fbpx
EU kommisjon

Facebook truer med å trekke seg ut av EU

EU krever at Facebook ikke sender personinformasjon om europeiske borgere til USA. Facebook svarer med et søksmål hvor de truer med å trekke seg ut av EU.

Sterkere personvern grunnet svekket tillit

For kort tid siden skrev jeg om et tre-delt internett i fremtiden. Kina med sitt lukkede internett, og det som kan se ut som et andre og tredje, fordelt mellom USA og Europa.

Årsaken var at Irland – på vegne av EU – hadde sendt et brev til Facebook, hvor de vil forby selskapet å sende brukerdata om EUs borgere til USA. 

Kravet fra Irland kan blant annet føre til tilsvarende situasjon som den Apple har i Kina; at all data om kinesiske Apple-brukere blir lagret og behandlet i Kina, for å hindre at personinformasjon blir sendt til USA.

For Facebook vil dette kravet føre til at Facebook vil måtte “re-etablere” seg i Europa med tilstrekkelig infrastruktur og ansatte, for å kunne garantere at all personinformasjon om europeiske borgere forblir innen EU. 

«My way or the high way»

Det er ikke Facebook veldig interessert i, og truer nå med å trekke seg ut av EU, hvis EU ikke “roer seg ned”. Og for ordens skyld – da er det ikke snakk om kun Facebook, men samtlige av Facebook sine tjenester og applikasjoner. Som blant annet; 

Totalt 410 millioner brukere av en eller flere Facebook-tjenester, vil ikke lenger ha tilgang til tjenester vi – meg inkludert – bruker i det daglige, til både jobb og fritid. 

Facebook har så langt valgt å svare på EUs nye krav, med et søksmål for å utfordre hele det irske kravet. I brevet til den irske databeskyttelseskommisjonæren er det rettet en rekke alvorlige anklager, inkludert manglende rettferdighet og upartiskhet ved å utelukkende peke på Facebook, skriver Vice.

Skulle irene stå på sitt – på vegne av EU – vil ikke den nye loven kun gjelde for Facebook, men for alle teknologi- og kommunikasjons-selskaper som opererer fra USA, og som har europeiske kunder.