fbpx
personvern

Internett kan bli delt i tre – Europa, USA og Kina

Irland vil forby Facebook å sende brukerdata om EUs borgere til USA. Det kan bli starten på et internett fordelt mellom EU, USA og Kina. Og det kan bli starten på et ganske blodfattig internett for oss i Europa og Norge.

Europe bekymret over USA. USA bekymret over Kina

Internett har lenge vært – i praksis i alle fall – delt i to. Kina. Og resten av verden. Kinas voksende rolle som en økonomisk stormakt, og landets enorme satsning på teknologi, har fått USA til å bli stadig mer bekymret.

Sist utlyst av USAs krav om at TikTok blir solgt til et amerikansk teknologiselskap, eller at Bytedance, selskapet bak TikTok, ikke får lov til å samle inn data om deres amerikanske brukere. Årsaken er av nasjonal sikkerhetshensyn, som det heter.

Nå har datatilsynet i Irland, på vegne av EU, sendt Facebook en foreløpig ordre om å stanse dataoverføringer av personinformasjon fra EU til USA, skriver flere amerikanske medier 10. september. Årsaken er, ifølge de samme amerikanske medier, økende bekymringer over den amerikanske regjeringens overvåkingspraksis.

EU frykter med andre ord for hva USA kan gjøre med vår personinformasjon, mens USA frykter hva Kina kan gjøre med deres. I ytterste konsekvens kan det føre til at internett i fremtiden vil bli delt i tre.

Snowden og Schrems har «skylda»

Lenge før EU etablerte den nye personvernforordnigen – GDPR – tilbake til 2018, har USA og Europa hatt etablerte avtaler for hvordan personinformasjon skal beskyttes og håndteres. Edward Snowden sine avsløringer i 2013, om hvordan amerikansk etterretning «spionerte» på alle – inkludert europeiske borgere og regjeringer, var svært ødeleggende for den tilliten som fantes nettopp mellom USA og EU.

Den østerrikske personvernaktivisten og jusstudenten Max Schrems, saksøkte og vant over Facebook i 2015, for brudd på europeisk personvernlov. Konsekvensen ble at regelverket som utgjorde grunnlaget for all datautveksling mellom Europa og USA – Safe Harbor – ble erklært ugyldig. I sommer ble også den nye avtalen mellom USA og EU – Privacy Shield – også kjent ugyldig.

Facebook kan forsvinne i Europa

Den foreløpige ordren som datatilsynet i Irland har sent til Facebook, kan føre til at Facebook må «re-etablere» seg i Europa med infrastruktur og ansatte, som vil kunne garantere for at ingen personinformasjon om europeiske borgere blir delt med Facebook i USA. I verste fall, hvis ordren blir iverksatt og Facebook ikke imøtekommer kravene, så kan konsekvensen bli at Facebook ikke lenger vil være tilgjengelig for det europeiske markedet.

«Den nye normalen»

Og skulle dette bli «den nye normalen», så vil ikke dette kun gjelde for Facebook, men for alle amerikanske teknologi- og kommunikasjons-selskaper med europeiske brukere. Driver du et selskap som kjører applikasjoner på Amazon Web Services, så må Amazon etablere en infrastruktur i Europa som påser at ikke persondata «lekker» over til USA. Laster du ned en meldings-app eller en annen kommunikasjonstjeneste fra App Store, så vil de samme regler gjelde.

I tillegg vil amerikanske selskaper som ønsker å markedsføre seg mot det Europeiske markedet, måtte etablere seg fysisk i Europa, for å få anledning til å opprette for eksempel Facebook-annonser mot personer som bor i Europa.

I utgangspunktet vil en slik lov gjøre det umulig for noen i EU å sende en e-post til noen i USA. Her er det derimot gjort unntak.

Facebook har ut måneden på å svare

Facebook har ut denne måneden på seg til å besvare den foreløpige ordren fra datatilsynet i Irland. Datatilsynet vil så fatte sin endelige beslutning mot slutten av 2020. Og så kan eventuelt Facebook velge å ta hele saken til retten.

Skulle dommen stå, vil det bety enorme kostnader for tusenvis av amerikanske teknologiselskaper som har kunder i Europa. Og det vil kunne bety – i verste fall – at vi som bor i Europa, kan oppleve at mange av våre favoritt-apper og -tjenester vil kunne forsvinne.

Og med det vil vi i praksis ha et tre-delt internett, fordelt mellom Europa (som er best på å forbruke og ikke innovere teknologi-tjenester), USA (som kjemper med debb og klør for å beholde sin supermakt-posisjon) og Kina (som innoverer og vokser i en hastighet som kun et diktatur kan).

Les Facebook sine tanker om hva dette vil kunne bety for den «datadrevne økonomien i EU».

Bilde: Christian Wiediger via Unsplash