fbpx

Har ny kunnskap og innsikt endret på min tidligere anbefaling om hva som bør utvikles først?

Er det ikke best å utvikle apps til iOS først?

Har ny kunnskap og innsikt endret på min tidligere anbefaling om hva som bør utvikles først?

Bloggposten «5 grunner til å utvikle apps til iOS før Android» har ført til en debatt hvorvidt argumentasjonen min egentlig holder vann, og det har også blitt stilt en del spørsmål ved min egen troverdighet. Jeg er veldig klar over at noen stiller et slikt spørsmål gitt min holdning til Apple og hele økosystemet deres, som blant annet har ført til at jeg mer eller mindre har standardisert på Apple produkter hjemme – noe dere kan lese mer om her, i forhold til det digitale hjemmet anno 2012. Jeg har uansett forsøkt å være så objektiv som mulig, gitt det jeg har hatt av materiale og innsikt tilgjengelig, og det jeg ikke hadde har jeg også forsøkt å skaffe, først gjennom en spørreundersøkelse rettet mot norske app-utviklere, dernest i forhold til den mer generelle undersøkelsen om hvem den typiske Smarttelefon-brukeren er. Sistnevnte undersøkelse har akkurat blitt avsluttet med over 1,300 svar, etter at den ble lagt ut 30. juli her på bloggen min. Jeg har som sagt forsøkt etter beste evne å ikke opptre som en Apple-representant (de har aldri betalt meg en krone for det jeg skriver, de har aldri bedt meg om å skrive noe som helst om de, de har heller aldri kommentert, delt, likt eller på noen som helst hatt noe med det jeg skriver om å gjøre. I tillegg er ikke Apple en kunde av Geelmuyden.Kiese hvor jeg jobber til vanlig. Hadde det vært tilfelle kunne jeg rett og slett ikke skrevet om Apple i det hele tatt, kjenner jeg de rett.)

Noen myter, andre sannheter og et marked i stor endring.

Den førstnevnte bloggposten ble ikke bare postet her på bloggen min, men ble også gjengitt i mobilen.no hvor diskusjonen ikke uteble. Jeg har valgt å ikke respondere på kommentarene fra mobilen.no da de bruker diskusjon.no som tillatter anonyme innlegg. Jeg er prinsipielt mot å opptre selv med bilde og fullt navn, mens de andre forblir anonyme.

I Computerworld sist uke kunne man først på nettsidene deres også lese om mine 5 grunner, og også her ble det noe diskusjon, og i fredagens Computerworld-avis ble også saken dekket. Computerworld har blant annet snakket med Bouvet, ved Øyvind Litlere, som uttaler blant annet «Å programmere bare til iPhone er nesten provoserende». Som sagt, jeg skrev kun at det er riktig å utvikle til iOS FØRST – ikke KUN.

Kan jo også legge til at Computerworld også legger til «Flere utviklere som Computerworld har vært i kontakt med er delvis enig med kronikken, men advarer mot å neglisjere Android.» – Igjen må jeg bare minne om at jeg anbefalte, og anbefaler fortsatt å utvikle til iOS FØR man utvikler til Android. Om man vil utvikle til begge, eller alle tre plattformer samtidig – og har råd til det – så skal jeg ikke kritisere noen for det, bare så det er sagt.

11. august publiserte mobilen.no en mot-kommentar til min egen bloggpost, fra min navnebror Hans Petter Eide som er Android-utvikler hos Acando hvor han mener «Det er ikke lenger noe poeng å utvikle iPhone-appen først». Dette er en veldig god artikkel, og verdt å lese for å få belyst begge sider på en skikkelig måte. Og når det er sagt så setter jeg virkelig pris på slike artikler, for det er gjennom diskusjon og debatt at innsikten også blir bedre og dermed også mer riktig. Følg også Hans Petter på hans egen blogg – Ctrl + Z.

