjekt. Det er ikke en teknologisk utfordring å ta i bruk sosiale verktøy på en måte som gavner bedriften på en positiv måte – om det handler om organisatoriske, økonomiske eller omdømmemessige formål. Sistnevnte er nok også det området som har blitt viet mest fokus fra bedrifter, noe som vi blant annet kan se i forhold til hvem det er hos bedriftene som har fått i oppgave å håndtere det sosiale engasjementet. I en større Facebook-undersøkelse som Halogen publiserte i april 2012 var det uten tvil kommunikasjons- og markedsavdelingen som hadde fått ansvaret.

Blant noen av landets største selskaper kunne vi også se at bruken av sosiale medier også var betydelig større blant komm- og markedsdirektørene enn hva tilfellet var for både topplederne og IT-direktørene. For all del – det er stor forskjell på å bruke og forstå sosiale medier, noe jeg også har skrevet om tidligere.

Mer eller mindre effektiv med sosiale medier?

I samme undersøkelse fra Steria skrives det at bruk av sosiale medier kan gi 25 prosent mer effektive arbeidstakere, mens Aftenposten skrev i november at en Facebook-pause tar 23 minutter. Hva skal vi tro, er sosiale medier en tidstyv eller kan slike nettverk bidra til å øke ens egen produktivitet?

Svaret ligger hos den enkelte av oss selvsagt. Det samme spørsmålet ble stilt når Internett dukket opp på slutten av 90-tallet. Det ble sett på som en tidstyv å sørfe i arbeidstiden. Etter at den stormen hadde lagt seg var det lynmeldingstjenestene som fjernet fokuset fra arbeidet, og nå er det bruk av sosiale medier.

Under ODA-nettverkets konferanse i 2012 for kvinner i IT-bransjen var det nærmere 80 prosent som mente at bruk av sosiale medier og Facebook var en tidstyv, men samtidig var det også like mange som kun brukte sosiale meder til å «kikke litt«. Da levner det liten tvil om at sosiale medier blir en tidstyv, og når du først er innom Se & Hør er det kanskje lett å svi av nesten en halvtime på det :)

Feil eller riktig bruk av feil eller riktige verktøy!

Når alt kommer til alt så handler det for de aller fleste bedrifter å omsette mer, tjene mer, redusere kostnader, bli mer effektiv, mer produktiv, øke markedsandelene og selge mer. Via gode medarbeidere og gode verktøy skal driften optimaliseres, og da har det vist seg gang på gang at det ofte ikke skorter på verktøyene, men på kunnskapen om riktig bruk. Dette gjelder ikke på noen som helst måte kun bruk av sosiale medier som Facebook og Twitter, men alle verktøy vi omgir oss med.

Hvor flinke er vi til å bruke epost riktig for eksempel? I DinePenger hadde Astrid Valen-Utvik, Cecilie Thunem-Saanem og Morten Røvik kommet med mange gode tips på hvordan man tar kontrollen over eposten, en artikkel jeg kan anbefale selv til de mest hardbarka av oss.

Sjokkert eller integrert?

Jeg tror ikke så mange som 60 prosent av norske ledere forstår seg på sosiale medier. Jeg tror kanskje 60 prosent av norske ledere derimot har forstått at sosiale medier har kommet for å bli, og at det kanskje er på sin plass å forstå hvordan virksomheten best skal forholde seg til disse nye mulighetene.

hanspetter-ledere-sosiale-medier

For mange tror jeg faktisk begrepet sosiale medier er en belastning i seg selv i den grad det blir oppfattet som verktøy som først og fremst er viktig for de som jobber innenfor markedsføring og kommunikasjon:

Virksomheter og bedrifter må forstå at sosiale medier ikke dreier seg om nye medier, men om nye verktøy som vil være avgjørende for om både virksomheten og næringslivet generelt vil være konkurransedyktig – nasjonalt, men ikke minst internasjonalt i tiden fremover.

Forstår din leder sosiale medier?

Hva tror du? Hvordan står det til med forståelsen av sosiale medier hos din leder?

Svar på spørsmålene under så skal jeg dele resultatet senere i en egen bloggpost – helt anonymt selvsagt!

Hvis du ikke ser undersøkelsen under kan du også klikke her for å svare. 7 spørsmål – «point&click» – så dette er fort unnagjort.

Jo flere som svarer, desto mer «riktig» vil potensielt svarene også være. Da trenger vi svar fra store og små bedrifter, gamle og unge ledere, menn og kvinner, og ikke minst svar fra bedrifter fra hele landet. Liker du det her og gleder deg til å lese resultatet så – please – del undersøkelsen med ditt eget nettverk.

Create your free online surveys with SurveyMonkey, the world’s leading questionnaire tool.

photo credit: cambodia4kidsorg via photopin cc