fbpx
E24

Derfor er E24 dobbelt så stor som DN på mobil

Reuters Digital News Report for 2018 fremhever viktigheten av varslinger. E24 varsler meg 3 ganger så ofte om nyheter, sammenlignet med DN. Derfor bruker jeg 5 ganger så mye tid på å lese nyheter fra E24.

80 – 40 – 10

For kort tid siden kunne vi lese om lesertallene for Medie-Norge, og ett av “funnene” som ble presentert, var at E24 var dobbelt så stor som DN på mobil

I Reuters Digital News Report for 2018 skriver de om viktigheten av nyhetsapper, nyhetsbrev og “notifications” – varslinger. Årsaken er enkel: Uten at vi blir påminnet om å bruke tjenesten, besøke nettsiden eller bruke appen, bruker vi den mindre. Undersøkelser viser at vi har omlag 80 apper installert på smarttelefonene våre, 40 av disse blir blir brukt hver måned, men under 10 blir brukt hver dag – og 4 av appene står for 80% av forbruket.

Og heter ikke appen din Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, Snapchat, YouTube, Netflix eller Spotify, er sannsynligheten stor for at din app ikke er blant de mest brukte.

Da blir det viktig å “minne” brukerne om hvorfor de bør bruke appen din. Og her tror jeg mye av årsaken til E24 sin suksess ligger.

Skjermtid med iOS 12

Etter oppgradering til iOS 12, har vi fått muligheten til å enkelt se hvor mye tid vi bruker på mobilen. Hva vi bruker mobilen til, hvor ofte vi plukker den opp, og hvilke apper som gir oss flest “notifications” – varsler oss oftest.

Jeg har tidligere berømmet E24-appen – og omtalte appen som det beste som har skjedd norsk mediebransje på mange år« – fordi den gir oss som brukere anledningen til å personalisere hvilke nyheter vi vil bli varslet om.

 

I løpet av de siste 7 dagene, kan “skjermtid”-funksjonen til iOS 12 fortelle meg blant annet at jeg bruker telefonen over 7 timer i snitt hver dag.

 

E24

 

Topp 10 apper sist uke var:

 

E24

 

3 ganger så mange varsler

Jeg plukket opp mobilen nesten 100 ganger daglig og mottok nesten 1.500 varslinger.

 

E24

 

Og her er Min E24 overlegen Dagens Næringsliv – og øvrige nyhetsapper jeg har installert på min mobil:

 

 

Planlegg retention fra første dag

3 ganger så mange ganger blir jeg varslet om nyheter fra E24 sammenlignet med Dagens Næringsliv. Og for hver gang jeg åpner appen og leser saken, er det stor sannsynlighet for at jeg velger nye ord, begrep, kategorier, temaer eller selskaper jeg ønsker å følge – ønsker å bli varslet om. For hver gang jeg bruker Min E24 blir appen enda mer personalisert. Og personaliseringen står jeg for. Ikke algoritmer.

Det blir nesten enda synligere når jeg ser på hvor lenge jeg bruker de to respektive nyhetstjenestene. Mens jeg brukte en halvtime sist uke på å lese saker fra Min E24, brukte jeg kun 6 minutter på Dagens Næringsliv. 3 ganger så mange varsler, førte til at jeg brukte Min E24 5 ganger så lang tid.

Om det er nyheter, spill, sosiale medier eller andre tjenester du skal levere til ditt publikum, er det viktig å minne dem om hvorfor de skal komme tilbake. Hele tiden. Varslinger eller “notifications” blir således en svært viktig komponent i kundereisen og brukeropplevelsen.

5 ganger så mye lese-tid

Skal du begynne i dag med en ny app eller tjeneste, start med å tenke ut hvordan du skal sikre maksimal retention. Altfor mange apper blir kun lastet ned og brukt et par ganger, før de blir glemt.

Og tilbake til E24. Frem til MinE24 ble lansert, var jeg mer eller mindre aldri innom E24 for å lese næringslivsnyheter. DN var mitt foretrukne valg. Etter MinE24-lanseringen bruker jeg 5 ganger så mye tid på E24 som på DN. 

Det kan vi takke varslingene for. Og personaliseringen av dem.