Det er spesielt to ting som går igjennom hva gjelder min artikkel:

Besvarelsene kommer blan fra Apphuset, Making Waves, IT Konsulent Frank Burmo, OMG, Gydar Industries, Vender & Optimale Systemer

I svaret fra Leiv Fasmer i Apphuset får jeg vite at de som oftest utvikler først til iOS, sjeldent først til Android, og enn så lenge har de aldri utviklet først til Microsoft sin nye plattform. Over 60 prosent av de appene de har utviklet har vært til iOS, og videre forklarer han følgende:

Vi mener valg av plattform avhenger av hvem målgruppen til applikasjonen er samt hvilke krav som stilles til applikasjonen, både tekniske og markedsmessige. Native applikasjoner gir den desidert beste brukeropplevelsen per dags dato, men i noen tilfeller vil vi også kunne anbefale kunden å utvikle web applikasjoner istedenfor, eller i tillegg til, native. Hvis man skal utvikle internapplikasjoner for sin bedrift gir ofte valg av plattform seg selv grunnet hvilke mobiltelefoner/OS som de ansatte har. For B2C apps i Norge faller som oftest valget på både iOS og Android, mens mange er i vurderingsfasen på Windows Phone applikasjonsutvikling.

Hos Making Waves ser de bortimot den samme trenden. De utvikler av og til til Android først, men først og fremst er det Apple sitt operativsystem som blir prioritert, når man må velge. Over 70 prosent av de appene de har utviklet har så langt vært til iOS-plattformen, forklarer Arild Bjørn-Larsen til meg, og legger også til at iOS brukere er mer villig til å betale for kvalitetsinnhold.

Det er svært viktig å vite hvilke målgrupper man vil nå, hva man vil oppnå med appen (ambisjonsnivå) og eventuelle integrasjoner med virksomhetens øvrige systemer. I løpet av det neste året tror vi app-markedet vil være svært diversifisert. Dedikerte apper og mobiltilpassede webber spiller ofte helt ulike roller. Men det er en sterk trend mot at alle virksomheter bør ha webbinnhold som kan aksesseres fra mobile enheter.

Når det kommer til spørsmålet om det er merkbar forskjell på den typiske Android- og iOS-bruker er svarene veldig forskjellige, Leiv Fasner i Apphuset skriver følgende:

Vi tror ikke nødvendigvis at forskjellen ligger i «ingeniøren vs fashionistaen» som noen hevder, men heller at pris har vært en viktig bidragsyter til at f.eks Android har sterkt fotfeste hos den yngre garde. Når vi idag analyserer statistikken fra de ulike applikasjonene vi forvalter ser bildet ut til å jevne seg mer og mer ut.

iOS-brukere laster ned flere og bruker mer penger på apps

Tilbake til undersøkelsen jeg nevnte tidligere, og som nettopp er avsluttet, har jeg også spurt om nettopp dette – hvor mange apps laster du ned og hvor mye penger bruker du på apps. Svarene jeg har fått inn er på ingen måte en fasit, for svarene jeg har fått inn er ikke basert på et statistisk underlag. Kan det være en indikasjon og en retning mot realiteten? Jeg vet ikke. Det kan være at sannheten er i nærheten og langt unna. Flertallet av de som har svart er menn, flertallet av de som har svart kommer fra østlandet og flertallet har iPhone som sin smarttelefon. Flertallet representerer nok i stor grad de som primært leser bloggen min, og resultatene er derfor også farget av dette.

Her er noen av funnene – som passer inn i konteksten her:

Mye som fortsatt kan tyde på at det mest å hente på å utvikle til iOS først

Trykk på bildet for større utgave

Trykk på bildet for større utgave

Som nevnt er det en overvekt av de som har besvart som bruker iOS i dag. Det kan – og kommer nok – av at jeg skriver mye om Apple-produkter, og på den måten tiltrekker meg flere lesere på nettopp iOS-plattformen. Det kan også komme av at iOS-brukere er mer på nett – som undersøkelsen viser ikke like mye i snitt på mobilen sin, men som skissen lengre ned vil vise, og som undersøkelsen også har pekt på – så bruker de nettbrettet sitt – iPad – også i større grad online, enn hva som gjelder for Android- og WP-brukere. Det er med andre ord flere grunner til at iOS-andelen er såpass stor som den er, selv om undersøkelsen er spredt og delt via mange personer via alle tenkelige sosiale nettverk – med rekkevidde langt utenfor ioS-sfæren og østlandsområdet. Om økt mobilbruk på nett er et storby-fenomen og også et iOS-annliggende skal jeg ikke påstå – det har jeg ikke underlag til å mene noe som helst om.

