fbpx
alternative nyheter

Deling av alternative nyheter økte mest i februar

Ifølge analysetjenesten Storyboard, som overvåker nyheter som deles i sosiale medier, vokste de alternative nyhetene med nesten 130 prosent i februar 2019 mot 2018. TV 2 ble den store taperen.

Nesten 30 prosent vekst

I løpet av februar 2019 delte vi nyheter via sosiale medier 15 millioner ganger. Det er en vekst på 29 prosent sammenlignet med februar 2018, ifølge analysetjenesten til Storyboard. Tjenensten har overvåket nesten 150.000 artikler, hvorav de fleste blir delt via Facebook. Storyboard definerer «delte» som Likte, Kommenterte og/eller delte.

Les også: Deling av alternative nyheter i sosiale medier vokser raskest (Januar 2019-oversikten)

3 av Topp 10 nyhetssider publiserer «alternative nyheter»

I januar var det 4 alternative nyhetssider inne på topp 10 listen. I februar er antallet redusert til 3. Inn kommer Abcnyheter.no, mens Document.no falt utenfor. Newsner, Resett og Sosialnytt publiserte nyheter som samlet sett ble delt 1,4 millioner ganger. Det er en vekst på 128 prosent sammenlignet med februar 2018. Samtidig er det en nedgang fra januar 2019 på 30 prosent. Samlet for hele Topp 10 listen er nedgangen derimot på knappe 10 prosent. Det gjør nedgangen størst blant de alternative nyhetskildene, selv om de har størst vekst når vi sammenligner år-over-år.

alternative nyheter

I februar 2018 sto Newsner, Resett og Sosialnytt for 10 prosent av alle delinger blant Topp 10. I februar 2019 har andelen vokst med hele 74 prosent, til totalt 17 prosent. Til sammenligning hadde de alternative nyhetene en andel i januar 2019 på hele 22 prosent.

//Artikkelen fortsetter etter annonsen//

 

TV 2 fortsetter å falle

Av de 10 største nyhetsstedene opplever samtlige en vekst i antall delinger når vi sammenligner februar 2019 mot 2018. Med ett unntak. TV2.no har i februar 2019 en negativ vekst på hele 31 prosent. Størst vekst blant de tradisjonelle mediene, er Dagbladet, som vokste ned hele 82 prosent i februar 2019 mot 2018.

alternative nyheter

Fast månedlig spalte

Følg med videre på denne spalten her. Etter endt måned, vil jeg følge opp med tilsvarende oversikt gjennom hele året. Klikk på lenkene under for å lese mer om Topp 10 for den aktuelle måneden.