fbpx

Finnes morgendagens markedssjef i dag?

Morgendagens markedssjef – som egentlig er i dag – bør være like mye opptatt av teknologi som markedsføring. Finnes hun, eller må vi finne henne opp?

Markedsføring er en kostnad(sbyrde)

Markedsføring har de siste årene utviklet seg til å bli en av de viktigste funksjonene i en virksomhet. Nå spiller teknologien en avgjørende rolle. Derimot føles det nok ikke slik for de fleste virksomheter. Mesteparten av markedsføringen er fortsatt tradisjonell (og analog). De fleste markedssjefer kommer fortsatt til ordet sist på ledermøter, og toppsjefene ser nok fortsatt på salgsfunksjonen som nøkkelen til suksess;

….det er jo tross alt salgsavdelingen som genererer inntekter, mens markedsavdelingen genererer kostnader.

Det er med vilje satt litt på spissen, men ser vi på hvordan virksomheter fortsatt er organisert i siloer, og hvor lite siloene samhandler seg i mellom, det er grunn til å anta at dette fortsatt er et bilde mange vil kjenne seg igjen i. Men bildet er (heldigvis) i ferd med å endre seg – og det må det, skal virksomhetene «henge med», og forbli konkurranse- og levedyktige.

Les også: 4 nødvendige kompetanser for digitale vinnere (digitalhverdag.media)

Spørsmålet er bare om disse «nye» markedssjefene finnes; de som forstår markedsføring, men også teknologi. De som evner å samhandle på tvers i organisasjonen de jobber for, samtidig som de har tilstrekkelig «buy in» fra toppledelsen. På samme måte som PR og kommunikasjonsbyråer har begynt å nærme seg markedsføringsdisipliner, har også reklamebyråene begynt å nærme seg PR og kommunikasjonsbyråene.

Les også: Trigger er med i finalen om å bli «verdens beste kreative PR-byrå»

Markedsføring som engasjerer

Trigger er muligens det beste eksemplet på denne nye trenden. De har forstått de nye spillereglene, og er i dag et av verdens mest kreative kommunikasjonsbyråer. De skriver selv på sin nettside;

trigger-oslo-hanspetter

– Vi lager kommunikasjon som engasjerer mennesker i hverdagen.

De har «slått» sammen PR, kommunikasjon og reklame (som fungerer) i en og samme miks. Det er i dag en utfordring for mange selskaper, som har adskilte PR og reklame-budsjetter – fordelt på kommunikasjons- og markedssjefen. Legg så til IT-sjefen, så begynner de fleste å se utfordringene. I dag sitter mange på tre forskjellige kontorer, med tre forskjellige budsjetter, og snakker sjeldent med hverandre. Markedssjefen vet antagelig ikke hva IT-sjefen kan hjelpe til, med og IT-sjefen vet kanskje ikke hvordan markedsføringsbehovene kan dekkes gjennom teknologi.

Digital og tradisjonell markedsføring må integreres – med IT

Sagt også på en annen måte; markedsføring og kommunikasjon er ikke enten analog eller digital. Hvis markedsføring (inkludert PR og kommunikasjon) har til hensikt å endre noe, må markedsføringen tilpasses publikum – uavhengig av kanal (analog eller digital), og på målgruppens premisser. Transformasjonen må skje først og fremst internt i virksomheten – fra separate (og gjerne digitale) siloer, til integrerte team. Med morgendagens markedssjef som har det holistiske perspektivet. Morgendagens markedssjef må med andre ord ha en dyp teknologiforståelse (og interesse) i tillegg til PR, kommunikasjon og markedsføring.

For 2016 og videre, tror jeg (blant annet) at morgendagens markedssjef bør ha en klar formening om hvordan de skal forholde seg strategisk til blant annet følgende utviklingstrekk og -trender:

Kjenner du morgendagens markedssjef?

Dette er ikke alt morgendagens markedssjef bør forstå og forholde seg til. Hvor mange markedssjefer i dag forstår viktigheten av analyse; som forstår hva alt i Google Analytics betyr? Hvor mange markedssjefer forstår hvordan remarketing/retargeting fungerer, eller hva Content Marketing og Native Advertising innebærer?

Hvor mange markedssjefer har begynt å eksperimentere med programmatisk annonsering? Hvor mange markedssjefer overvåker varepraten om egen merkevare – og konkurrentenes? Og som ikke bare overvåker varepraten i egne, men også utenfor?

Og til syvende og sist skal de tiltak, aktiviteter og virkemidler som markedsavdelingen står bak, støtte virksomheten økonomisk. Ingen bruker i dag markedsbudsjettene sine fordi det er hyggelig å «svi» av noen kroner på synlighet. Markedsføringen skal være lønnsom, og bidra til økt inntekter og smart markedsføring (integrert med IT, kundeservice og salg) skal også bidra til reduserte kostnader.

Hva er så det beste med Internett? At alt kan bevises. Alt kan dokumenteres. Ingen trenger å stole på magefølelsen, hvis teknologien blir brukt på skikkelig måte. Da kan man heller stole på dataen.

Hvor mange markedssjefer og -førere vet hva CPM, CTR, CTA, PPC, RTB eller SEO betyr, og hvorfor det er viktig å vite? Christine Calvert har skrevet en ordliste med begreper og forkortelser som alle (digitale) markedsførere bør forstå, og vite hvordan de skal forholde seg til.

Jeg tror ikke det finnes så mange slike markedssjefer i dag, og finner du en, bør du ta godt vare på henne. Markedsførere med kunnskap og interesse for teknologi og analyse vokser ikke på trær.

Kjenner du noen? Jeg vet at mange jakter på de i alle fall…

Coverbilde fra PicJumbo.com