fbpx

Nå stuper reklameomsetningen på TV og DAB-radio!

Kringkasterne har mistet 200 millioner kroner i reklameinntekter det siste året og de fleste radiokanaler har røde tall på grunn av tvangsinnføringen av DAB. 

Etter år med oppgang falt reklameinntektene for de nasjonale tv- og radioaktørene i 2018. Det kommer fram i Medietilsynets årlige økonomirapport.

– Utviklingen tyder på at kringkasterne nå opplever det samme som avisbransjen, nemlig at annonsørene flytter investeringene til andre kanaler, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

DAB-tap

Avisbransjen har mistet 2,3 milliarder kroner i annonseinntekter de siste fem årene, i hovedsak til Google og Facebook. Tv- og radioaktørene økte derimot sine annonseinntekter til og med 2017. Men i fjor snudde altså utviklingen.

Brukerinntekter redder TV-kanalene

Til tross for annonsefallet økte tv-kanalenes totale inntekter i 2018. Det skyldes en solid vekst i brukerinntekter, viser Medietilsynets rapport. De nasjonale tv-kanalenes inntekter fra salg av premiuminnhold og distribusjonsinntekter har til sammen nesten doblet seg de siste fem årene.

Økte sendekostnader svekket lønnsomheten

Mens over halvparten av inntektene hos de nasjonale kommersielle tv-kanalene kommer fra andre kilder enn reklame, er reklame eneste inntektskilde for de kommersielle radiokanalene. I fjor falt de nasjonale radiokanalenes inntekter, mens lokalradioene hadde omtrent like store inntekter som i 2017. Økte sendekostnader svekket imidlertid lønnsomheten.

Størstedelen av lokalradiobransjens totale inntekter kommer fra stasjoner med FM-konsesjoner, og mange av disse aktørene sender også på DAB.

– Vi ser at kostnadene knyttet til DAB-sendinger er høyere enn for tradisjonell FM-drift. DAB-sendingene finansieres fortsatt i stor grad av virksomheten på FM, sier Velsand.

Kort om tv- og radiokanalenes økonomi i 2018