fbpx

Hvilke sosiale nettverk kommer henvisningstrafikken din fra?

90 prosent av henvisningstrafikken til HansPetter.info kommer fra Facebook og Twitter, men LinkedIn vokser mest!

Hvor mange av dine besøk kommer direkte, hvor mange finner deg når de søker og hvor mange blir henvist til deg via sosiale medier – og hvilke sosiale nettverk er det som driver henvisningstrafikken? I 2012 kom nesten 70 prosent av henvisningstrafikken til HansPetter.info via Facebook. Henvisningstrafikken alene representerte 42 prosent av all trafikk, men ikke alle sosiale nettverk er i dag like viktige, og minst viktig – for ikke å si dødt – kan det se ut som Pinterest er.

På ett år har dette bildet endret seg ganske så mye – antallet følgere har vokst for egen del med nesten 60 prosent, fra totalt 8,341 følgere fordelt på Twitter, Facebook, Google+, Pinterest og LinkedIn til 13,101 følgere i 2013.

followers-2012-2013Som i 2012 har jeg brukt WordPress-innstikket Social Mentrics Pro og Google Analytics for å analysere trafikkbildet. Denne gangen har jeg tatt for meg perioden 16. mai til slutten av juli, og analysert forholdet mellom de forskjellige sosiale nettverkene, antallet likes og endringene i så måte. Som i 2012 er det også viktig å ha klart at antallet likes en bloggpost får – uansett sosialt nettverk – ikke forteller den fulle sannheten. Noen likes kan for eksempel komme fra søk, direkte trafikk, eller fra et annet sosialt nettverk, mens den «liken» bloggposten får kan bli gitt til et annet sosialt nettverk. Det kan for eksempel være slik at en bloggpost har blitt besøkt via en link på Twitter, men blir gitt en Facebook-like fordi leseren deler bloggposten på sin Facebook-vegg. Så lenge jeg har brukt tilsvarende analyse i 2012 er det uansett relevant å bruke metoden for å se på hvilke endringer som har skjedd i løpet av året som har gått.

henvisningstrafikk-2013Den store taperen fra 2012 til 2013 er uten tvil Pinterest. Det sosiale nettverket som i 2012 var spådd av mange – inkludert undertegnede – er mer eller mindre et dødt nettverk. For alle de andre nettverkene er det vekst, størst for Facebook, med en vekst på hele 179 prosent år-over-år, etterfulgt av en dobling for Google+ og 89 prosent for LinkedIn. For Twitter er veksten på 23 prosent, mens antallet nye følgere siden fjoråret på Twitter er på hele 58 prosent som vi kan lese av skissen over.

antall-likes-per-relasjonFacebook vokser også kraftigst her, etterfulgt av LinkedIn og Google+, mens Twitter og Pinterest har en negativ utvikling siden 2012.

Siden 2012 har andelen av trafikken til HansPetter.info som kommer via sosiale nettverk også endret seg – fra å representere over 40 prosent i 2012 til å ligge på 32 prosent i 2013. Samtidig har direktetrafikken økt fra under 20 prosent til å representere over 30 prosent. Til tross for at antall følgere på Facebook har økt med 70 prosent, og antall «likes» per bloggpost har økt med 65 prosent har henvisningstrafikken fra Facebook kun økt med fattige 1 prosent. Det sosiale nettverket med størst vekst i så måte er LinkedIn, hvor veksten er på formidable 287 prosent og representerer 5 prosent av all henvisningstrafikk, opp fra 3 prosent i 2012:

andel-henvisningstrafikk

Hvilke sosiale nettverk er viktigst å fokusere på?

For HansPetter.info kan det virke meningsløst å bruke noe tid på. Som jeg skrev tidligere i 2013 er det viktig å vite hvilke sosiale nettverk som utløser kjøp, eller sagt på en annen måte; hvilke sosiale nettverk dine lesere bruker. Facebook og Twitter forblir fortsatt mine to viktigste sosiale nettverk. Her er engasjementet størst og også antallet venner og følgere. Det er heller ingen tvil om at LinkedIn har blitt viktigere, men Google+ skal heller ikke ignoreres, selv om veksten her er mindre enn for de andre sosiale nettverkene.

Det er alltid viktig å vite hvor man er for å vite hvor man skal, hvordan ser fordelingen av henvisningstrafikken hos deg ut?

photo credit: 27147 via photopin cc