fbpx
digitalisering

Bilde fra arrangementet: «Hvordan faktisk redusere kommunale kostnader og samtidig skape bedre innbyggertjenester?» under Arendalsuka 2019. Fra venstre: Debattleder, Bente Rudrud Herdlevær, kommunaldirektør for organisasjon, styring og utvikling, Bærum kommune. Ove Fredheim, direktør bedriftsmarked Telenor Norge. Trygve Skibeli, Norstella og DSOP. Eirik Sivertsen, Transport og kommunikasjonskomiteen, Nordland Arbeiderparti. Sverre Wisløff, Norkart. Camilla Glasø, avdelingsdirektør Helse og mestring, bydel Nordre Aker, Oslo kommune. Aleksander Øines, daglig leder for Digital medarbeider.

Digitalisering av kommunene – «The Spotify Way»

Hadde det ikke vært fint om de kommunale tjenestene, enten det er barnehageopptak, innmelding til grunnskole eller søknad om trygghetsalarm var proaktive og forhåndsutfylte – sånn som skattemeldingen? Og at kommunene kunne abonnert på disse tjenestene, på samme måte som vi abonnerer på musikk via Spotify?

Tjenestebutikk

Mandag 12. august – under Arendalsuka – lanserte Digital Medarbeider betaversjonen av Tjenestebutikk.no.

 

– Tjenestebutikk.no er inspirert av Spotify, men i stedet for å abonnere på musikk, kan kommuner abonnere på proaktive offentlige tjenestene til en fast pris. Kostnaden er under terskelverdien for offentlige anskaffelser slik at kommunene slipper lange anskaffelsesprosesser, sier Aleksander Øines, daglig leder i Digital Medarbeider AS.

 

Proaktiv barnehageopptak

Første tilgjengelige tjeneste er proaktivt barnehageopptak. Denne tjenesten tilbys nå gratis for kommunene og den vil etterhvert også komme i en premium variant. Digital Medarbeider er også i gang med et innovasjonsprosjekt sammen med Oslo kommune for å utvikle nye arbeidsformer og tjenester for bydel Nordre Aker. Dette prosjektet vil blant annet resultere i en proaktiv tjeneste for trygghetsalarm.

 

– Vi har samarbeidet med Digital Medarbeider i ett år, og det er av stor verdi for Nordre Aker fordi vi har behov for å skape kontinuerlig endring. Vi har nå inngått en innovasjonskontrakt for å skape nye arbeidsformer og digital støtte. I et slikt samarbeid skaper vi sammen gode løsninger til verdi for innbyggerne og medarbeidere. Vi henter også ut viktige gevinster fra satsingen i form av at innbyggerne blir sjef i eget liv, vi skaper en enklere arbeidshverdag og opprettholder en sunn økonomi, sier Camilla Glasø, avdelingsdirektør Helse og mestring, bydel Nordre Aker, Oslo kommune.

 

//Artikkelen fortsetter etter annonsen//

 

Enklere hverdag for innbyggere

Digital Medarbeider jobber tett sammen med kommuner for å redusere kommunenes utgifter, og skape en enklere hverdag for innbyggerne.

 

– Det er ikke kommuners oppgave å innovere sine egne tjenester. Det utvikles nye forretningsmodeller kontinuerlig. Det ligger et voldsomt potensial for besparelser i kommuner som ønsker å forenkle saksbehandlingen og forbedre tjenesteproduksjon for innbyggerne, sier Øines.

 

Fire nye tjenester innen 2020

tjenestebutikk.no vil det kontinuerlig legges til nye proaktive tjenester. Frem mot årsskiftet er det planlagt lansering av fire tjenester: Trygghetsalarm, deling av landbrukseiendom, motorisert ferdsel utmark og innmelding grunnskole. Alle kommuner kan legge inn ordre fortløpende, og vil få tilgang på tjenesten når den er tilgjengelig. I 2020 er ambisjonen å lansere minst 12 nye proaktive tjenester. Totalt er det 200 kommunale tjenester som har potensial for å kunne redesignes og digitaliseres, slik at de kan tilgjengeliggjøres i butikken.

 

– Redesign av offentlige tjenester kan endre mange av de rutinepregede arbeidsprosessene som i dag utføres av kommunalt ansatte. Hver ny proaktiv tjeneste har besparingspotensiale på 10-30 prosent. Saksbehandling kan helt eller delvis fjernes, samtidig som skjønnsmessige vurderinger selvsagt fremdeles skal ivaretas av mennesker, sier Øines.