fbpx

Etabler en Social Media Policy i bedriften din

Alle bør ha klare kjøreregler for oppførsel på sosiale medier!

De siste ukene har det bla vært mange medieoppslag om «folk som ikke oppfører seg skikkelig» – omtalt blant annet i Kampanje. Det er mye som kan tyde på at mange selskaper enten mangler kjøreregler for hvordan de skal opptre på sosiale medier, eller har ansatte som velger å ikke følge det som er nedfelt og bestemt av arbeidsgiver.

Aktiv eller ikke som bedrift – dine ansatte deltar på den sosiale webben åkke som.

På samme måte som bedrifter i dag har rutiner for håndtering av kontakt med presse og media, bør alle bedrifter – uansett om de har fokus på sosiale medier eller ikke – inkludere i samme retningslinjer, regler og rutiner for hvordan man som ansatt oppfører seg på sosiale medier. Sannsynligheten er stor for at en eller flere ansatte uansett er tilstede på ett eller flere sosiale nettverk.

IBM Social Computing Guidelines

IBM etablerte en egen wiki i 2005 for å utarbeide og vedlikeholde retningslinjer for alle IBM-ansatte som ønsket å blogge, og disse retningslinjene ga grunnlaget for selskapets kjøreregler for den sosiale webben i 2008 da Facebook og Twitter begynte for alvor å endre hvordan vi kommuniserer og samtaler med hverandre over Internett.

På IBMs sin hjemmeside har de lagt ut sine kjøreregler som de selv kaller for ”IBM Social Computing Guidelines”. Som nevnt tidligere så gjelder det å oppføre seg – offline som online, som privatperson like mye som en arbeidstager. Og som i Cisco, hvor jeg er ansatt, har IBM også retningslinjer for hvordan man skal oppføre seg – ”Business Conduct Guidelines” – som er fundamentet, og som underbygger de kjøreregler som kommer på toppen i forhold til den sosiale webben. I Cisco må vi for eksempel signere – via digitalsignatur – hvert kvartal at vi vil forholde oss til Ciscos egne forretningsregler – som i stor grad går på etikk og moral.

Retningslinjene til IBM er fordelt over 12 punkter som jeg har fritt oversatt og gjengitt i korte trekk, mens hele dokumentet kan leses på IBM sine nettsider her.

Det er ikke dumt å ha på plass noen kjøreregler for hvordan de ansatte skal oppføre seg på den sosiale webben, uavhengig om bedriften er aktiv eller ei selv.

Hindre eller tilrettelegge

IBMs kjøreregler er først og fremst opptatt av å få frem hva det er du IKKE skal gjøre, mens andre er kanskje opptatt av nettopp det motsatte – hva er det vi kan hjelpe til med for at de ansatte skal føle seg trygge nok til å faktisk være tilstede, og da på en konstruktiv og positiv måte som hjelper virksomheten å bygge merkevaren og relevansen i det markedet de opererer i. På samme måte har IT-sikkerhetssjefer ofte to forskjellige tilnærminger til IT-sikkerhet på arbeidsplassen:

De samme prinsippene gjelder også på bruken av sosiale medier.

Ikke tråkk på gresset!

Det er nesten mer fristende å tråkke på gresset når det står et skilt som sier at du ikke skal det, og på samme måte er det kanskje mer oppmuntrende å etablere positive rammer for HVORFOR bedriften ønsker at de ansatte skal være tilstede og aktive på sosiale medier, fremfor å lage mange regler på hva de IKKE skal gjøre.

Skap engasjement

Den sosiale webben er sosial, og dermed også personlig. Derfor er det viktig at det kanskje er de ansatte som først og fremst er nettopp aktive på bruken av sosiale medier. Forskjellige bedrifter har forskjellige utgangspunkt og målsetninger, og for noen er det viktigere å skape solide personlige profiler på Twitter, enn det er for andre selskaper å ha mange fans på en Facebook-side. Uansett så er det greit å ikke glemme at de samme grunnprinsipper hva gjelder kjøp og salg i det virkelige liv, også gjelder på den sosiale webben. Folk handler av folk, av folk som de kjenner og stoler på – derfor er det viktig å være ekte og ansvarlig. En positiv og åpen holdning fra arbeidsgiver ovenfor de ansatte hva gjelder sosiale medier vil i tillegg skape tillitt som for mange vil motivere – og dermed smitte over til kunder som vil oppleve økt engasjement. En motsatt tilnærming vil skape akkurat det motsatte inntrykket.

Åpent først og så begrense etter hvert?

Bedrifter som skal ta steget ut på den sosiale webben må uansett ha en målsetning for hva det er de skal få til, og så vurdere hvordan. Hvem skal gjøre hva, og skal vi implementere en restriktiv kjørebok først, eller bygge den underveis mens vi lærer å gå? Starte lukket, og så åpne opp, eller begynne helt åpent, for så å begrense underveis? Sistnevnte vil nok oppleves tøffest for de ansatte…

photo credit: Rosaura Ochoa via photopin cc