fbpx

Medier24.com er best på Facebook

Medier24.com er den siste, og den minste nettavisen for nyheter relatert til mediebransjen. Sammenlignet med Kampanje og Journalisten, er den derimot best på Facebook.

Størrelse er ikke alt. Kampanje har utvilsomt flest fans på Facebook, og poster også flest ganger, men i følge analyseverktøyet til Fanpagekarma, er Medier24.com best totalt sett, når faktorer som antall fans, engasjement, totalt antall likes, kommentarer og deling, ukentlig vekst, interaksjon, responstid og antall poster hver dag er regnet inn.

100% objektiv vurdering

Vurderingen er ikke basert på skjønn, kun tallenes tale. Jeg har ikke gjort egne vurderinger basert på hvor gode postene er eller hvor fine bildene. Derimot viser innsikten fra Fanpagekarma klart og tydelig at Medier24.com er best når alle forholdene regnes sammen. Da blir antall fans og antall poster målt oppimot hvordan fansene responderer på det som legges ut. Det regnes også inn hvor raskt hver enkel Facebook-side vokser, hvor mange som liker, kommenterer og deler, og sånn sett hvor engasjert fansene er.

Det er samtidig viktig å legge til her at ikke alt regnes inn, fordi Fanpagekarma ikke gir en fullstendig oversikt så lenge man ikke har administrasjons-rettigheter til den enkelte Facebook-side. Dette blir dog likt for alle tre Facebook-sider, og dermed blir også sammenligningsgrunnlaget likt.

Fanpagekarma: 01.11 - 11.12 2015

*Fanpagekarma: 01.11 – 11.12 2015

Ser vi på volumet, er det ingen tvil om at Kampanje er et hestehode foran både Medier24 og Journalisten:

Fanpagekarma-fans-likes-shares-JMK-2015

*Fanpagekarma: Kampanje best i 3 av 4 tilfeller.

Går vi derimot inn og ser på engasjement og vekst, er Medier24 i en «klasse for seg selv» og forspranget her, er godt nok til å stikke av med «seieren» når alt regnes opp og legges sammen.

Fanpagekarma-growth-JMK-2015

*Fanpagekarma: Medier24 best i 3 av 4 tilfeller.

Samlet under ett, havner Medier24 på første, Journalisten på andre og Kampanje på tredje plass.

Fanpagekarma-samlet-JMK-2015

Medier24 er minst, men vokser raskest. På Facebook i alle fall. For oss på «utsiden» som er opptatt av markedsføring, kommunikasjon og mediebransjen, er det gledelig at vi har tre sterke og gode aktører som jobber hardt for å formidle alt som skjer.

Det bør også legges til at Medier24 er én person, så dette er ikke bare en gratulasjon til Medier24, men mest av alt til Gard Lehne Borch Michalsen. Håper du som leser gratulerer Gard. Ikke nødvendigvis for «seieren» på Facebook, men for jobben han gjør med Medier24.

Disclaimer: Medier24.com har ikke bestilt eller på noen måter bedt, instruert eller betalt meg til å skrive denne saken her.