fbpx
kunstig intelligens

Ni eksempler på regulering av kunstig intelligens

Lar vi utviklerne få lov til å utvikle kunstig intelligens på sine egne premisser, kan jobben med å regulere i ettertid fort komme for sent. Når teknologiutviklingen skjer i et eksponentielt omfang, er det ikke lenger nok å planlegge for det beste. Vi må også være forberedt på det verste.

Ikke forbud eller fripass, men reguleringer

Mens enkelte vil forby ChatGPT og kunstig intelligens, mener andre at vi må slippe alt til og så tilpasse oss etter hvert som vi lærer. Begge deler er både farlig og feil, noe internett- og sosiale medier-utviklingen burde være et levende eksempel på. Nå har heldigvis EU begynt å få nødvendige reguleringer på plass, slik at både personinformasjon og -vern blir tilstrekkelig ivaretatt.

Og nå som stort sett alle er på internett, alle bruker ett eller flere sosiale nettverk og stort sett alle kobler seg til nettet ved hjelp av 4- og 5G på sine smarttelefoner, blir det viktigere enn noen gang at vi ikke kommer bakpå i hvordan kunstig intelligens og alle dens bruksområder og tjenester vil påvirke og endre hvordan vi lever, leker, lærer og jobber.

Og den eneste riktige måten å møte slik transformerende teknologi på, en teknologiutvikling som vil gjennomsyre alt liv og næringsliv, er gjennom fornuftige reguleringer som sikrer en etisk og moralsk forsvarlig utvikling av kunstig intelligens som både er ansvarlig, trygg og bærekraftig.

Ni eksempler på regulering som kan sikre en ansvarlig, trygg og bærekraftig utvikling av kunstig intelligens

Her er ni eksempler på hvorfor jeg mener at våre myndigheter bør være proaktive og få etablert fornuftige reguleringer for en etisk utvikling av kunstig intelligens som både er ansvarlig, trygg og bærekraftig.

 

Kunstig intelligens vil endre måten vi lever, leker, lærer og jobber

Fremtiden vil i økende grad bli preget av teknologi og kunstig intelligens. En fremtid hvor den kunstige intelligensen vil sameksistere med vår menneskelige intelligens. Og på samme måte som vi har etablerte regler, både juridiske, etiske, moralske og fornuftige, vil vi utvilsomt være best tjent med å få på plass gode reguleringer for å sikre en ansvarlig, trygg og bærekraftig utvikling av kunstig intelligens.

Lar vi utviklerne få lov til å utvikle kunstig intelligens på sine egne premisser, kan jobben med å regulere i ettertid fort komme for sent. Når teknologiutviklingen skjer i et eksponentielt omfang, er det ikke lenger nok å planlegge for det beste. Vi må også være forberedt på det verste.

Kommentaren sto først på trykk i Digi.no, 7. februar