Det vi derimot kan se, er at det er store forskjeller hva gjelder lojaliteten til det operativsystemet man er på i dag, i forhold til om man kommer til å bytte eller ei ved neste smarttelefon-kjøp. iOS-brukere er – ikke overraskende – de mest lojale, mens den største usikkerheten finner vi blant WP-brukere. Kun 4 av 10 på WP-plattformen sier at de vil helst sikkert fortsette på plattformen, mens iOS-andelen av de som vil bli er på nesten 8 av 10. iOS-brukere er også de som laster ned flest apps, ikke store forskjellen her mellom iOS og Android, mens forskjellen på hva man bruker av penger kommer tydeligere frem. Nesten 4 av 10 bruker mer enn 50 kroner i uken på apps på iOS, mens 2 av 10 på Android og WP, og iOS-brukere er også langt mer aktive på sosiale nettverk via sin smarttelefon.

Hva er viktig for valg av smarttelefon?

Trykk på bildet for større utgave

I min opprinnelige artikkel skriver jeg at de med en Android-telefon bruker mindre på apps enn hva tilfellet er på iOS. Det har også vært påstått at en av årsakene til det er at iOS-brukere tjener mer i gjennomsnitt enn hva tilfellet er for Android. I undersøkelsen er det en liten forskjell, mens det også ser ut til at forskjellen er betydelig mye større når det kommer til prisbevissthet knyttet til hva telefonen koster å kjøpe. Mens prisen på telefon er en viktig faktor for Android-brukere, svarer kun 3,8% det samme i iOS-leieren. Alle virker å være omtrent like opptatt av selve OS-et, hvilket ikke er overraskende, og mens skjermstørrelse er viktig for Android-brukere (iOS-gjengen har jo ikke noe valg…) er utvalget av apps viktigst for iOS-eiere. Det henger muligens også sammen med at bedrifter og utviklere først utvikler til iOS, fordi interessen for apps er større.

iOS-brukere er også mer opptatt – om ikke mye – av selve økosystemet, enn for de andre, noe som også gjenspeiler seg i forhold til at det er viktig hva de andre i familien også har. Det lønner seg – både hva gjelder opplevelse og økonomi – å standardisere på en plattform, enn det gjør å ha mange forskjellige enheter i huset, spesielt hvis flere skal dele de samme appene (eller filmene, bøkene, avisene, etc) som man har kjøpt.

Mye usikkerhet knyttet til Windows Phone

De som har svart at de bruker WP i dag er de som i størst grad har minst valgfrihet – i nesten 20 prosent av tilfellet er det arbeidsgiver som bestemmer. De er også de som i størst grad vurderer å bytte plattform når de skal kjøpe seg ny telefon. Blant de utviklere jeg har vært i kontakt med er også svarene svært forskjellige når det kommer til hvilken posisjon Microsoft kommer til å ha i løpet av det neste året. Mens noen tror de kommer til å ligge på rundt fem prosent markedsandel, tipper andre helt opp i 30 prosent.

Leiv Fasmer i Apphuset kommenterer det slik:

Plattformen i seg selv er spennende og vi tror den i utgangspunktet kan lykkes, men det handler om antall enheter i markedet. Uten 10 prosent markedsandel eller mer vil fåtallet av norske firmaer kunne forsvare investeringen for utvikling og forvaltning.

Andreas Beining i OMG er noe mer positiv og skriver i sin kommentar til meg:

Vi tror Microsoft vil kunne klare å komme seg opp i mot en markedsandel på omtrent 20 prosent. Microsoft gir ikke opp og med Windows 8 vil nok markedet vokse. Spesielt siden de vil støtter HTML5-utviklingen, noe som er naturlig da det per i dag ikke finnes så mange apps til WP7, men med HTML5-løsninger vil de også fungere på WP7.

Konklusjon – eller et forsøk på å konkludere…

Jon Fageraas i Bekk Consulting kommenterer i Computerworld artikkelen at «det kan være mange gode grunner til å starte med iOS, men dette må uansett vurderes i forhold til type tjeneste og målgruppe», og jeg må si meg helt enig dette. Sagt på en annen måte så korrigerer jeg meg litt i forhold til mitt forrige innlegg. I forhold til den nye innsikten jeg har fått gjennom de 1,330 svarene som har kommet inn, er det mye som tyder på at iOS fortsatt er riktig valg å starte på, men gitt det faktum at svarene ikke er basert på et representativt utvalg i det norske smarttelefon-markedet, er det vanskelig å være bastant. Kan du utvikle til begge to samtidig er det kanskje det lureste, MÅ du derimot velge, er det kanskje best å starte med iOS, eller?

Fotnote: Den fullstendige smartelefon-undersøkelsen vil bli lagt ut i sin helhet i løpet av august i en egen bloggpost, og alle funnene vil bli delt!

Bilde: Ed Yourdon via photo pin cc