fbpx
sosiale medier

«Eldre menn» drar veksten i bruk av sosiale medier

Det er få endringer i nordmenns bruk av sosiale medier, skal vi tro Ipsos sin oversikt for tredje kvartal 2019. Andelen unge som har en Facebook-profil faller jevnt og trutt, mens eldre menn drar mye av veksten. 

Ipsos sin SoMe-tracker for Q3-19 ble publisert 1. november, uten de store endringene. Jeg har fulgt Ipsos sin oversikt over hvilke sosiale medier vi bruker mest, og når man ser endringene fra kvartal til kvartal over tid, blir endringene enda mindre, selv om det er enkelte trender som er tydeligere enn andre.

Andelen unge som bruker Facebook faller for hvert kvartal

I flere år har det blitt hevdet at de «unge har forlatt Facebook». Det er en grov overdrivelse. Derimot ser det ut til å være en realitet at stadig færre av de yngste er på Facebook. Fra første kvartal 2018 til tredje kvartal 2019 har andelen unge mellom 18 og 29 år falt jevnt og trutt.

sosiale medier

* Andelen unge mellom 18 og 29 år som har en Facebook-profil.

I løpet av de siste 7 kvartalene har andelen unge kvinner mellom 18 og 29 år som har en Facebook-profil, falt med 12 prosent, mens andelen for de samme unge mennene er ned med 14 prosent. Ser vi på de øvrige sosiale nettverkene som Ipsos har «tracket«, er det faktisk nedgang over alt. Unntaket er LinkedIn.

Andelen kvinner mellom 18 og 29 år som har en profil på LinkedIn, har økt med 19 prosent fra Q1 2018 til Q3 2019. Størst nedgang er det YouTube som har, med 15 prosent.

For de unge mennene ser det ganske så likt ut. LinkedIn kan skilte med 17 prosent vekst i samme periode, mens de andre sosiale nettverkene har negativ vekst – på mellom 12 (Instagram) og 18 (Snapchat) prosent.

//Artikkelen fortsetter etter annonsen//

 

Eldre menn står for mye av veksten

I løpet av 2019 har det vært spor av vekst også. Andelen menn mellom 40 til 59 år som er på LinkedIn har vokst med 24 prosent fra første til tredje kvartal i år. På Twitter er det menn over 60 år som står for størst vekst, med hele 35 prosent. På Snapchat er veksten like stor for menn i aldersgruppen 30 til 39, og de over 60 år, med 7 prosent vekst.

Og på Instagram er det menn over 60 år som står for den største veksten, med 22 prosent. Størst nedgang på Instagram er det også mannfolka som står for, de mellom 40 og 59 år, med 8 prosent.

Facebook på stedet hvil totalt sett

Antall nordmenn som har en Facebook-profil har ikke endret seg mye siden første kvartal 2018. Nedgangen er på knappe 30.000 personer. Nedgangen så langt i 2019 har vært størst hos menn mellom 18 og 29 år, med negativ vekst på 10 prosent, mens menn mellom 30 og 39 år har vokst, med 6 prosent. Endringen siden Q1 2018 er på -1 prosent.

Instagram vokser mest. YouTube faller mest

Størst vekst fra første kvartal 2018 til og med tredje kvartal 2019, er det Instagram som kan skilte med. Facebook-eide Instagram (folk flest vet fortsatt ikke at Facebook kjøpte opp Instagram i 2012)  har lagt på seg 83.000 nye brukere, mens YouTube har mistet nesten 200.000. Og da har jeg sett på antallet nordmenn som opplyser at de har en profil. Ikke antall månedlige brukere.

sosiale medier

* Antall nordmenn over 18 år som oppgir at de har en profil på de respektive sosiale nettverkene. Fra Q1 2018 til og med Q3 2019.

Små endringer i daglig bruk

Det er heller ikke de store bevegelsene når det kommer til daglig bruk. Selv om mange av nettverkene opplever negativ vekst i antall brukere, er det «små» spor etter økt daglig bruk. Unntaket er Facebook, selv om nedgangen kun er på 5 prosent – hvilket er innafor feilmarginen ved slike undersøkelser.

sosiale medier

* Andelen nordmenn over 18 år som bruker sosiale medier daglig. Fra Q1 2018 til og med Q3 2019.

Størst vekst i daglige brukere er det LinkedIn som kan vise til (9 prosent), etterfulgt av Instagram (7 prosent) og Twitter/YouTube på delt tredje plass (4 prosent).

//Artikkelen fortsetter etter annonsen//

 

Gamlismedium?

I begynnelsen av januar i år skrev Kampanje om den «dramatiske utviklingen for Facebook», som på rekordtid hadde blitt et «gamlismedium«. Aftenpostens Joacim Lund skrev noen dager senere at «de unge har forlatt Facebook». Skal vi tro Ipsos sine undersøkelser er det langt fra sannheten. Fortsatt.

Det er færre unge i dag som bruker Facebook enn for ett år siden, men ikke så veldig mange færre. Fortsatt har nesten 9 av 10 kvinner mellom 18 og 29 år en Facebook-profil. For de unge mennene er andelen 8 av 10. Og 8 av 10 er fortsatt innom Facebook daglig. Det gjør at Facebook fortsatt er en svært viktig plattform for alle som ønsker å nå den yngre målgruppen, selv om de også er stadig innom andre sosiale nettverk, og da mest av alt Snapchat og Instagram (som Facebook også eier).

Et par andre «findings» fra undersøkelsen til Ipsos

 

Bilde: Sherise Van Dyk via Unsplash