fbpx

Hvor mange ledere vil ignorere sosiale medier i 2015?

Massive endringer til tross – overraskende mange ledere har fortsatt ikke tatt innover seg de endringene som digitale- og sosiale medier har ført med seg.

Nå har jeg blogget på HansPetter.info i over 4 år. Det har resultert så langt over 720 bloggposter. Første året var mer for å eksperimentere, utforske og lære. Etter at jeg begynte i Gambit i 2011 som spesialrådgiver begynte det å bli litt mer ”plan” over det hele, men det var egentlig først i 2012 – etter at jeg begynte å jobbe i Geelmuyden Kiese at bloggen fungerte som en effektiv måte å få ut min kunnskap på. Det var først da jeg for alvor begynte å tenke på min egen personlige merkevare – og den effekten formidling av egen kunnskap og erfaring innenfor ledelse og kommunikasjon – og da spesielt den digitale – kunne føre med seg.

Mindre om sosiale medier

I løpet av de siste årene har jeg skrevet mindre om sosiale medier, men mye mer om endringer, og hvor viktig det er for ledere å forstå disse endringene – og hvordan endringene kan kommuniseres over digitale- og sosiale kanaler. Ironisk nok er det høyst sannsynlig ikke så mange ledere som leser det jeg skriver, for det er fortsatt et stort flertall som ”vedder” (sin egen karriere) på at sosiale medier og digital kommunikasjon fortsatt er noe de kan ignorere.

I februar 2013 skrev jeg en kronikk for Kampanje som jeg også publiserte på HansPetter.info, hvor jeg tok til ordet for lederskifter i ytterste konsekvens om ikke lederne tok sosiale medier inn over seg. Det skjedde nok ikke, selv om enkelte ledere godt kunne blitt skiftet ut, for det er mange selskaper og bransjer som erfarer i dag konsekvensen av å ha ignorert ”de nye” kommunikasjonskanalene.

I 2013 vil det være lettere å finne en avholdsmann enn en som ikke har en konto på et sosialt nettverk!

Erkjennelsen sitter langt inne

I dag – på tampen av 2014 – er det et økende antall ledere som begynner å innse hvilken påvirkning, effekt og kraft som potensielt ligger bak det å gjøre virksomheten sin sosial – hva gjelder organisasjonen, selskapskulturen, de ansatte – og også for dem selv som ledere. Også den konsekvensen det kan ha hvis man ignorerer disse kanalene.

Erkjennelsen om at sosiale medier har kommet for å bli begynner å ”synke inn”, selv om den fortsatt sitter langt inne for mange. Derimot har de færreste tatt inn over seg hvor kort vi har kommet på den ”sosiale reisen” og at sosiale medier ikke begrenser seg til tilbud og tradisjonell markedsføring og at sosiale medier ikke bare handler om det – medier, om det å lytte, samhandle og engasjere seg med ”publikum” via egne Facebook-sider eller Instagram-konti. Virksomheter som har tatt inn over seg det aller viktigste – at Internett og sosiale medier har gjort kommunikasjon åpent og transparent og tilpasset seg deretter med en åpen kommunikasjonskultur (IOC har som eksempel ikke innsett det), står mye bedre rustet til å høste helt andre fordeler av sin sosiale satsning.

”Slik har det alltid vært, slik vil det alltid være”

I dag er fortsatt mange bedrifter hierarkisk organisert, med en ovenfra-og-ned-tilnærming til den daglige driften. Byråkrati, silo-baserte avdelinger og proteksjonistiske ledere og mellomledere som hegner om sitt og som aktivt jobber etter ”det er ikke mitt ansvar” måte å tenke på. De samme lederne lever fortsatt etter ”kunnskap er makt” og tviholder på makten for å fortsatt ha kontroll, uvitende (ofte) om at de faktisk har mistet den.

Uke etter uke har vi gått på jobb og lagt vår innsats i å gjøre jobben litt bedre i dag, enn i går – men fortsatt basert på hvordan vi gjorde den i går. Det gjorde Kodak, Nokia, detaljvarehandelen og hele den norske mediebransjen i en årrekke, med de konsekvensene vi ser nå. I løpet av de fire årene jeg har blogget har jeg vært vitne til massive endringer, katalysert av Internett og sosiale medier – som vi nå har tilgang til 24 timer i døgnet – hvor som helst og på hva som helst. Norsk- og internasjonalt næringsliv er i ferd med å endre seg – for alltid – og for mange uten at de står bak endringene selv.

Hvordan ser det ut i horisonten for 2015, hvor mange er det som vil vedde på at de kan ignorere sosiale medier – og komme unna med det?